Linstow

Har lagt frem planforslag for Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal

Del
Linstow AS og Viken Fylkeskommune har denne uken sendt inn planforslag for detaljregulering av Romerike Helsebygg og Lillestrøm bussterminal. Forslaget er grundig utarbeidet, med fokus på å skape merverdi for innbyggerne i Lillestrøm og styrke sentrumsutviklingen i en av landets raskest voksende kommuner.
Linstow og Viken Fylkeskommune vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Linstow og Viken Fylkeskommune vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.

– Hovedgrepet er en oppdeling av helse- og bussterminaltomten i tre kvartaler, som med nye bilfrie gateløp vil gjøre området til et attraktivt sted å være, ikke bare å passere, sier Terje Lorentzen, utviklingsdirektør i Linstow.

Det er Nordic - Office of Architecture og Norconsult som har utarbeidet planforslaget på vegne av Linstow AS og Viken Fylkeskommune.

I planen er helsekvartalet preget av eksisterende bygg som skal bygges på, mens kvartalet mot rådhuset er planlagt med en stor bussgarasje og terminal på gatenivå. Kvartalet som vender mot togstasjonen vil være av mindre skala, og et attraktivt nytt kontorbygg med en aktiv førsteetasje som vil kunne tiltrekke seg spennende nye arbeidsplasser til Lillestrøm.

Skaper et knutepunkt for vekst i Lillestrøm

Det innsendte planforslaget vil i praksis innebære både etablering av arbeidsplasser, nye studie- og forskningsplasser, offentlig og privat helserelatert virksomhet, samt en effektiv og brukervennlig kollektivbetjening.

De bilfrie gateløpene mellom byggene vil være brede og inviterende, og etablering av handel og servering på gateplan er prioritert. Et nytt torg foran helsekvartalet vil i tillegg utgjøre et urbant rekreasjonsområde, med et betydelig innslag av grønne elementer.

– Vi vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum, uten overdrevne høyhus eller glass- og betongfasader. Vi ønsker utvikling på fotgjengernes premisser. Den korte avstanden mellom togstasjonen, de nye tilbudene i helsebygget og de andre byggene, håper vi skal gjøre dette området mer tilgjengelig for alle, forklarer Lorentzen.

– Vi kommer også til å lytte til innbyggerne i Lillestrøm, om hvilke behov og ønsker de har. Det er viktig for oss å høre på de som faktisk skal benytte seg av området, legger utviklingsdirektøren til.

Videreutvikler et regionalt kompetansemiljø

Med 800 000 besøkende i året og hele fire kommuner som sokner til legevakten, er Romerike Helsebygg blitt et viktig knutepunkt for en stor region. En utvidelse er nødvendig for å legge til rette for behovene hos eksisterende aktører i bygget. Samtidig er det ønskelig å legge til rette også for nye helseaktører. Utvidelsen vil gi økt kapasitet for helsebygget og mulighet til å utvikle spennende samarbeidsplattformer, som vil bidra til at Lillestrøm kan bli et nasjonalt knutepunkt for helsenæringen.

– Ambisjonen vår er at helsebygget skal være en arena for idéutveksling og samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning. I tillegg er vi opptatt av at helse og sosial bærekraft skal vektlegges alle steder hvor vi utvikler noe, og at vi hele veien jobber kunnskapsbasert med dette, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

I videreutviklingen av helsebygget og miljøet rundt, vil Linstow ta inn elementer fra forskningsprosjektet Building Health – helsefremmende stedsutvikling, som gjøres i samarbeid med SINTEF. Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap om hvordan et sted i praksis blir helsefremmende, og har mottatt 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Kontakter

Bilder

Linstow og Viken Fylkeskommune vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Linstow og Viken Fylkeskommune vil skape et moderne og behagelig område i Lillestrøm sentrum. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Last ned bilde
Et fremtidens helsehus. Utvidelsen vil bidra til at Lillestrøm kan bli et nasjonalt knutepunkt for helsenæring. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Et fremtidens helsehus. Utvidelsen vil bidra til at Lillestrøm kan bli et nasjonalt knutepunkt for helsenæring. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Last ned bilde
Utvikling på fotgjengernes premisser. Handel og servering på gateplan vil gjøre dette til noe mer enn et sted man passerer. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Utvikling på fotgjengernes premisser. Handel og servering på gateplan vil gjøre dette til noe mer enn et sted man passerer. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Last ned bilde
Et nytt torg foran helsekvartalet vil utgjøre et urbant rekreasjonsområde. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Et nytt torg foran helsekvartalet vil utgjøre et urbant rekreasjonsområde. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Last ned bilde
Bilfrie gateløp vil gjøre området til et attraktivt sted å være. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Bilfrie gateløp vil gjøre området til et attraktivt sted å være. Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture.
Last ned bilde
Et nytt sentrumsområde, uten overdrevne høyhus eller glass- og betongfasader.  Illustrasjon: Nordic - Office og Architecture.
Et nytt sentrumsområde, uten overdrevne høyhus eller glass- og betongfasader. Illustrasjon: Nordic - Office og Architecture.
Last ned bilde

Om Linstow

Linstow
Linstow
Tjuvholmen allé 3
0252 Oslo

+47 23 11 96 00https://www.linstow.no/

Linstow er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter i Norge og i utlandet.