GlobeNewswire by notified

2022 nr. 14 - Meddelelse om forlængelse af tilbudsperiode

Del

Aalborg, den 22. november 2022

Ahlsell Danmark ApS (”Ahlsell”) forlænger tilbudsperioden for det fremsatte købstilbud til ejerne af ca. 24,51% af aktierne i Sanistål A/S (”Sanistål”).

Ahlsell offentliggjorde den 24. maj 2022, at Ahlsell havde indgået betingede aktieoverdragelsesaftaler ("Aktieoverdragelsesaftalerne") med Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S ("Storaktionærerne") om at købe ca. 75,49% af aktierne i Sanistål til DKK 58 pr. aktie.

Samtidig offentliggjorde Ahlsell, at de ville fremsætte et anbefalet betinget, frivilligt offentligt tilbud ("Købstilbuddet") om at købe de resterende ca. 24,51 % af aktierne, som ejes af alle andre aktionærer end Storaktionærerne, til kurs DKK 85 pr. aktie, jf. selskabsmeddelelse nr. 8 / 2022.

Den 7. juni 2022 offentliggjorde Ahlsell tilbudsdokumentet (selskabsmeddelelse nr. 9 / 2022), der nærmere fastlægger Købstilbuddets vilkår og betingelser. Den 24. oktober 2022 offentliggjorde Ahlsell, at tilbudsperioden blev forlænget til den 24. november 2022 kl. 17.00 (CET), jf. selskabsmeddelelse nr. 13 / 2022.

I dag har Ahlsell meddelt Sanistål, at Ahlsell har besluttet at forlænge tilbudsperioden yderligere i overensstemmelse med tilbudsdokumentets vilkår og betingelser. Ahlsell har oplyst, at beslutningen skyldes, at krævede myndighedsgodkendelser stadig er under behandling.

Tilbudsperioden forlænges til den 22. december 2022 kl. 17.00 (CET). Bortset fra forlængelse af tilbudsperioden forbliver vilkårene og betingelserne for Købstilbuddet uændrede. Der henvises til Ahlsells vedhæftede meddelelse om forlængelse og om offentliggørelse af tillæg til tilbudsdokumentet.

Ahlsell er blevet enig med Sanistål og Storaktionærerne om at udskyde fristen for opfyldelse af myndighedsgodkendelses-betingelsen i henhold til transaktionsaftalen indgået mellem Sanistål og Ahlsell ("Transaktionsaftalen") samt Aktiekøbsaftalerne fra den 24. november 2022 til den 23. december 2022. Transaktionsaftalen og Aktiekøbsaftalerne vil for nuværende således være i kraft indtil og med den 23. december 2022. Den forlængede dato er blevet fastlagt af parterne for at muliggøre opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Gennem køb foretaget under tilbudsperioden ejer Ahlsell 584.708 aktier i Sanistål pr. 21 november 2022, svarende til 4,90 % af den samlede aktiekapital. Ahlsell har meddelt, at afsnit 3.5 i tilbudsdokumentet ændres i overensstemmelse hermed.

Ahlsell er blevet underrettet om, at der foreløbigt er modtaget accept for køb af 1.541.086 aktier, svarende til 12,92 %, som sammen med de allerede erhvervede aktier og de aktier, der skal erhverves i henhold til aktieoverdragelsesaftalerne med Storaktionærerne, udgør i alt ca. 93,32 % af aktierne i Sanistål.

Hvis tilbuddet bliver ubetinget og gennemføres, forventer Ahlsell således at kunne tvangsindløse de resterende aktier i Sanistål.

Yderligere oplysninger
Bestyrelsesformand Anders K. Bønding kan kontaktes via kommunikationschef Pia Kristensen, Sanistål,
tel. +45 9630 6000, mobil +45 4117 8617.

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version har den danske version forrang.


Bilag
Meddelelse fra Ahlsell Danmark ApS.

Ansvarsfraskrivelse
Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller fordeles på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Det Forenede Kongerige, USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Sanistål A/S. Købstilbuddet fremsættes udelukkende i form af et tilbudsdokument, der er udarbejdet og offentliggjort af Ahlsell Danmark ApS, og som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for købstilbuddet. Aktionærer i Sanistål A/S opfordres til at læse tilbudsdokumentet og eventuelle tilknyttede dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om købstilbuddet.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Terra Balcanica Announces Private Placement Financing1.12.2023 23:00:00 CET | Press release

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. (“Terra” or the “Company”) (CSE:TERA) announces the intent to complete a non-brokered, private placement (“Private Placement”) for gross proceeds of up to $150,000 through the issuance of up to 3,750,000 common shares (“Common Shares”) at a purchase price of $0.04 per share. The Common Shares will be offered by way of prospectus exemptions in Canada and the Common Shares sold in the Private Placement will be subject to a hold period of four months plus one day. The Closing Date is expected to occur on or about December 11th, 2023, subject to regulatory approvals, including the approval by the CSE and certain other customary conditions including, but not limited to, execution of subscription agreements between the Company and the subscribers. The Private Placement will be utilized for opportuniti

Oxurion Receives Transparency Notifications from Atlas Special Opportunities LLC1.12.2023 19:00:00 CET | Press release

Regulated Information Leuven, BELGIUM, Boston, MA, US – December 1, 2023 – 7.00 PM CET Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), a biopharmaceutical company developing next generation standard of care ophthalmic therapies, with clinical stage assets in vascular retinal disorders, today announced that, pursuant to Belgian Transparency legislation1 it has received transparency notifications as follows: Oxurion received a first transparency notification on November 22, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 13, 2023, it held 0 shares of the then outstanding 3,112,043,514 shares, and therefore crossed below the threshold (3%) by virtue of the sale of voting securities. See Annex 1. Oxurion received a second transparency notification on November 29, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 17, 2023, it held 241,545,893 shares of the then outstanding 3,489,458,972 shares, and therefore crossed above the threshold (5%) by virtu

Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 20231.12.2023 18:34:33 CET | Pressemelding

September var første måned med full drift av alle fire skip. Til tross for forsinkelse av Havila Polaris og Havila Pollux i Q3, ble gjennomsnittlig belegg 70 % og gjennomsnittlig lugarrate kr 4 466. Inntektene er naturligvis preget av forsinkelsene og lavere enn forventet, men selskapet ser en positiv inntektsutvikling fra 2. kvartal og videre ut året. I forbindelse med refinansiering er driftskostnadene påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til juridiske og finansielle rådgivere. Regnskap og balanse påvirkes av valutasvingningene, og selskapet sikrer sine valutaforpliktelser med salg i valuta. Selskapet legger til grunn en normalisert drift av fire skip fremover, uten ekstraordinære kostnader. Selskapet har ambisjoner om et gjennomsnittlig belegg på 80 % for 2024, hvorav 45 % av all kapasitet allerede er solgt. Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og positive tilbakemeldinger om produkt og konsept mottas på daglig basis. Resultat for 3. kvartal 202

Havila Kystruten : Third quarter 2023 accounts1.12.2023 18:34:33 CET | Press release

September marked the first month of full operation for all four ships. Despite the delays with Havila Polaris and Havila Pollux in Q3, the average occupancy rate reached 70%, with an average cabin rate of NOK 4,466. Revenues are naturally affected by the delays and lower than expected, but the company sees a positive revenue trend from the 2nd quarter and onward throughout the year. In connection with refinancing, operating costs were affected by extraordinary expenses related to legal and financial advisors. Currency fluctuations have had an impact on the financial statements and balance sheet, and the company is hedging its currency commitments through currency sales. The company assumes normalized operation of four ships going forward, without extraordinary costs. The company aims for an average occupancy rate of 80% for 2024, with 45% of all capacity already sold. Interest in Havila Kystruten is continually growing both domestically and internationally, with positive feedback on th

Resultat af aktietilbagekøb1.12.2023 17:41:01 CET | pressemeddelelse

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 30/2023, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af optil 1.000.000 aktier til kurs 2.50 svarende til maksimalt DKK 2.5 mio. i perioden 22. november – 1. december 2023, begge dage inklusive. I hele perioden har der været indlagt en synlig stående budordrer i kurs 2.50, så markedet løbende har kunne følge tilbagekøbets udvikling, og som det også fremgik af selskabsmeddelelse 30/2023, så stod alle insidere tilbage for selskabets aktionærer, så insidere som ønskede at sælge aktier kun kunne tilbagesælge aktier den sidste dag, dvs. fra og med fredag d. 1. december 2023 kl. 09.00. Resultatet af insidernes evt. frasalg vil fremgå af en separat meddelelse. Resultatet af aktietilbagekøbsprogrammet blev at selskabet har tilbagekøbt 19.687 aktier til kurs 2.50 svarende til DKK 49.217,50. Selskabet ejer pr. dags dato totalt 4.854.063 egne aktier svarende til 9,06 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er