Enova

Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy.

Del
Biodrivstoffkjøretøy er avhengig av fyllestasjoner. Mens fyllestasjoner er avhengig av et visst antall kjøretøy på veien for å være lønnsomme. Det er da lett å stille spørsmålet: Hva kommer først? Kjøretøyene eller fyllestasjonene?
"Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy", skriver markedssjef Gunnel Fottland i denne kronikken.
"Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy", skriver markedssjef Gunnel Fottland i denne kronikken.

Svaret på det, er at dette spørsmålet ikke er like relevant lengre. Det finnes allerede biogassfyllestasjoner, og flere er under bygging. Samtidig er markedet for biogasskjøretøy sterkt voksende. Spørsmålet er heller hva gjør vi videre for å utvikle en markedsdrevet biogassverdikjede? En verdikjede som, på sikt, ikke er avhengig av subsidier for å utvikle seg videre.

Klimamandat

Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge når klimamålene for 2030 og 2050. De når vi ikke uten ny teknologi. Derfor støtter Enova de som går foran i utviklingen av ny teknologi. Vi støtter klimatiltak over hele Norge, ikke bare i sentrale strøk, men der markedet har størst sjanse til å utvikle seg på egenhånd.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle de mest effektive tilbudene for de ulike sektorene. Vi støtter fra tidlig markedsintroduksjon til senfase teknologiutvikling. Dette for å gi ekstra fart og konkurransekraft, slik at teknologiene raskere får fotfeste i markedet. I dette ligger det at alle våre støttetilbud har en start- og en sluttdato.

Enova er heller ikke det eneste virkemiddelet som fremmer biogass. Den varslede økningen i CO2-avgift bør allerede inngå i aktørenes planer, og vil raskere kunne gjøre biogass konkurransedyktig sammenlignet med fossile drivstoff.

Store midler over mange år

Enova har i 12 år støttet biogass med 800 millioner kroner. Vi har støttet teknologiutvikling fra produksjonen av biogass, fylleinfrastrukturen til biogasskjøretøyene. Enova har også støtteordninger for andre energibærere for transportsektoren som batterier og hydrogen.

Det som er spesielt med vår støtte til biogass, er at vi har støttet flere ledd i en relativt teknologisk moden verdikjede med betydelige midler over mange år. Hvis den videre utviklingen avhenger av støtte i så mange ledd, er det bekymringsfullt med tanke på biogassens konkurransekraft og den videre markedsutviklingen.

Ved å støtte kun ett ledd i verdikjeden og da primært etterspørselsleddet, vil prisene og konkurransen i markedet for øvrig være upåvirket og reell. Det er en nødvendig og viktig driver for videre innovasjon og kostnadsreduksjon. Støtte til teknologiutvikling er fortsatt aktuelt. Det handler ikke om å kompensere for høye priser, men å redusere risikoen for de som ønsker å utvikle ny og forhåpentligvis kostnadseffektiv teknologi.

Øker kundemassen

En bærekraftig infrastruktur fordrer tilstrekkelig kjøretøysvolum. Enova har derfor gitt tilsagn om 51 millioner kroner i støtte til kjøp av 388 gasskjøretøy som bruker biogass siden 2018, 25 mill. kroner til 230 kjøretøy bare i 2021.

Når vi nå gjør det enklere å søke støtte til biogasskjøretøy vil det kunne bidra til å øke kundegrunnlag for fyllestasjonene ytterligere. Ved å justere virkemidlene på denne måten, frigjør vi også kapital til andre teknologier som trenger drahjelp fra oss for å oppnå konkurransekraft.

Frist 15. februar

Klimamålene vil kreve omstilling i alle bransjer. I stort og smått. Biogass er en av flere teknologier som vi vil trenge for å kutte utslippene i transportsektoren. Vi i Enova er glade for alle de gode søknadene vi får, og for at vi har engasjerte bransjeforeninger som jobber for utslippskutt. Og vi i Enova må tåle å bli utfordret på tidspunkt når vi avvikler et støttetilbud.

Vi oppfordrer alle som har planer om å etablere en fyllestasjon til å søke Enova-støtte. Det er mulig fram til 15. februar.

Bilder

"Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy", skriver markedssjef Gunnel Fottland i denne kronikken.
"Fyllestasjoner trenger kunder. Derfor spisser Enova nå støtten mot biogasskjøretøy", skriver markedssjef Gunnel Fottland i denne kronikken.
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye