Statens vegvesen

– Vil lære av trebru-gjennomgangen

Del
Statens vegvesen vil ha en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner når den pågående kontrollen av de stengte trebruene og konklusjonen fra havarikommisjonens rapport etter Tretten bru-kollapsen er ferdig.
Sundbyveien bru i Eidsvoll er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. (Foto: Statens vegvesen)
Sundbyveien bru i Eidsvoll er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. (Foto: Statens vegvesen)

Alle de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned har gjennomgått spesialinspeksjoner. Til nå er ni av bruene kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Bruene Moumbekken (Fredrikstad) og Tveit (Vang i Valdres) er åpnet for ordinær trafikk, mens Norsenga (Kongsvinger) og Evenstad (Stor-Elvdal) er åpnet med redusert belastning.

Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll), Sletta (Eidsvoll), Bliksland (Indre Østfold) og Skubbersenga (Eidskog) må holdes stengt i påventa av forsterkningstiltak.

For fem mindre skogsveg-bruer pågår fortsatt arbeid med vurderinger

Vegvesenet leder på vegne av de ulike brueierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de stengte fagverksbruene i tre.

Funnet flere avvik

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på sju av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Det er forventet at flere av de mindre skogsveg-bruene som gjenstår også vil ha behov for forsterkning. Dette arbeidet tas nå videre for en og en bru av brueier. Det er Vegdirektoratet som beslutter hvilken bæreevne bruene kan godkjennes for.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har konkludert om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

I påvente av den endelige gjennomgangen hos Vegvesenet og havarikommisjons rapport etter Tretten-kollapsen vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.

Sikkerheten først

Nils Audun Karbø mener at det ikke er grunn til å tro at slike mulige utfordringer gjelder andre bruer enn denne spesielle brutypen.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle bruene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse bruene. Vi har stor forståelse for og beklager de ulempene dette har medført for lokalsamfunn og trafikanter, men sikkerheten er det aller viktigste.

Gjennom spesialinspeksjoner er hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter disse inspeksjonene blir den enkelte bru kontrollberegnet av ekstern og uavhengig ekspertise med utgangspunkt i prosjekteringen og vektklasse-beregningene, for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

Fakta: Dette er status for bruene

Disse bruene er inspisert og kontrollberegnet: 

• Moumbekken bru på rv. 22 (Fredrikstad) og Tveit bru på E16 (Vang i Valdres) er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk.

• Norsenga bru på E16 (Kongsvinger) og Evenstad bru på fv. 2188 (Stor-Elvdal) er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning.

• Flisa bru på fv. 206 (Åsnes), Sundbyveien bru på fv. 1590 (Eidsvoll), Sletta bru på kommunal veg (Eidsvoll), Bliksland bru på fv. 1008 (Indre Østfold) og Skubbersenga bru (Eidskog) må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før bruene kan åpnes igjen. Omkjøring blir som tidligere.

For disse skogsveg-bruene på det kommunale vegnettet pågår fortsatt arbeid med kontrollberegninger:• Statsrådveien bru, Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru (alle Eidsvoll)• Majorplassen bru (Kongsberg)• Skytebanen bru over E6 (Grane).

 

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Sundbyveien bru i Eidsvoll er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. (Foto: Statens vegvesen)
Sundbyveien bru i Eidsvoll er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vevesen.
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vevesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom