Husbanken

Tar kontroll over kommunal boligmasse

Del
Etter at Sarpsborg kommune ble med i Prosjekt Kobo har boligkontoret fått bedre oversikt over sin boligmasse og innbyggernes boligbehov. Dermed kan kommunen selge boliger de ikke har bruk for lenger.
Remi Berg (til v.) og Robin Brynildsen fra boligkontoret i Sarpsborg kommune er fornøyd med oversikten Kobo gir. (Foto: Sarpsborg kommune)
Remi Berg (til v.) og Robin Brynildsen fra boligkontoret i Sarpsborg kommune er fornøyd med oversikten Kobo gir. (Foto: Sarpsborg kommune)

Kobo er et digitalt system for kommunale boliger som utvikles av Husbanken og KS i samarbeid med en rekke kommuner.

Sarpsborg kommune er med i prosjektet og har kommet langt i å ta i bruk det nye, digitale systemet som skal gjøre det lettere å søke og tildele kommunale boliger, samt bidra til oversikt, kontroll, statistikk og beslutningsgrunnlag. Og underveis viser det seg at kommunen eier mange boliger som står tomme, enten i påvente av påfyll på vedlikeholdsbudsjettene, eller fordi boligene ikke samsvarer med behovene innbyggerne har.

Feil størrelse

– Vi har et stort antall ettroms leiligheter i vår boligmasse. Men mange av de som trenger bolig er familier med behov for større plass, eller innbyggere som ikke kan bo tett på andre, sier avdelingsleder på boligkontoret, Robin Brynildsen.

Til tross for at kommunen har en stor boligmasse, blir det altså nødvendig å leie inn boliger som svarer til søkernes behov. Per i dag eier kommunen 495 boliger og leier 45.

Ifølge regnskapet tapte kommunen ca. 24 millioner kroner på boligene sine i 2021, hvorav åtte millioner kroner på ordinære boliger og 16 millioner kroner på bofellesskap.

Oversikt over boligmassen

– Nå har vi lagt alle våre boliger inn i Kobo, og systemet gir oss kjempegod oversikt, sier avdelingslederen og viser med enkle tastetrykk hvordan han kan få opp oversikten over alle kommunens boliger på skjermen.

Tidligere holdt kommunen oversikt med hjelp av Excel-ark, utskrifter, permer og andre datasystemer. Mye informasjon om kommunens boliger var kun lagret inne i hodene på de som jobbet med dem, og kommunen manglet et godt system for trygg deling av personopplysninger. Men med Kobo blir det en annen dans.

Fra leie til eie

Oversikten viser at kommunen kan selge mange boliger, uten at det går på bekostning av tilbudet til innbyggerne. Tvert imot, tilbudet kan faktisk bli bedre. Leietakere som ønsker å bli boende, kan få mulighet til å kjøpe boligen, for eksempel med hjelp av startlån.

– Del-eie kan også være aktuelt, altså at leietakeren kjøper en prosentandel av boligen til å begynne med og resten på sikt. Kommunen ønsker å legge til rette for at flere skal kunne eie egen bolig, sier Brynildsen.

Sarpsborg kommune vil også satse mer på tilvisningsavtaler med private utbyggere i tilfeller hvor boligsøkere ikke kan eller vil kjøpe bolig. Da er det utbygger som bygger, eier, forvalter og leier ut boligene, men har avtalt at kommunen kan tilvise 40 prosent av boligene til sine boligsøkere.

Store summer

Får kommunen solgt de 400 boligene de håper på over de neste åtte årene, gir det en inntekt på mellom 700 og 900 millioner kroner.

– Da vi startet Prosjekt Kobo i 2020 viste statistikken at 8.000 av 110.000 kommunale boliger sto tomme hvert år, og ga norske kommuner et samlet tap på anslagsvis 800-900 millioner kroner i året. Det er så herlig å se at systemet vi utvikler virker etter hensikten og bidrar til å gi kommunene bedre oversikt og kontroll, smiler tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth.

Klart for alle i 2023

I disse dager åpner Husbanken og KS for puljevise innslipp av nye kommuner i Kobo. Etter planen skal alle norske kommuner som ønsker det få koble seg på det digitale systemet i løpet av 2023.

Les mer om Kobo her - Husbanken

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Remi Berg (til v.) og Robin Brynildsen fra boligkontoret i Sarpsborg kommune er fornøyd med oversikten Kobo gir. (Foto: Sarpsborg kommune)
Remi Berg (til v.) og Robin Brynildsen fra boligkontoret i Sarpsborg kommune er fornøyd med oversikten Kobo gir. (Foto: Sarpsborg kommune)
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom