Mattilsynet

Felles anbefaling om kampen mot skrantesjuke

Del
Mattilsynet og Miljødirektoratet vil fortsatt bruke jakta for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda. Vi anbefaler samtidig ekstraordinært uttak av atskilte bukkeflokker i vinter dersom det er praktisk mulig.

– I tråd med den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe så har Mattilsynet og Miljødirektoratet kommet frem til en felles anbefaling. Vi mener at ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet, men dersom det er praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig er det viktig å redusere antall voksne bukker i vinter, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.   

 

Direktoratene anbefaler: 

  • at skrantesjuke på Hardangervidda så langt som mulig håndteres gjennom ordinær jakt, med tiltak for å effektivisere jakta
  • ekstraordinære uttak av bukk 2,5 år og eldre i vinter, når forholdene ligger til rette for dette
  • minst mulig forstyrrelser av fostringsflokker med simler, ungdyr og kalv under et eventuelt ekstraordinært uttak

 Grunnen til at direktoratene anbefaler å ta ut villreinbukker, er at andelen voksne bukker på Hardangervidda bør tas ned for å redusere risikoen for smitte.  Bakgrunnen for dette tiltaket er kunnskap fra forskning. Voksne bukker antas å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å bli smittet som voksne hunndyr

 -Vi har en adaptiv tilnærming til håndteringen av skrantesjuke. Det betyr at anbefalinger og tiltak justeres når ny kunnskap blir tilgjengelig. Vi vil derfor bestille en oppdatert rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som vil gi grunnlag for fremtidige anbefalinger fra direktoratene i årene som kommer. Anbefalingen som nå er gitt er gjeldende for 2023, sier Godal. 

 Jakt er avgjørende 

– Jakta er helt avgjørende i kampen mot skrantesjuke, og vi klarer ikke å bekjempe denne sykdommen uten den viktige innsatsen fra jegere og lokal villreinforvaltning. Samtidig ser vi at det er en utfordring å ta ut nok bukker med jakt alene. Derfor anbefaler vi nå et ekstraordinært uttak av bukk i vinter, der dette kan gjøres uten ekstra forstyrrelse av fostringsflokkene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det er nå opp til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet å vurdere om uttaket skal gjennomføres. Mattilsynet og Miljødirektoratet avventer den politiske beslutningen. 

Innspill fra forskere og lokal forvaltning 

I arbeidet med direktoratenes anbefaling har innspillene fra arbeidsgruppa for videre forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda veid tungt. Arbeidsgruppa består av folk fra lokal villreinforvaltning, tamreinnæring og forskere med bakgrunn fra både økologi og veterinærmedisin. 

Last ned anbefalingen

Anbefalingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet kan lastes ned her:

Videre forvaltning av villreinen på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke i Norge

Les arbeidsgruppa fra Hardangervidda sin anbefaling her:  Har mottatt skrantesjuke-anbefaling - Hjorteviltportalen

Mediehenvendelser:

Mattilsynets pressevakt: 469 12 910

Miljødirektoratets pressevakt: 401 03 800

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom