GK Gruppen

GK blir en del av «Energy Efficiency Movement»

Del
Energieffektivitet er høyt på agendaen og en viktig del av løsningen på klimakrisen. Verden trenger stadig mer energi. For å møte dette energibehovet må vi slutte å sløse med energi i bygg. GK vil bidra i dugnaden for energieffektivisering.
Energieffektivisering er et avgjørende verktøy i den storstilte transformasjonen av energisystemet: Per Erik Holsten, adm.dir. ABB i Norge og Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.
Energieffektivisering er et avgjørende verktøy i den storstilte transformasjonen av energisystemet: Per Erik Holsten, adm.dir. ABB i Norge og Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

Energy Efficiency Movement er et globalt initiativ for å øke bevisstheten om hvor viktig energieffektivitet er i kampen mot klimaendringer. Den beste måten å bli uavhengig av fossil energi, er å bruke mindre energi.

— Veien ut av klimakrisen mot et lavutslippssamfunn og en mer bærekraftig framtid, krever en storstilt transformasjon av energisystemet vårt og energieffektivisering er et avgjørende verktøy. Skal vi lykkes, må vi stå sammen. Vi heier på denne typen initiativ som handler om å innovere og sammen påvirke utviklingen i en mer energieffektiv retning, sier Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.

ABB-initiativ

Det er ABB som står bak initiativet som har et bredt spekter av bedrifter som deltagere, fra store, multinasjonale selskaper som Microsoft, til mindre nisjeaktører. Felles for alle deltagerne er at de ønsker å være pådrivere for å redusere energiforbruket i verden.

— GK jobber aktivt med energieffektivisering i bygg og har en ambisiøs bærekraftstrategi. De er således en naturlig partner og kommer til å bli en viktig bidragsyter i Energy Efficiency Movement, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

— Det er en glede å ønske GK velkommen som partner i Energy Efficiency Movement. Bygg står for 40 prosent av det globale energiforbruket og det er et stort uforløst potensial for effektivisering, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion Norge.

Kunnskap om energieffektivisering

GK har meldt seg inn i Energy Efficiency Movement-nettverket for å bidra til å spre kunnskap om energieffektivisering i bygg. Det er et stort potensial for redusert energibruk i bygg og frigjøring av elektrisitet fra bygningsmassen til bruk i andre sektorer vil være viktig i det grønne skiftet. Sintef har beregnet energisparepotensialet i norske næringsbygg til 16 TWh. Deler av dette blir utløst gjennom nybygg og rehabilitering frem mot 2050. Det gir et gjenstående potensial på 12,5 TWh som kan utløses ved å gjennomføre ulike energieffektiviseringstiltak.

— Som pådriver for et bedre klima og reduserte utslipp i bygg- og anleggsnæringen ser vi at EEM vil være en arena som vil styrke vår drivkraft mot å nå våre bærekraftsmål. Vi ser frem til et tett samarbeid med ABB og øvrige partnere i Energy Efficiency Movement, sier Espen Thorgersen, regionsdirektør Service Øst i GK.

Fokus på energiforbruk i egen virksomhet

— Denne type initiativ bidrar også til fokus på energiforbruket i egen virksomhet. I GK har vi satt oss som mål å minst halvere egne utslipp innen 2030 og energieffektivisering i våre nærmere 100 lokalkontorer er et av tiltakene som skal bidra til denne utslippsreduksjonen. Smart, helhetlig styring av tekniske installasjoner med løsninger som GK Cloud, gjør det enkelt å ta bedre beslutninger som gir store energi- og klimagevinster i hele byggets levetid ​og et optimalt inneklima for de som bruker bygget, sier Steine.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Energieffektivisering er et avgjørende verktøy i den storstilte transformasjonen av energisystemet: Per Erik Holsten, adm.dir. ABB i Norge og Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.
Energieffektivisering er et avgjørende verktøy i den storstilte transformasjonen av energisystemet: Per Erik Holsten, adm.dir. ABB i Norge og Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i GK.
Last ned bilde
Samarbeid om energieffektivisering: Stian Orvedal, divisjonsdirektør Service, GK Norge, Espen Thorgersen, regionsdirektør Øst Service, GK Norge, Lars-Fredrik Mathiesen, leder, ABB Motion, Norge og Per Erik Holsten, adm.dir. ABB i Norge
Samarbeid om energieffektivisering: Stian Orvedal, divisjonsdirektør Service, GK Norge, Espen Thorgersen, regionsdirektør Øst Service, GK Norge, Lars-Fredrik Mathiesen, leder, ABB Motion, Norge og Per Erik Holsten, adm.dir. ABB i Norge
Last ned bilde
Energy Efficiency Movement symbol
Energy Efficiency Movement symbol
Last ned bilde

Lenker

Om GK Gruppen

GK Gruppen
GK Gruppen
Ryenstubben 12
0679 Oslo

22 97 47 00https://www.gk.no

GK Gruppen er Skandinavias ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner med en omsetning på 6 milliarder kroner. Med rundt 3000 ansatte og over 80 kontorer i Norge, Sverige og Danmark, leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

www.gk.no | www.gk.se | www.gk.dk

Følg pressemeldinger fra GK Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GK Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GK Gruppen

GK Gruppen 1. kvartal 2023: God start på året12.5.2023 09:10:00 CEST | Pressemelding

Fortsatt høyt aktivitetsnivå gav vekst i omsetningen og økt resultatmargin for GK i første kvartal. Solid ordreinngang gir en rekordhøy ordrereserve i et skandinavisk marked som fortsatt er preget av usikkerhet. En god balanse mellom entreprise- og servicevirksomheten bidrar til robusthet og fleksibilitet. Økt interesse for energieffektivisering og bærekraftig rehabilitering av bygg understøtter GKs strategiske retning.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom