Enova

Norske kommuner får 102 millioner kroner i Enovastøtte

Del
Norske kommuner får 102 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre energitiltak i sine utleieboliger. Tiltakene skal gi mindre energibruk og på sikt lavere strømregninger for beboerne i disse boligene.
Norske kommuner får 102 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre energitiltak i sine utleieboliger. Tiltakene skal gi mindre energibruk og på sikt lavere strømregninger for beboerne i disse boligene. Ill.foto: Enova
Norske kommuner får 102 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre energitiltak i sine utleieboliger. Tiltakene skal gi mindre energibruk og på sikt lavere strømregninger for beboerne i disse boligene. Ill.foto: Enova

-Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at vi bruker energi på en klok måte. Det er vårt håp at denne støtten fører til økt fornybar energiproduksjon og et redusert energibehov, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Stor interesse fra norske kommuner

Norske kommuner viste stor interesse for støttetilbudet da det ble lansert av Enova tidligere i høst. I og med at dette var satt opp som en konkurranse, var det de prosjektene som kunne levere flest kilowatt timer per støttekrone, som ble rangert øverst. I alt 63 ulike prosjekt i 17 kommuner får støtte.

-Det er stort potensiale for energitiltak i boligmassen og vi synes det er positivt at dette tilbudet treffer kommunene så bra. Nå er det opp til kommunene å gjennomføre disse tiltakene innen 2025, sier Nakstad.

Gjelder utleiebygg eid av kommunene

Ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende utleiebygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunene selv. Midlene til støtten kommer fra budsjettforliket mellom Regjeringen og SV i november 2021. Da ble bevilgningen til Enova økt med blant annet 100 millioner kroner som skulle gå til energitiltak i husholdninger. Kommunen kunne søke på i alt ni tiltak, som for eksempel solceller, væske - vann varmepumpe og etterisolering av yttervegger.

Se programside her

-Høye strømpriser rammer særlig husstander med lave inntekter. Regjeringens klimapolitikk skal også være god sosialpolitikk. Vi iverksatte derfor en ordning gjennom Enova som skulle bidra til energitiltak i kommunale utleieboliger. Enova har reagert raskt på oppdraget, og det er gledelig å se at kommunene har brukt denne muligheten godt. Det viktige arbeidet med energitiltak i lavinntektshusholdninger videre fører vi neste år gjennom Husbanken, sier klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap). 

Ny støtteordning gjennom Husbanken neste år

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å bevilge 333,5 millioner kroner til en ny støtteordning for energitiltak neste år. Ordningen er foreslått å omfatte energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

- Husbanken vil samarbeide med Enova for å komme fram til en liste med energitiltak som kommunene kan søke om tilskudd til. Vi vil så snart det er mulig informere kommunene om hvordan de søker og kriterier for å få tilskudd, sier Osmund Kaldheim, administrerende direktør i Husbanken.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norske kommuner får 102 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre energitiltak i sine utleieboliger. Tiltakene skal gi mindre energibruk og på sikt lavere strømregninger for beboerne i disse boligene. Ill.foto: Enova
Norske kommuner får 102 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjøre energitiltak i sine utleieboliger. Tiltakene skal gi mindre energibruk og på sikt lavere strømregninger for beboerne i disse boligene. Ill.foto: Enova
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom