Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist i fjørfehold i Rogaland

Del
Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i en rugeeggbesetning i Klepp kommune i Rogaland. Risiko for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.
Området hvor det er innført soner med restriksjoner etter funn av fugleinfluensa.
Området hvor det er innført soner med restriksjoner etter funn av fugleinfluensa.

Dyreholdet ligger i samme område som det dyreholdet der det ble påvist Newcastlesyke i september og der det ble påvist fugleinfluensa høsten 2021.

– Nok en gang står fjørfenæringen i Rogaland i en krevende situasjon. For første gang har vi to svært alvorlige fuglesykdommer i samme område på samme tid, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Mattilsynet ble torsdag varslet om økt dødelighet i dyreholdet. Dyreholdet på cirka 7000 fugler ble avlivet samme kveld for å hindre videre smittespredning og av hensyn til dyrevelferden. Det ble også tatt ut prøver, disse har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er høypatogen fugleinfluensa.

­– Vi vet ikke hvordan smitten har kommet inn i dette dyreholdet, men vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant villfugl i Norge, og det er tidligere påvist fugleinfluensa blant villfugl på Jæren, sier Næsset.

Mattilsynet innfører tiltak for å forebygge videre smittespredning

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å forebygge videre smittespredning.

Det er innført vernesone (3 km) og overvåkingssone (10 km) rundt anlegget hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte, forbudt. I tillegg blir det innført jaktforbud i området. Alle disse tiltakene er innført for å forebygge videre smitte. Andre smitteforebyggende tiltak kan bli innført på kort varsel, alle oppfordres til å følge med på nettsidene til Mattilsynet.

– Denne overvåkingssonen overlapper delvis med den allerede eksisterende overvåkingssonen knyttet til utbruddet av Newcastlesyke. Det er i all hovedsak de samme restriksjonene som gjelder for begge sykdommene. For de som befinner seg i området som dekkes av begge overvåkingssonene, vil tiltakene bli de samme som i dag, men de vil vare lenger på grunn av påvisningen av fugleinfluensa i dette området, forklarer Næsset.

Det blir også innført påbud om å holde alle tamme fugler innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. Dette gjelder enten du har tre høner i hagen eller dersom du driver kommersielt fjørfehold.

Viktig med godt smittevern

– Det viktigste nå er at alle som har fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Næsset.

Fjørfebønder og andre som har dyrehold med fugler må straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de får mistanke om at fuglene er smittet med fugleinfluensa eller Newcastlesyke.

Risiko for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Les mer om fugleinfluensa her.

Les mer om Newcastlesyke og det pågående utbruddet her.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Bilder

Området hvor det er innført soner med restriksjoner etter funn av fugleinfluensa.
Området hvor det er innført soner med restriksjoner etter funn av fugleinfluensa.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye