Eiendom Norge

Utlånsforskriften har utspilt sin rolle

Del
- Kombinasjonen av normalt rentenivå, fortsatt utlånsforskrift og ny finansavtalelov fra nyttår er et eksperiment som vil kunne utløse finansielle ubalanser i 2023, skriver Eiendom Norges Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard.
Foto: Johnny Vaet Nordskog og Solfrid Sande.
Foto: Johnny Vaet Nordskog og Solfrid Sande.

Eiendom Norge leverte i dag inn sitt høringssvar til endringer i utlånsforskriften.

Våre synspunkter oppsummert:

Eiendom Norge mener regjeringen må avskaffe utlånsforskriften fra 1. januar 2023. 

Forløperen til utlånsforskriften, boliglånsforskriften, ble innført i 2015 som et midlertidig tiltak, og begrunnelsen for reguleringen var det daværende lavrenteregimet og utsikter til vedvarende lav rente. 
Ved utgangen av 2022 har forskriften vært midlertidig i nesten syv år. I år er styringsrenten normalisert. Dette betyr at den prinsipielle begrunnelsen for forskriften ikke lenger er til stede og at forskriften må avskaffes.

Eiendom Norge mener kombinasjonen av normalt rentenivå, fortsatt utlånsforskrift og ny finansavtalelov fra nyttår er et eksperiment som vil kunne utløse finansielle ubalanser i 2023.  

Et slik scenario er stikk i strid med utlånsreguleringens intensjon om å bidra til finansiell stabilitet, og vi vil advare mot konsekvensene av å beholde den. Fortsatt kredittrasjonering vil forsterke det krappe fallet i boligprisene vi har sett i høst og gi svært lav boligbygging fremover med de negative konsekvensene det har for både norsk økonomi og BNP, arbeidsmarkedet og boligmarkedet.

Eiendom Norge mener Finanstilsynet har brutt utredningsinstruksen i sitt høringsnotat om utlånsforskriften.

Utredningsinstruksen fastslår at alternative tiltak skal vurderes. Finanstilsynet har ikke vurdert alternative tiltak for bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld. Ei heller har de vurdert sitt forslag til ny utlånsforskrift i sammenheng med normaliseringen av styringsrenten og ny finansavtalelov fra nyttår.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Foto: Johnny Vaet Nordskog og Solfrid Sande.
Foto: Johnny Vaet Nordskog og Solfrid Sande.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.