Revisorforeningen

Europeiske standarder for bærekraftsrapportering klare

Del
EU-kommisjonen har i dag fått overlevert et omfattende forslag til standarder som dekker hele spekteret av bærekraftsspørsmål. Standardene vil fungere som forskrifter til det nylig vedtatte CSRD-direktivet, og vil bli obligatorisk for en rekke norske bedrifter fra 2024.
- Bærekraftspørsmål er finansiell risiko. Bærekraftsrapportering og finansiell rapportering er derfor to sider av samme sak. Derfor er det helt avgjørende at vi nå får på plass et godt og enhetlig regelverk for rapportering, sier fagdirektør Kjersti Okstad Kirkeby i Revisorforeningen.
- Bærekraftspørsmål er finansiell risiko. Bærekraftsrapportering og finansiell rapportering er derfor to sider av samme sak. Derfor er det helt avgjørende at vi nå får på plass et godt og enhetlig regelverk for rapportering, sier fagdirektør Kjersti Okstad Kirkeby i Revisorforeningen.

Det er EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group som på oppdrag fra EU-kommisjonen og EU-parlamentet har utarbeidet standardene.

Direktivet for bærekraftsrapportering vedtatt

- EU-parlamentet vedtok sent i forrige uke direktivet for bærekraftsrapportering (CSRD), som innebærer at 50 000 europeiske selskaper må gi mer detaljert informasjon om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, sier fagdirektør Kjersti Okstad Kirkeby i Revisorforeningen.

- Det er også et krav at denne informasjonen skal være bekreftet av en uavhengig part. Revisorer er uavhengige av selskapene og revisjonsbransjen har lenge jobbet for å få på plass et godt og enhetlig regelverk for rapportering,sier Kirkeby.

Obligatorisk for flere enn 1700 norske foretak

- Direktivet og de nye standardene (ESRS) vil bli obligatoriske for over 1700 av de største norske selskapene, sier Kirkeby. Børsnotering og terskler for omsetning, balanse og antall ansatte vil bestemme hvilke som blir omfattet.

- Også mindre foretak som ikke omfattes direkte, vil kunne berøres indirekte, enten fordi de er underleverandører til selskaper, eller er kunder i en finansinstitusjon som omfattes av regelverket.

- Ingen virksomheter kan stille seg likegyldig til dette. De som ikke tar dette innover seg kan fort oppleve å være «out of business», sier Kirkeby.

Stort behov for kompetansebygging

- Norske revisorer har god kompetanse på området og ønsker å hjelpe bedriftene og samfunnet med å nå bærekraftsmålene. Derfor har vi etablert Akademiet for bærekraftsrapportering, et samarbeid mellom Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene. Dette er i dag det eneste opplæringstilbudet i Norge som bygger på de europeiske standardene, sier Kirkeby.

- Det er stor interesse for akademiet fra næringslivet og fra revisorene. Første kull er fulltegnet med 100 ledende næringslivsrepresentanter og 150 revisorer. Neste kull er planlagt å starte opp i april 2023.

- I revisjonsbransjen legger vi opp til å kunne bistå hele næringslivet, også det store SMB-markedet. Det er viktig at alle er med, sier Kirkeby.


Bakgrunnsinformasjon:

Utkast til standarder oversendt EU-kommisjonen

Standardene skal etter planen vedtas av EU-kommisjonen i juni 2023 og tre i kraft sammen med direktivet fra 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Bærekraftspørsmål er finansiell risiko. Bærekraftsrapportering og finansiell rapportering er derfor to sider av samme sak. Derfor er det helt avgjørende at vi nå får på plass et godt og enhetlig regelverk for rapportering, sier fagdirektør Kjersti Okstad Kirkeby i Revisorforeningen.
- Bærekraftspørsmål er finansiell risiko. Bærekraftsrapportering og finansiell rapportering er derfor to sider av samme sak. Derfor er det helt avgjørende at vi nå får på plass et godt og enhetlig regelverk for rapportering, sier fagdirektør Kjersti Okstad Kirkeby i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge. Mye har skjedd på de snart hundre årene Revisorforeningen har eksistert. I dag befinner våre medlemmer seg i front av samfunnsutviklingen. Revisor bekrefter at informasjonen virksomhetene gir til omverdenen er til å stole på. Tillit er fundamentalt for en velfungerende økonomi; både for å sikre velferdssamfunnet inntekter og tillit til selskapers rapportering for alle interessenter.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom