Kulturtanken

Mottakere av Kulturtankens masterstipend 2022

Del
Tre studenter tildeles hvert sitt stipend på 15.000 kroner.
Illustrasjonsbilde. Elever på visning av "Fint er rart, rart er fint", Marked for Musikk 2022. Kreditering: Erik Brandsborg/Kulturtanken.
Illustrasjonsbilde. Elever på visning av "Fint er rart, rart er fint", Marked for Musikk 2022. Kreditering: Erik Brandsborg/Kulturtanken.

Alle tre arbeider med kunst og kultur til barn og unge, og masterprosjektene er knyttet til aktuelle utfordringer innen produksjon eller formidling.

Det er første gang Kulturtanken deler ut masterstipend, og det jobbes for at dette skal bli en fast ordning. Innen fristen 1. september kom det inn 15 søknader som representerte stor bredde, både kunstfaglig, geografisk og med hensyn til alder og studieprogresjon.

- Vi er glade for den store responsen på utlysningen av vårt masterstipend for oppgaver relevante for kunst og kultur til barn og unge. Her er det stort behov for videre forskning, utviklingsarbeid, kunnskap og kompetanse. Vinnerne av stipendiene medvirker til nye innsikter og bidrar dermed også til videre utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS), sier avdelingsleder for forskning og utvikling, Ståle Stenslie.

De tre kandidatene som mottar Kulturtankens masterstipend i 2022 er Anne Tove Mygland, Anna Renolen og Elise Bakke. Tildelingene omfatter kunstuttrykkene dans, billedkunst og teater.

Anne Tove Mygland ved Høyskolen i Innlandet, Lillehammer
«Kunst som erfaring. Hvordan opplever elever å arbeide med et langsiktig prosjekt». Mygland leverer masteravhandling i tilpasset opplæring ved Høyskolen i innlandet (HINN) på Lillehammer. Hun er etter planen ferdig i mai 2023. Prosjektet hun skriver om, Heidal kunstprosjekt, er et spennende nybrottsarbeid som har fått store tildelinger for gjennomføring fra sentrale kunstnerfond, og hvor Kulturtanken har en spesiell interesse i å støtte forsknings- og formidlingsarbeidet. Studien vil fokusere på elevenes opplevelser av læring i prosjektet.

Anna Renolen ved OsloMet
«Masken som performativt virkemiddel i barneteater»

Et kunstnerisk utviklingsarbeid i faget Teater og samfunn ved OsloMet. Masterarbeidet skal avleveres i 2024 og bygger på Renolens bachelorarbeid med utvikling av gode masker for barneteater.

I masterarbeidet vil hun utforske videre på bruk av masker i produksjoner for barn, noe som er et underforsket felt. Renolen vil blant annet bygge på masken som et performativt middel som har potensialer til å nå bredt ut til en sammensatt publikumsgruppe, og overkomme ulikheter i språkkompetanse. Prosjektet er godt fundert, både kunstfaglig og teoretisk.

Elise Bakke ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)
«Innenfor/utenfor. Dansekunst for barn med spesielle behov»

Bakke spør: «Kan bruken av åpninger og lukkinger i den dramaturgiske strukturen skape en danseforestilling som fremmer en følelse av likeverd i en barnegruppe preget av funksjonsmangfold?»

Prosjektet bygger på erfaringer med en ferdig forestilling og representerer kunstnerisk utviklingsarbeid og som vil utforske dramaturgiske grep mht muligheter for inkludering. At prosjektet bygger på arbeid med kunstformidling i barnehagen, ansees også som positivt fra Kulturtankens perspektiv. Arbeidet skal leveres i faget «Barnekultur og kunstpedagogikk» ved Dronning Mauds Minne høyskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim i mai 2023.

Oppmuntringsstipend

- I tillegg til de tre masterstipendene har Kulturtanken tildelt et mindre beløp som et «oppmuntringsstipend» for et lovende prosjekt i startfasen, sier saksbehandler Lise Lundh.

Oppmuntringsstipendet er tildelt Maria Riveros ved Norges musikkhøyskole og hennes prosjekt «Videreutvikling av modeller for å stimulere barns egne musikk-komposisjoner».

Riveros ønsker å videreutvikle modeller for koding og registrering/notasjon som kan stimulere barns egne komposisjoner og formidling av egne komposisjoner. Prosjektet er svært lovende og bygger på hennes erfaringer som musikkskolelærer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde. Elever på visning av "Fint er rart, rart er fint", Marked for Musikk 2022. Kreditering: Erik Brandsborg/Kulturtanken.
Illustrasjonsbilde. Elever på visning av "Fint er rart, rart er fint", Marked for Musikk 2022. Kreditering: Erik Brandsborg/Kulturtanken.
Last ned bilde
Anne Renolen
Anne Renolen
Last ned bilde
Anne Tove Mygland
Anne Tove Mygland
Last ned bilde
Elise Bakke
Elise Bakke
Last ned bilde
Maria Riveros
Maria Riveros
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/