Norges Blindeforbund

Etterlyser BPA-handling fra regjeringen – Vi lever våre liv nå - livet kan ikke settes på vent!

Del
Norges Blindeforbunds Landsstyre er utålmodig og forventer at regjeringen snarlig følger opp BPA-utvalgets rapport. Det er snart et halvt år siden høringsfristen hvor Blindeforbundet og mange andre ga tydelig beskjed om hvordan BPA-ordningen kan gjøres til et likestillingsverktøy.
Assistent Julie Konstanse Gjertsen og Unni Fauskrud tar ukentlig turer til butikken for å handle. Foto: Line Lyngstadaas
Assistent Julie Konstanse Gjertsen og Unni Fauskrud tar ukentlig turer til butikken for å handle. Foto: Line Lyngstadaas

Under Norges Blindeforbunds landsstyremøte på Hurdal syn- og mestringssenter 18.-20. november 2022 ble følgende uttalelse vedtatt:

«Norges Blindeforbund understreker viktigheten av å utvikle BPA (brukerstyrt personlig assistanse) til et reelt likestillingsverktøy som også dekker behovene til blinde og svaksynte. Dette innebærer blant annet å sikre retten til BPA fra første time, og ikke som i dag der synshemmede får avslag fordi behovet for antall timer er for lavt. Rettigheten må omfatte alle uavhengig av alder, og ikke hindre likestilling og et aktivt liv for personer over 67 år. Hva du kan bruke assistenten til må utvides, og egenandelen må fjernes.»

Livet som blind er upraktisk

En som fikk et nytt liv med brukerstyrt personlig assistent (BPA) er Unni Fauskrud fra Oslo. Hun har medfødt grønn stær og som 12-åring ble hun blind som følge av dette.

- Livet som blind er upraktisk, men når du får et løft av selvstendighet som en slik ordning bidrar til, blir hverdagen lettere og det virker positivt på psyken, sier Unni.

Søkeprosessen man må gjennom for å få bevilget BPA:

Du søker om brukerstyrt personlig assistanse i din hjemkommune. Kommunen plikter å informere om BPA på sine hjemmesider.

• I søknaden beskriver du hva du trenger assistanse til, og anslår et timetall.

• Får du innvilget BPA, rekrutterer du assistenten selv. Du bestemmer selv hvem som skal assistere deg, hva du trenger assistanse til, hvor assistansen

skal utføres og når.

• Kommunen velger selv om den vil tilby BPA i egen regi eller om den vil

kvalifisere private tilretteleggere.

• Retten til BPA ble lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven i 2015 for

noen grupper funksjonshemmede, men selv om du ikke faller inn under

rettigheten har kommunen plikt til å vurdere BPA, som alternativ til tradisjonelle hjemmetjenester.

• Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket til kommunen din.

Dersom kommunen opprettholder et avslag og du klager over vedtaket på nytt oversender kommunen vedtaket til statsforvalteren. Statsforvalteren kan gi kommunen medhold, eller stemple vedtaket som ugyldig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Assistent Julie Konstanse Gjertsen og Unni Fauskrud tar ukentlig turer til butikken for å handle. Foto: Line Lyngstadaas
Assistent Julie Konstanse Gjertsen og Unni Fauskrud tar ukentlig turer til butikken for å handle. Foto: Line Lyngstadaas
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

Vi er en organisasjon med cirka 320 ansatte og 8300 medlemmer. Medlemmene som alle selv har en utfordring med synet styrer organisasjonen gjennom fylkeslag, landsstyre og landsmøtet.

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom