Norges Jeger- og Fiskerforbund

Villreinen presses – igjen

Del
I Ullensvang vil planene om en gondolbane øke presset på villreinen. Hva hjelper det med regionale planer om å ta hensyn til villreinen når de ikke blir fulgt? Norges Jeger- og Fiskerforbund krever at fylkeskommunen følger sin egen plan.
Foto: Torgeir W. Skancke/ NJFF
Foto: Torgeir W. Skancke/ NJFF

Alle kommunene, alle fylkene og alle politikere ser ut til å ta inn over seg at villreinen er havnet på rødlista. Det lages stadig rapporter som viser at villreinen ikke har det bra. De viser at hovedårsaken til den negative utviklingen er at vi mennesker stadig ødelegger og forstyrrer villreinens leveområder. Det lages mål og planer for hvordan villreinen skal få det bedre. Alle er enige om at planene vi har laget er nødvendige for at siste rest av den europeiske villreinstammen skal overleve.

Så kommer den dagen da planer og visjoner møter hverdagens realiteter. Kommunen har behov for næringsutvikling. Planer om en gondolbane fra dalbunnen i Odda til toppen av fjellet Rossnos presenteres. Det som tidligere var en seks timers fjelltur, skal nå omgjøres til noen minutters gondolferd. Her skal så mange som 100.000 personer årlig fraktes opp til villreinens rike. Og da skjer det smått utrolige, men likevel akk så forutsigbare: Gondolen applauderes fra både kommune og fylkesutvalg. Riktignok med knapt flertall, men allikevel. Vestland har nettopp vedtatt ny regional forvaltningsplan for Hardangervidda som skulle ta hensyn til villreinen, men i første sving så skjærer de altså ut fra denne. Så mye for mål og planer om å ivareta villreinen.

Det er bit for bit-nedbygging og økende menneskelig ferdsel som er hovedårsakene til at våre nasjonale villreinområder er blitt så dårlige som de er. Det gjelder også Hardangervidda. Alle delene av den. Vi kan ikke fortsette å gnage oss inn fra snart den ene kanten og snart den andre kanten. Eller tenker politikerne i Ullensvang at andre kommuner som ønsker utvikling ikke skal få lov? Tenker politikerne i Vestland fylkesutvalg at Ullensvang skal få lov, for de står klare til å sette ned foten for andre kommuner som ønsker sin bit av vidda? Eller tenker de at alle skal få, både neste år og om ti år?

Norges Jeger- og Fiskerforbund er svært overrasket over at verken Ullensvang kommune eller fylkesutvalget i Vestland ser ut til å ta alvoret for villreinen inn over seg. Dette er sårbare dyr i sårbar natur. Fylkesutvalgets vedtak er til og med i strid med deres eget vedtak om å verne om villreinens leveområder på Hardangervidda. Det er jo faktisk et overordnet mål.

Hva er det som skal til for at villreinen skal få den beskyttelsen den trenger i praksis, ikke bare på papiret, og når skal den få det? Vi tar det for gitt at disse spørsmålene er tenkt gjennom og vurdert når de nå ser ut til å si ja til gondolbane. Etablering av nye muligheter for ferdsel og aktivitet innenfor eller nært opp til villreinens leveområder er det siste villreinen på Hardangervidda trenger nå.

Det er svært alvorlig at verken kommunen eller fylkeskommunen ser ut til å ta inn over seg den alvorlige situasjonen for villreinen på Hardangervidda. Vi setter vår lit til at statsforvalteren i Vestland reiser innsigelse til planene.

Line Johansen
1. nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nøkkelord

Bilder

Foto: Torgeir W. Skancke/ NJFF
Foto: Torgeir W. Skancke/ NJFF
Last ned bilde
Line Johansen Foto: Torgeir W. Skancke/ NJFF
Line Johansen Foto: Torgeir W. Skancke/ NJFF
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye