KLP

Stigende renter og fallende aksjemarkeder preger resultatet

Del
KLP opprettholder sterk soliditet til tross for et krevende marked så langt i år.
Konsernsjef Sverre Thornes
Konsernsjef Sverre Thornes

- Krigen i Ukraina, energikrise, økt internasjonal spenning, og inflasjonen på fremmarsj med stigende renter, har gitt store bevegelser i finansmarkedene. KLP har solide finansielle buffere som skjermer kundenes pensjonskapital i perioder med negative markedsbevegelser. Høye renter er positivt for forvaltningen av pensjonskapitalen fremover, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på minus 27,3 milliarder kroner (9,3) så langt i år. Avkastning på kollektivporteføljen er minus 2,6 prosent hittil i år.
–Takket være at vi har bygget opp en meget sterk soliditet i år med gode resultater, tåler vi godt den uro vi har opplevd i år uten at våre kunder og eieres økonomi blir påvirket. Innretningen av vår forvaltning har også bidratt til å dempe de negative resultatene og legger grunnlaget for fremtidig god avkastning, sier Thornes.

Kvartalet kort oppsummert

  • Avkastning etter tredje kvartal 2022 ble minus 2,6 prosent.
  • Godt risikoresultat på 963 millioner kroner hittil i år
  • Foretaket har solide finansielle buffere og god solvenskapitaldekning på 341 prosent.

Forvaltningskapitalen i KLP har økt med 14,0 milliarder kroner hittil i år, men er redusert med 6,8 milliarder kroner i tredje kvartal, og utgjør 720,8 milliarder kroner. Premiereserven har økt med 25,4 milliarder kroner til 511,7 milliarder kroner per 30.09.

Nye klimavennlige investeringer
I tredje kvartal økte klimavennlige investeringer med over 2,6 milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet var verdien av KLPs klimavennlige investeringer på nesten 59,6 milliarder kroner.

- Omstilling av energiproduksjon i fornybar retning er helt nødvendig for å redusere klimagassutslippene og for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å redusere klimautslippene selv i en tid med mange andre kriser, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

Resultater i datterforetakene
Underliggende utviklingen i KLPs datterselskaper er god, men høyere renter og svakt aksjemarked har hatt negativ innvirkning også på resultatene for KLPs datterforetak.

Kontaktpersoner for mer informasjon

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007

Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312

Direktør investeringer og forvaltning Oliver Siem: tlf. 934 31 820

Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Konsernsjef Sverre Thornes
Konsernsjef Sverre Thornes
Last ned bilde

Lenker

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.