Avinor

Oslo lufthavn best i Europa på mer klimavennlige landinger

Del
Ferske tall fra Eurocontrol, Europas fellesorgan for flykontroll, viser at Oslo Lufthavn er best i Europa på landinger som sparer utslipp og reduserer støy.
Et SAS-fly lander på Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto Avinor/Catchlight
Et SAS-fly lander på Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto Avinor/Catchlight

Eurocontrol publiserer månedlige data for alle Europeiske lufthavner med målinger av såkalte «Continous Descent Operations» (CDO) og «Continous Climb Operations» (CCO). CDO defineres som en uavbrutt nedstigning fra marsjhøyde til landing. 

– Dette innebærer at flygningen kan fly «på tomgang» og nærmest glidefly inn til flyplassen uten å måtte flate ut i høyder underveis. Dermed reduserer motorbruk, flyselskapene sparer drivstoff og kostnader, utslippene går ned og flyene støyer mindre, forteller sjef for innflygingskontrollen i Avinor Flysikring AS, Bjørn Pedersen Skjælaaen. 

For avganger gjelder samme prinsippet hvor en avgang som får klatre uavbrutt til marsjhøyde reduserer både støy og drivstofforbruk, og dermed reduserer miljøavtrykk og naboplager. 

– For innflygingskontrollen og tårnkontrolltjenesten i Avinor er dette et viktig kriterie i våre prosedyrer. Både fordi det reduserer utslippene, men også fordi det reduserer flystøy for naboene våre under landinger, tilføyer han. 

Oslo lufthavn kommer i undersøkelsen til Eurocontrol best ut blant de 25 største flyplassene i Europa.  I gjennomsnitt flyr nesten 6 av 10 fly såkalt CDO-landinger, samtidig som de som må flate ut gjør dette i høyere høyder enn andre Europeiske lufthavner. 

Stockholm og København er neste på lista, med ca. 50 prosent av denne typen landinger. For avganger klatrer mer enn 9 av 10 avganger fra Oslo Lufthavn uavbrutt til marsjhøyde.

Flygelederne jobber også med miljø og støy

For flygelederne hos Avinor er dette og andre prosedyrer, som reduserer miljøavtrykket til luftfarten, viktige fokusområder. 

– Vi jobber hele tiden med å forbedre avgangs- og landingsfasen. Målet vårt er å redusere utslipp og støy, som særlig er viktig for naboene våre. Vi har de siste 15 årene jobbet aktivt med å utvikle et luftrom med moderne inn- og utflygningsprosedyrer og dette gir gode resultater, sier sjefflygeleder på Oslo lufthavn, Gunnar Olsen Skårn. 

Flyprodusenter, flyselskap og flykontrolltjenester jobber kontinuerlig med å ta i bruk ny teknologi for å redusere drivstofforbruk. Dette er en vinn-vinn-situasjon, da lavere drivstofforbruk – i tillegg til å være bedre for miljøet – også gir lavere kostnader for flyselskapene, som opererer i en svært konkurranseutsatt bransje.

– Et annet spennende område i det samme fagfeltet er bruk av ny navigasjonsmulighet, hvor vi kan kurve inn- og utflygninger slik at de blir kortere og kan legges utenom de tettest befolkede områdene. Disse innflygingsprosedyrene har vært i bruk siden 2012 ved Oslo Lufthavn og gir bedre forutsetninger for både CDO og økt effektivitet. Oslo Lufthavn er en av de flyplassene i Europa som har kommet lengst på utviklingen og bruken av denne type prosedyrer, avslutter Olsen Skårn. 

Fakta om Continous Descent Operations (CDO) – Uavbrutte nedstigninger

  • Uavbrutte nedstigninger handler om at et fly blir så høyt som mulig, så lenge som mulig, før det går inn for landing. Under landing er målet å være kortest mulig i lav høyde og med en jevnest mulig nedstiging. Dette sparer både drivstoff og reduserer støy for nærmiljøet til flyplassen.
  • Tallene fra Eurocontrol er hentet inn fra januar-august i 2022
  • Tallene er for de topp 25 beste flyplassene på dette feltet i Europa
  • Oslo lufthavn topper både bruken av CDO og har lavest utslipp per landing blant de 25 flyplassene i undersøkelsen
  • En rekke flyplasser bruker CDO og dette fører til store kutt i CO2-utslippene fra flytrafikken
  • Kilde: https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-data-snapshot-32-focusing-continuous-descent-operations-top-25-airports

Bilder

Et SAS-fly lander på Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto Avinor/Catchlight
Et SAS-fly lander på Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto Avinor/Catchlight
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye