GlobeNewswire by notified

Delårsrapport för januari – september 2022

Dela

STOCKHOLM – den 18november 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - september 2022. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Att våra portföljbolag AnaCardio och Umecrine Cognition i det rådande dystra marknadsklimatet kunnat genomföra finanseringsrundor om 150 respektive 41 miljoner kronor är två styrkebesked som understryker innovationshöjden i deras utvecklingsprojekt.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Karolinska Development har fullföljt den tidigare aviserade investeringen i PharmNovo och inkluderar därmed bolaget bland sina portföljbolag. Karolinska Development har från och med den 4 juli totalt tio bolag i portföljen (juli 2022).
 • Portföljbolaget Promimic meddelar att de tillsammans med Danco Medical bildar ett samriskbolag, joint venture, för att stärka kunderbjudandet på den amerikanska marknaden. Det strategiska initiativet förväntas få stor inverkan på Promimics tillväxt och lönsamhet redan från och med nästa år (juli 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognitions styrelse har utsett Anders Karlsson till ny vd. Han efterträder Magnus Doverskog, som går vidare till en position som Chief Scientific Officer i bolaget. Syftet med rekryteringen är att förstärka och bredda ledningsgruppen med ytterligare kompetens inom affärsutveckling och kommersialisering inför nästa fas i bolagets utveckling. Anders Karlsson tillträdde som vd den 1 september 2022 (augusti 2022).
 • Portföljbolaget PharmNovo har inlett det kliniska fas 1-programmet med PN-6047, en läkemedelskandidat som utvecklas som en potentiell behandling mot nervsmärta (augusti 2022).
 • Portföljbolaget Modus Therapeutics samarbetspartner Imperial College London har inkluderat den första patienten i fas 1-studien SEVUSMART som ska utvärdera läkemedelskandidaten sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria (september 2022).
 • Karolinska Development meddelade att Hans Christopher ”HC” Toll har rekryterats till positionen som finansdirektör. Han tillträdde den 1 oktober 2022 och efterträdde Per Aniansson, som har övergått till en renodlad tjänst som Investment Director (september 2022).
 • Portföljbolaget AnaCardio har tagit in SEK 150 miljoner i en serie A-finansieringsrunda från en grupp långsiktiga och välrenommerade investerare, inklusive Flerie Invest, Industrifonden och 3B Health Ventures. Den framgångsrika finansieringen innebar en tydlig extern validering av potentialen i bolagets läkemedelskandidat AC01, som inom kort ska utvärderas i en klinisk fas 1b/2a-studie i patienter med hjärtsvikt (september 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition har säkrat finansiering med 41 miljoner kronor inför starten av en fas 2-studie av läkemedelskandidaten golexanolon i primär biliär kolangit, ett tillstånd som uppstår då gallgångarna i levern bryts ner. Finansieringen genomförs i form av ett konvertibelt lån med tillhörande optioner. Karolinska Development investerar 15 miljoner kronor och bland övriga investerare märks bland annat AB Ility. Till följd av utspädningseffekten i transaktionen ledde till en negativ resultateffekt om 49 miljoner kronor (7,7%) för Karolinska Development i det tredje kvartalet 2022 (september 2022).
 • Portföljbolaget Modus Therapeutics har slutfört rekryteringen till bolagets kliniska fas 1b-studie, där läkemedelskandidaten sevuparin utvärderas i en modell av sepsis och septisk chock vilket är ett led i förberedelsen för studier i patienter med sepsis (september 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition presenterade nya prekliniska resultat som ger ytterligare stöd för bolagets längst framskridna läkemedelskandidat golexanolon vid behandling av den sällsynta autoimmuna sjukdomen primär biliär kolangit (PBC). Studiedata visar att golexanolon har en signifikant positiv effekt på extrem trötthet i en validerad testmodell. Umecrine Cognition planerar att inom kort inleda en klinisk fas 2-studie av golexanolon i patienter som lider av PBC (september 2022).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Development meddelade att bolaget deltagit i en såddfinansiering av Henlez, ett privatägt danskt företag som fokuserar på ett utvecklingsprojekt riktat mot det kroniska dermatologiska tillståndet hidradenitis suppurativa. Den globala marknaden för behandlingar av hidradenitis suppurativa beräknas nå 1,8 miljarder dollar år 2028 (oktober 2022).

Finansiell sammanfattning

 • Resultatet under tredje kvartalet uppgick till SEK -46,6 miljoner (SEK -1,2 miljoner under tredje kvartalet 2021). Resultatet per aktie var SEK -0,17 (SEK -0,01 under tredje kvartalet 2021). För perioden januari – september 2022 uppgick nettoresultatet till SEK -98,1 (190,3) miljoner.
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under tredje kvartalet uppgick till SEK -50,3 miljoner (SEK 27,5 miljoner under tredje kvartalet 2021). Resultatet beror i huvudsak på utspädningseffekten av transaktionen i Umecrine Cognition i samband med kapitalanskaffning samt minskat värde på grund av kursnedgång i de noterade innehaven vilka ägs direkt och indirekt via KDev Investments. Utspädningseffekten av transaktionen i Umecrine Cognition ledde till en negativ resultateffekt om 49 miljoner kronor. För perioden januari – september 2022 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -91,4 (240,0) miljoner.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 283,4 miljoner i slutet av september 2022, en ökning med SEK 9,1 miljoner från SEK 1 274,2 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av september 2022 till SEK 953,0 miljoner, en ökning med SEK 11,3 miljoner från SEK 941,7 miljoner i slutet av föregående kvartal. Ökningen är i huvudsak nettoeffekten av investeringar under kvartalet minskat med nedgången i Umecrine Cognition och kursnedgången i de noterade innehaven.
 • Substansvärdet uppgick till SEK 1 237,7 miljoner, per aktie SEK 4,6 i slutet av september 2022 (SEK 995,2 miljoner, per aktie SEK 5,7 i slutet av september 2021).
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2022 (SEK 0,5 miljoner under tredje kvartalet 2021). För perioden januari – september 2022 uppgick intäkterna till SEK 1,7 (1,7) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under tredje kvartalet 2022 uppgick till SEK 61,8 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under tredje kvartalet till SEK 180,6 miljoner.
 • Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) minskade med SEK 66,9 miljoner under tredje kvartalet och uppgick till SEK 207,0 miljoner per den 30 september 2022.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari -september 2022 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Hans Christopher ”HC” Toll, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 717 00 41, e-mail: hc.toll@karolinskadevelopment.com

TILLREDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Canadian Government Awards New Funding to General Fusion5.12.2023 02:00:00 CET | Press release

RICHMOND, Canada, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, General Fusion announced that Canada’s Strategic Innovation Fund (SIF) has awarded CA$5 million to support research and development to advance the company’s Magnetized Target Fusion (MTF) demonstration at its Richmond headquarters. Called LM26, this ground-breaking machine will progress major technical milestones required to commercialize zero-carbon fusion power by the early to mid-2030s. The funds are an addition to the existing contribution agreement with SIF, to support the development of General Fusion’s transformational technology. Fusion energy is the ultimate clean energy solution. It is what powers the sun and stars. It’s the process by which two light nuclei merge to form a heavier one, emitting a massive amount of energy. By 2100, the production and export of the Canadian industry’s fusion energy technology could provide up to $1.26 trillion in economic benefits to Canada. Additionally, fusion could completely offset

LeddarTech and Prospector Capital Corp. Announce Effectiveness of Registration Statement and December 13, 2023 Extraordinary General Meeting to Approve Business Combination4.12.2023 23:30:00 CET | Press release

QUEBEC CITY, Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech Inc.® (“LeddarTech” or the “Company”), an automotive software company that provides patented disruptive AI-based low-level sensor fusion and perception software technology for ADAS and AD, and Prospector Capital Corp. (“Prospector”) (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW), a publicly traded special-purpose acquisition company led by former Qualcomm President Derek Aberle and chaired by former Qualcomm Vice Chairman Steve Altman, today announced that on December 4, 2023 the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) declared effective the Registration Statement on Form F-4, as amended, filed by LeddarTech Holdings Inc. (“Newco”) in connection with the previously announced proposed business combination (the “Business Combination”). The filing can be viewed in its entirety on the SEC’s website at www.sec.gov. Prospector also commenced mailing the definitive proxy statement/prospectus on December 4, 2023, which was included in the Reg

Information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 20234.12.2023 22:30:00 CET | Press release

Information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 2023 (Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers) Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345 Date Total number of shares Total number of voting rights11/30/2023 96,431,770 Total gross of voting rights: 96,431,770 Total net* of voting rights: 96,186,256 * Net total = total number of voting rights attached to shares – shares without voting rights Attachment PDF Version

Nanobiotix Announces Closing of the Remaining $4.8 Million Investment From Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc.4.12.2023 22:16:59 CET | Press release

Aggregate gross proceeds of approximately €50.9 million (equivalent to approximately $53.8 million) received by NANOBIOTIX has increased to approximately €55.5 million (equivalent to approximately $58.7 million) extending its runway into mid’ 2025 PARIS and CAMBRIDGE, Mass., Dec. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext: NANO – NASDAQ: NBTX – “Nanobiotix” or the “Company”), a late-clinical stage biotechnology company pioneering physics-based approaches to expand treatment possibilities for patients with cancer, announces today the closing of the previously announced subscription by Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (“JJDC”) for 901,256 additional ordinary shares of the Company, in the form of restricted American Depositary Shares (“ADSs”), for an aggregate amount of $4.8 million, equivalent to €4.6 million1 (the “Remaining Placement Amount”, and the subscription transaction being the “Remaining Placement”), following the approval by the French Ministry of Economy of JJ

Inventiva announces the positive recommendation of the third DMC of the Phase III clinical trial with lanifibranor in patients with NASH4.12.2023 22:05:00 CET | Press release

The DMC recommended to continue the clinical trial without modification of the protocol, based on the pre-planned review of safety dataThe safety assessment was based on the review of safety data from more than 500 patients, including patients that have been treated with lanifibranor for more than 72 weeksThe DMC review remains consistent, confirming the good safety profile of lanifibranor Daix (France), Long Island City (New York, United States), December 4, 2023 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (the “Company”), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and other diseases with significant unmet medical needs, today announced the positive recommendation from the third meeting of the Data Monitoring Committee (DMC) to continue the NATiV3 Phase III clinical trial evaluating lanifibranor in patients with NASH without modification to the trial protocol. The DMC