GlobeNewswire by notified

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Del

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 22. november 2022
SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2022
Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Den 22. november 2022, kl. 16.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Dagsordenen var som følger:

 1. Forslag fra bestyrelsen.
 2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve.
 3. Forslag om ændring af vederlagspolitikken ved at indføre mulighed for Selskabets skadesløsholdelse af ledelsen
 4. Bemyndigelse til dirigenten.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Der var fremmødt 222 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 347.091.886 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.

Ad 1                 Forslag fra bestyrelsen

  1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve til en maksimal nominel ramme på kr. 160.000.000.

Dirigenten oplyste, at bemyndigelsen ville medføre at ny §3c indsættes i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

Ӥ3c:
Selskabet kan ved bestyrelsens beslutning ad en eller flere gange optage lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver långiver en ret til at konvertere sin fordring til aktier i en nyoprettet B-aktieklasse i selskabet der på tidspunktet for udnyttelse af bemyndigelsen skal svare til markedskurs. Denne bemyndigelse gælder indtil 22. november 2027.  Lån skal ske ved kontant indbetaling uden fortegningsret for de øvrige aktionærer.

Selskabskapitalen kan i henhold til denne bestemmelse ad en eller flere gange forhøjes med op til nominelt kr. 160.000.000 ved ombytning til aktier a nominelt kr. 0,25 i en nyoprettet B-aktieklasse af de af Selskabet i henhold til ovennævnte bemyndigelse udstedte konvertible gældsbreve.

For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde:

 • at der oprettes kapitalklasser og de nye aktier skal tilhøre nyoprettet aktieklasse B og være B-aktier, idet disse B-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, der bliver A-aktier, bortset fra at B-aktierne skal være unoterede, hvor A-aktierne fortsat skal vedblive med at være noterede,
 • at de eksisterende aktionærens fortegningsret fraviges og at långiver tillægges fortegningsret til de B-aktier, der udstedes i forbindelse med konverteringen,
 • at betaling skal ske fuldt ud ved konvertering af gæld, idet delvis indbetaling ikke er muligt,
 • at de nye B-aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen,
 • at de nye B-aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog,
 • at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier,   og
 • at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

Selskabets bestyrelse træffer beslutning om alle øvrige forhold, fx udnyttelseskurs, konverteringsfrist med videre, herunder bemyndiges bestyrelsen til at foretage de nødvendige konsekvensændringer til vedtægterne inklusiv den i forbindelse med en konvertering af det konvertible gældsbrev hørende kapitalforhøjelse.”

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen. Der var derefter enkelte spørgsmål fra fremmødte aktionærer som blev besvaret.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

  1. Forslag om ændring af vederlagspolitikken ved at indføre mulighed for Selskabets skadesløsholdelse af ledelsen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået at Selskabets vederlagspolitik ændres således, at der indføres en mulighed for at Selskabet kan skadesløsholde ledelsesmedlemmer mod krav fra tredjemand. Dirigenten oplyste at ledelsesmedlemmer skulle forstås som medlemmer af Selskabets bestyrelse eller medlemmer af den direktion, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som direktører i Selskabet.

Dirigenten oplyste at den fulde ordlyd af ændringer til vederlagspolitikken havde følgende ordlyd:

”Medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion (”Ledende Medarbejdere”) er berettiget til at være omfattet af Selskabets til enhver tid gældende ledelsesansvarsforsikring (D&O-forsikring).

Såfremt et krav ikke nyder fuld dækning i henhold til vilkårene for ledelsesansvarsforsikringen – eller såfremt et krav er undtaget fra at blive dækket i henhold til vilkårene for ledelsesansvarsforsikringen - skal selskabet skadesløsholde Ledende Medarbejdere, både nuværende, fremtidige og tidligere, i Selskabet, for sådanne krav mod disse personer i forbindelse med udøvelsen af deres hverv i Selskabet i det omfang det er tilladt i henhold til gældende dansk lovgivning. Skadesløsholdelsen skal gælde for ethvert ansvar over for tredjemand som en Ledende Medarbejder måtte pådrage sig som led i den Ledende Medarbejders udøvelse af hvervet som repræsentant for eller medarbejder i Selskabet

Selskabets skadesløsholdelse finder ikke anvendelse i tilfælde af, at Ledende Medarbejder har handlet groft uagtsomt, forsætligt eller svigagtigt og enhver dækning fra Selskabet skal fratrækkes enhver tilgængelig forsikringsdækning i henhold til Ledende Medarbejderes ansvarsforsikring eller anden forsikring tegnet af Selskabet.

Selskabets skadesløsholdelse i henhold til afsnit 6 i denne vederlagspolitik skal også dække (i) omkostninger som sådanne Ledende Medarbejdere pådrager sig i forbindelse med undersøgelse af, forberedelse af samt forsvar mod ethvert krav og (ii) eventuelle utilsigtede skattemæssige konsekvenser for Ledende Medarbejdere, der udspringer af, at der ydes dækning gennem skadesløsholdelsen og ikke gennem ledelsesansvarsforsikring.”

Næstformand Jesper Møller motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen. Der var derefter enkelte spørgsmål fra fremmødte aktionærer som blev besvaret.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

Ad 2                 Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Jan Bech Andersen takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 17:01.

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Managers’ transactions9.12.2023 18:12:40 CET | Press release

December 9, 2023 Announcement no. 21 Managers’ transactions COPENHAGEN, DENMARK and BOSTON, MA, December 9, 2023, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S (BioPorto or the Company) (CPH:BIOPOR), has received notice pursuant to article 19 of Regulation (EU) no. 596/2014 of the below transaction related to shares in BioPorto made by persons discharging managerial responsibilities in BioPorto and/or persons closely related with them. 1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Singer Asefzadeh Family Holding Trust 2. Reason for the notification a) Position/status Closely associated person to Michael S. Singer, member of the Board of Directors of BioPorto A/S b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer a) Name BioPorto A/S b) LEI 5299004SWFL5JAN4W830 4. Details of the transaction(s) a) Description of the financial instrument type of instrument and Identification code Shares, ISIN code DK0011048619 b) Nature o

New Pivotal Data for Bispecific Antibody Epcoritamab (DuoBody® CD3xCD20) Demonstrates High Overall and Complete Responses in Patients with Hard-To-Treat Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma (FL)9.12.2023 18:00:00 CET | Press release

Media Release COPENHAGEN, Denmark; December 9, 2023 Data from the pivotal phase 1/2 EPCORE™ NHL-1 study showed 82 percent overall response rate (ORR), 63 percent complete response (CR) and 67 percent minimal residual disease (MRD) negativity in patients with relapsed/refractory (R/R) follicular lymphoma (FL) treated with subcutaneous epcoritamab Results presented at the 65th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition include data from an optimized step-up dosing schedule for FL patients showing meaningful reduction in risk and severity of cytokine release syndrome (CRS) Follicular lymphoma is the second most common form of non-Hodgkin’s lymphoma, is considered incurable and can be difficult to treat in the R/R setting Genmab A/S (Nasdaq: GMAB) and AbbVie (NYSE: ABBV) todayannounced new data from the ongoing phase 1/2 EPCORE™ NHL-1 clinical trial investigating epcoritamab (DuoBody® CD3xCD20), a T-cell engaging bispecific antibody administered subcutaneously, demo

Galapagos presents new encouraging data at ASH 2023 from ongoing CD19 CAR-T studies with GLPG5201 and GLPG51019.12.2023 18:00:00 CET | Press release

Additional safety and efficacy data further support potential of innovative, decentralized approach to CAR-T manufacturing and transformational impact on patients with severe hematologic cancersTwo poster presentations include recent data updates and additional data not included in the ASH abstracts Galapagos to host a Key Opinion Leader (KOL) event with live webcast on Sunday, 10 December 2023 at 11:00 am PT/20:00 CET Mechelen, Belgium; 9 December 2023, 18:00 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) topresent additional encouraging clinical data from the ongoing Phase 1/2 CD19 CAR-T studies, EUPLAGIA-1 with GLPG5201 and ATALANTA-1 with GLPG5101, in patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (rrCLL), with or without Richter transformation, and non-Hodgkin lymphoma (rrNHL), during two poster sessions at the 65th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting taking place in San Diego, from 9-12 December. “We are very pleased to share promising new data from o

New data reinforce the benefit of early preventative treatment with Roche’s Hemlibra for babies with severe haemophilia A9.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Phase III HAVEN 7 primary data presented at ASH 2023 provide additional confidence in the favourable efficacy and safety profile of subcutaneous Hemlibra given soon after birth 1At nearly two years median follow-up in the descriptive, single-arm study, no babies experienced spontaneous bleeds requiring treatment, and all treated bleeds were as a result of trauma 1Safety results were consistent with previous studies of Hemlibra, with no new safety signals observed 1The HAVEN 7 study was developed in collaboration with the haemophilia A community, to generate additional evidence for the prophylactic treatment of infants with haemophilia A Basel, 09 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) announced today that the primary analysis of the Phase III HAVEN 7 study reinforced the efficacy and safety of Hemlibra® (emicizumab) in previously untreated or minimally treated infants with severe haemophilia A without factor VIII inhibitors. Results showed that Hemlibra achieved meaningful

Bulletin from Annual General Meeting in SkiStar AB9.12.2023 16:00:00 CET | Press release

At SkiStar AB (publ)’s annual general meeting, held in Sälen on 9 December 2023, the following decisions were made. A dividend of SEK 2.60 per share was adopted. Record day 12 December 2023.Lena Apler, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Sundström, Anders Svensson and Vegard Søraunet were re-elected to the board and Carina Åkerström was elected as new board member.Anders Sundström was re-elected chairman of the board.Board fees, including committee fees, were raised to a total of SEK 2,890,000 (2022: SEK 2,810,000). The fees shall be distributed as follows: SEK 670,000 (650,000) to the chairman of the board and SEK 310,000 (300,000) each to the other non-executive directors. Audit committee members will receive total fees of SEK 240,000 (unchanged), distributed as follows: SEK 120,000 to the committee chairman and SEK 60,000 to each of the other two members. Remuneration committee members will receive total fees of SEK 120,000 (unchanged), distributed as follows: SEK 60,000 to t