Byggenæringens Landsforening

- Regjeringen stopper samferdselsprosjekter

Del
BNL er bekymret for at flere planlagte samferdselsprosjekter skyves frem i tid. Det betyr at forberedende arbeider stopper helt opp, og at gryteklare prosjekter ikke realiseres. Det er svært kostbart å stoppe og starte opp igjen slike prosesser. BNL mener det er bedre å forlenge planleggingsperioden enn full stopp, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Byggenæringen står i en svært krevende tid med økte kostnader, store leveranseutfordringer og mye usikkerhet. Byggenæringens Landsforening (BNL) registrerer at regjeringen i Statsbudsjettet har lyttet til vår bekymring for en dobbeltsmell i byggenæringen, ved at de ikke stopper prosjekter som bygges. Stopp i planleggingen av fremtidige prosjekter gir en smell for anleggssektoren i de kommende årene. Næringen vil miste oppdrag, kompetanse og kapasitet. 

Regjeringen skriver også at det i årene som kommer ikke vil være mulig å holde planlagt fremdrift i prosjekter som skal gi mer gods på bane. BNL mener dette er en feilprioritering av regjeringen. - Noe av det mest klimavennlige vi kan gjøre er å få mest mulig godstransport på jernbane, slik at vi avlaster veiene våre, sier Solli.

- Vi har nå en historisk mulighet til å energieffektivisere bygningsmassen vår, sier Solli videre. Norge bruker nå 40 mrd. på strømstøtte på grunn av en ekstraordinær energisituasjon. - Kun energieffektivisering og utbygging av fornybar energi vil vaksinere oss mot langvarig høye strømpriser. Da er det svært skuffende at regjeringen ikke øker støtten til energieffektivisering til vanlige husholdninger og næringsbygg, fortsetter Solli.

Beregninger utført for BNL viser at nasjonen trenger 4,5 mrd. kroner i årlig støtte til energieffektivisering. - Vi har forståelse for at det er et trangt budsjett, men håper at budsjettforhandlingene gir nasjonen en ekstra ENØK-milliard, sier Solli i en kommentar.

- Det er positivt at regjeringen styrker ordningen "Fagbrev på jobb" til 60 millioner kroner. Fagskolen styrkes med 500 studieplasser. Det er også bra, selv om det er for lite til å nå målene i etter- og videreutdanningsreformen.

BNL er også bekymret for store skatte- og avgiftsøkninger. Det er ikke det vi trenger nå. Økt arbeidsgiveravgift vil trolig gi økte kostnader for hver femte arbeider i bygg- og anleggssektoren. I tillegg rammes små familiebedrifter i byggenæringen av økt formues- og utbytteskatt, avslutter Nina Solli.

Kontakter

Trond Cornelius BrekkeKommunikasjonssjef og samfunnskontaktByggenæringens Landsforening

Tel:40241000trond@bnl.no

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring med 350.000 ansatte i samtlige norske kommuner. Samlet omsetning når man tar med eiendomsbransjen overstiger 1000 mrd. kroner. Byggenæringens Landsforening (BNL) er den ledende næringsorganisasjonen for byggenæringen i Norge med 4173 medlemsbedrifter som sysselsetter i overkant av 75.000 medarbeidere.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

- Byggenæringen forventer strakstiltak i statsbudsjettet3.11.2023 15:20:32 CET | Pressemelding

Regjeringspartiene og SV skal i gang med forhandlinger om statsbudsjettet for 2024. – Mange bedrifter står i en krevende markedssituasjon, og er bekymret for å miste gode fagarbeidere. Vi opplever at politikerne lytter og viser forståelse for situasjonen. Nå har vi forventninger til budsjettforhandlingene, og at politikerne kommer med tiltak som kan gi nødvendig aktivitet og bremse en kraftig nedbemanning, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom