Enova

Enova støtter morgendagens klimateknologi: delte ut 4,6 milliarder kroner i støtte til mer enn 5500 energi- og klimaprosjekter i 2021.

Del
I tillegg kommer 7100 tiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet. Det er forventet at disse prosjektene vil redusere ikke-kvotepliktige utslipp med om lag 301 000 tonn CO2-ekvivalenter.

- Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør vi gjennom å støtte utviklingen av ny teknologi og sikre et velfungerende og effektivt energisystem. Resultatene for 2021 vurderer vi samlet sett som gode. Vi er i rute i henhold til avtalen vi har med vår eier staten, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad i en kommentar til årsrapporten.

Støtter de som går foran

Enova støtter kommersiell utprøving av ny teknologi, men også i fasen der hvor nye klimavennlige løsninger skal etablere seg i markedet. Målet er å avlaste ulempene nye løsninger har som pris, distribusjon og kjennskap.

- De som går foran i teknologiutviklingen tar stor økonomisk risiko og derfor har Enova fått i oppgave å være fødselshjelper. Det er ingen liten oppgave, da det er umulig å forutsi hvordan samfunnet vårt er i 2050 og hvilke teknologier som vil vinne fram. Det vi derimot vet er at vi vil trenge ny teknologi for å oppfylle klimamålene, sier Nakstad.

Størst potensial i transportsektoren

Enova støtter alt fra klima- og energiprosjekter i industrien til transportsektoren og mindre tiltak i norske hjem. Det største potensialet for klimatiltak utenfor kvote-pliktig sektor ligger i transportsektoren. Disse tildelingene utgjorde 44 prosent av de disponerte midlene og nær 73 prosent av utslippsreduksjonene i 2021.

- Noe tar lang tid. Noe går forbausende raskt. Det er elektriske fartøy til havs er et eksempel på. Fergesamband utlyses og etableres med lav og nullutslippsløsninger. Helelektriske, ladbare og batterihybride løsninger finnes i havbruk, fiskeri, oljeservice og cruise, sier Nakstad, som roser engasjement i den norske befolkningen og i næringslivet.

- Endringene som vi må gjennomføre de neste ti-årene for å nå klimamålene er uten sidestykke. Det greier vi ikke uten de engasjerte menneskene og bedriftene som går foran og viser vei. De er vi i Enova så heldige å møte hver dag. Og vi er stolt av å være på lag med veibryterne.

Her finner du Enova årsrapport for 2021.

Slik fordelte Enova støtten i 2021:

Forbruker: 375 millioner kroner til 7265 prosjekter. Disse utgjorde 8 prosent av klima og energifondets disponeringer. Dette inkluderer 7131 tiltak støttet med 127 millioner kroner over Enovatilskuddet, som er et virkemiddel rettet mot boligeiere og som er viktig for å skape engasjement rundt smarte klima- og energitiltak.

Transport: 2,1 milliarder kroner til 4949 prosjekter innenfor transportsektoren. Disse tildelingene utgjorde 44 prosent av de disponerte midlene og nær 73 prosent av de totale utslippsreduksjonene i 2021.

Industri: 1,7 milliarder kroner i støtte til 240 industriprosjekter. Utgjør 35 prosent av den totale støtten og gir også betydelige utslippsreduksjoner.

Energi: 402 millioner kroner til 212 prosjekter som bidrar til videreutvikling av energisystemet.

Bilder

Lenker

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye