GlobeNewswire by notified

Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar om ej annat anges)

Tredje kvartalet 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det tredje kvartalet 2022 var 2 389 BOEPD (Q3 2021: 3 610 BOEPD)
 • Intäkter om 17,7 miljoner USD (Q3 2021: 19,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 11,0 miljoner USD eller 50,81 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q3 2021: 13,6 miljoner USD eller 41,17 USD per BOE)
 • EBITDA om 9,6 miljoner USD (Q3 2021: 12,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 miljoner USD (Q3 2021: 6,1 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,02 USD (Q3 2021: 0,05 USD)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för nio månader 2022 var 3 412 BOEPD (nio månader 2021: 3 485 BOEPD)
 • Intäkter om 72,5 miljoner USD (nio månader2021: 50,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 50,9 miljoner USD eller 58,25 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (nio månader 2021: 34,1 miljoner USD eller 36,92 USD per BOE)
 • EBITDA om 46,3 miljoner USD (nio månader 2021: 32,1 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 22,8 miljoner USD (nio månader 2021: 14,2 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,19 USD (nio månader 2021: 0,13 USD)
 • Likvida medel om 11,3 miljoner USD (31 december 2021: 25,5 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges)Q3 2022Q2 2022Q1
2022
Q4 2021Q3 2021Nio månader2022Nio månader
2021
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD)2 3893 2924 5803 0983 6103 4123 4853 387
Intäkter17 65724 01830 83117 81819 49672 50650 48868 306
Rörelsens netback10 99817 40822 52811 91313 56850 93434 14746 060
EBITDA9 64814 62122 06915 61512 90946 33832 11047 725
Periodens resultat2 5938 21912 0307 3636 08322 84214 22421 587
Vinst per aktie – före utspädning (USD)0,020,070,100,060,050,190,130,19
Vinst per aktie – efter utspädning (USD)0,020,070,100,060,050,190,130,19
Likvida medel11 33823 86329 41625 53531 77811 33831 77825 535

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Under det tredje kvartalet 2022 har Bolaget genomfört ett antal väsentliga styrelseförändringar och förändringar på företagsledande positioner vilket förstärker Mahas bolagsstyrningsstruktur och ledarskap. Först godkände Mahas aktieägare förslaget att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Peña till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma i 2023. De ersatte Jonas Lindvall, Nicholas Walker, och Christer Lindholm. Fabio Vassel valdes till styrelsens ordförande och ersätter Harald Pousette som kvarstår som ordinarie styrelseledamot. De nya styrelseledamöterna representerar Starboard Group som är ett brasilianskt Private Equity-bolag med omfattande erfarenhet och en stark historik inom olja och gas speciellt på den brasilianska marknaden.

Starboard designade och skapade 3R Petroleum, ett börsnoterat brasilianskt oberoende olje- och gasbolag med ett marknadsvärde på över 2 miljarder USD. 3R var den mest lyckosamma deltagaren i Petrobras avyttringsprogram som tog in mer än 2 miljarder USD i eget kapital och skulder. Paulo och Fabio är tidigare ordförande och styrelseledamöter i 3R och var avgörande för att utveckla 3R till ett av de ledande mindre oljebolagen i Latinamerika.

Den nya styrelsen har utsett Paulo Mendonça till ny verkställande direktör (CEO) i Bolaget och Bernardo Guterres till ny ekonomidirektör (CFO). Utöver sina erfarenheter hos 3R har Paolo också ansvarat för betydande transaktioner, omfattande mer än 5 miljarder USD, i olje- och gasindustrin. Innan dess var Paolo chef för Investment Banking på Brasil Plural’s Investment Banking division och ansvarig för mergers & acquisitions (M&A) samt aktie- och kapitalmarknadstransaktioner.

Bernardo har omfattande erfarenhet från den brasilianska finansmarknaden och olje- och gassektorn. Bernardo har arbetat på ledande bolag såsom Itaú BBA, Deutsche Bank, Opportunity Private Equity, och Safra’s Private Equity and Investment Banking division. Han är dessutom tidigare styrelseledamot i Petroreconcavo, ett viktigt mindre brasilianskt oljebolag, där han strukturerade och ledde den första förvärvsfinansieringen inom olja och gas på fastlandet i Brasilien motsvarande en investering på ca 300 miljoner USD.

Dessa förändringar är ett led i Bolagets nya strategiska positionering vilken kommer att fokusera på utbyggnad av Bolagets verksamhet genom organisk och icke-organisk tillväxt för att maximera avkastningen till aktieägarna. Upphandling och genomförande av intressanta M&A-transaktioner kommer att bli väsentliga för att uppnå denna målsättning.

Den nya inriktningen kommer också med arbetsuppgifter som behöver genomföras såsom:

 1. Förbättrande av Mahas nuvarande kapitalstruktur och förstärkning av balansräkningen och likvidposition;
 2. Optimera investeringar och rörelsekostnader för att förbättra avkastningen på satsat kapital;
 3. Analys för att optimera tillgångsportföljen inklusive försäljningar och nya utbyggnader;
 4. Utse ett nytt oberoende bolag att bedöma och certifiera reserver och resurser;
 5. Upprätta en dynamisk och kraftfull arbetsplan för borrnings- och renoveringsaktiviteter.

Det tredje kvartalet var inte Maha starkaste, då produktionsvolymerna under kvartalet var lägre än planerat och förväntat. Följaktligen måste 2022 års produktionsguidning revideras till 3 000 – 3 400 BOEPD. Produktionen för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022 uppgick till 3 412 BOEPD; emellertid, på grund av högre priser, ökade intäkter och nettoresultat för niomånadersperioden. EBITDA för niomånadersperioden 2022 uppgick till 46,3 miljoner USD jämfört med 32,1 miljoner USD för samma period föregående år. Intäkterna för niomånadersperioden 2022 var 72,5 miljoner USD jämfört med 50,5 miljoner USD för niomånadersperioden 2021. Rörelsen netback för det tredje kvartalet påverkades av kostnader för renoveringsarbeten och lägre produktion, men Mahas rörelsens netback för niomånadersperioden om 50,9 miljoner USD har redan överträffat rörelsens netback för helåret 2021 om 46,1 miljoner USD. Maha stängde kvartalet med bruttoskulder om 49,4 miljoner USD och en likvid position om 11,3 miljoner USD vilket resulterar i Nettoskuld i förhållande till EBITDA om 0,62. Från ett mer verksamhetsinriktat perspektiv finns det starka indikatorer på att kampanjen med renoveringsarbeten i Brasilien, vilken är färdigställd och Tie-brunnarna producerar, visar en positiv trend.

Slutligen, tack för ert förtroende för den nya styrelsen och företagsledningen som kommer att leda Maha in i nästa steg. Styrelsen och företagsledningen är fokuserade på att öka aktieägarvärden och förbättra Bolagets attraktion genom förbättrade prestationer samt säkerställa nära samarbete med våra anställda, klienter och offentliga administrationer och samhälle som helhet.

Å allas vägnar på Maha vill vi personligen tacka var och en av er för er ovärderliga support såväl som Jonas Lindvall för att grunda Bolaget. Vi kommer att säkerställa att ert förtroende bibehålls när vi förstärker och växer in i nästa kapitel med full transparens, ödmjukhet och hårt arbete.

Vi ser fram emot Bolagets framtid och all den potential det har och vi kommer att hålla er nogsamt informerade om alla väsentliga händelser och framsteg framöver.

Med vänliga hälsningar

Paulo Mendonça
Verkställande direktör


Q3 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 15 november kl. 16:00 CET (svensk tid) där Bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Vereniging Aegon to participate in current share buyback program8.12.2023 20:00:00 CET | Press release

The Hague, December 8, 2023 - Aegon has entered into an agreement with its largest shareholder, Vereniging Aegon, to partially participate in Aegon’s current EUR 1.5 billion share buyback program. The repurchase of shares from Vereniging Aegon will commence as soon as Aegon has repurchased shares for an amount of EUR 750 million under the buyback program and is expected to run until the end of the share buyback program. Barring unforeseen circumstances, the share buyback is expected to be completed on or before June 30, 2024. As of December 7, Aegon has repurchased 149.8 million shares representing EUR 703.9 million. Aegon began its EUR 1.5 billion share buyback program on July 6, 2023 following the completion of the transaction to combine Aegon’s Dutch pension, life and non-life insurance, banking, and mortgage origination activities with a.s.r., that was announced on July 4, 2023. Vereniging Aegon will participate pro-rata in the share buyback program based on its combined common sha

Clean Motion AB skriver under projektavtal med EU8.12.2023 19:09:01 CET | Pressemelding

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har skrivit under ett projektavtal inom EU Horizon Europe programmet. Projektet GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) har totalt 23 projektpartners och en total budget på 15,1 miljoner Euro varav 12 miljoner Euro är bidrag från EU. Clean Motion har den tredje största budgeten och kommer att tilldelas ett bidrag från EU på 1,3 miljoner Euro fördelat över projektperioden på 42 månader, med start i januari 2024. Clean Motion AB, en ledare inom utvecklingen av hållbara transportlösningar, är stolta över att meddela sitt deltagande i GIANTS-projektet, finansierat av EU inom ramen för Horizon Europe-programmet. Projektets totala budget uppgår till 15,1 miljoner euro där EU står för 12 miljoner euro. Clean Motions totala budget i projektet är 1,9 miljoner euro med EU-finansiering om 1,3 miljoner euro. Inom projektet som löper från januari 2024 och 42 månader framåt kommer vi att samarbeta med 22 andra partners, bland andra Renault

Wolters Kluwer again recognized as a Leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software8.12.2023 17:50:33 CET | Press release

PRESS RELEASE Wolters Kluwer again recognized as a Leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software Wolters Kluwer CCH Tagetik AI-based financial planning solution empowers finance professionals to make faster and better-informed decisions. New York – Dec. 8, 2023 – Wolters Kluwer, a global leader in professional information, software solutions and services, today announced that it has been recognized as a Leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Financial Planning Software. Earlier this month, Wolters Kluwer also received recognition as a Leader in the Gartner Magic Quadrant for Financial Close and Consolidation Software. CCH Tagetik Budgeting, Planning and Forecasting software is Wolters Kluwer’s AI-based, enterprise-wide planning solution, which helps global companies facilitate strategic, financial, and operational planning, including supply chain, workforce, and capital expenses. The solution, which supports customers across vertical industries, is particula

Roche's Kadcyla is the first targeted therapy to show significant overall survival benefit in people with HER2-positive early-stage breast cancer with residual invasive disease after neoadjuvant treatment8.12.2023 17:50:00 CET | Press release

Phase III KATHERINE results reinforce Kadcyla as the standard of care for this population, with more than 82,000 people treated to date1,2Long-term data also showed continued benefit in invasive disease-free survival for adjuvant Kadcyla compared to Herceptin in this study2These data will be presented as an oral presentation at the 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium and included in the official press programme Basel, 8 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) announced today positive long-term follow-up data from the pivotal, phase III KATHERINE study in people with HER2-positive early-stage breast cancer (eBC) who have residual invasive disease following neoadjuvant (before surgery) treatment. A statistically significant and clinically meaningful improvement in overall survival (OS), a secondary endpoint, was observed with adjuvant (post-surgery) Kadcyla® (trastuzumab emtansine) compared to Herceptin® (trastuzumab): at the 7-year landmark OS rates were 89.07% and 84.37

Roche’s inavolisib combination reduces the risk of disease progression by 57% in people with advanced hormone receptor-positive, HER2-negative breast cancer with a PIK3CA mutation8.12.2023 17:45:00 CET | Press release

Inavolisib in combination with palbociclib and fulvestrant more than doubled progression-free survival compared to palbociclib and fulvestrant alone1The inavolisib combination has the potential to address resistance to treatment and poor prognosis associated with PIK3CA mutations2-5 These new data are being presented today in an oral presentation at the 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium and shared with health authorities Basel, 8 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) presented today positive results from the Phase III INAVO120 study evaluating inavolisib in combination with palbociclib (Ibrance®) and fulvestrant as a first-line treatment for people with PIK3CA-mutated, hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative, endocrine-resistant, locally advanced or metastatic breast cancer.1 The inavolisib combination reduced the risk of disease worsening or death (progression-free survival; PFS) by 57% compared to palbociclib and fulvestrant alone (15.0 months vs 7.3 months;