Enova

UTSLIPPSFRI INDUSTRI: Enova støtter ny grønn teknologi i Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes med 137,9 millioner kroner

Del
Inovyn Norge vil ta i bruk ny og verdensledende teknologi for å elektrifisere produksjon av vinylklorid. Denne nye teknologien vil gjøre det mulig å erstatte fossile energibærere i produksjonen med fornybar elektrisk energi.
Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene med opp mot 21 000 tonn CO2 i året. Foto: Inovyn
Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene med opp mot 21 000 tonn CO2 i året. Foto: Inovyn

- Dette er et prosjekt som kan ta Inovyn Norge nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling i norsk petrokjemisk industri, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

Viktig steg
Prosjektet vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene på Rafnes med opp mot 21 000 tonn CO2 i året, forklarer fabrikkdirektør Rodney Ishak i INOVYN.

-Prosjektet inngår i et veikart for en trinnvis avkarbonisering av vår virksomhet i Norge der bruk av fornybar vannkraft spiller en viktig rolle. Planene innebærer utvikling og uttesting av ny, uprøvd teknologi som alltid innebærer risiko.

-Støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre denne typen ambisiøse prosjekt som er nødvendig for at vi skal nå være klimamål, sier Geir Tuft, konsernsjef i INOVYN.

Teknologisk hamskifte
Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp. I global sammenheng produserer norsk industri allerede med et lavt klimafotavtrykk.

- Men det er ikke rom for disse utslippene, hvis vi skal nå klimamålene for 2050. De neste tiårene må industrien gjennomføre et stort teknologisk hamskifte. Det er risikofylt å gå først og derfor har Enova en spisset satsing rettet mot energi- og klimatiltak i industrien. Dette er et prosjekt som vi ser fram til å følge, sier Nakstad.

- Industrien er blant våre fremste klimaløsere. Dette er et inspirerende prosjekt som bidrar til å utvikle ny innovativ teknolog som gjør det mulig å erstatte fossil energi i industrien. Det er viktig og bra at selskaper som INOVYN går foran og viser hva som er mulig, vi trenger flere slike prosjekter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Les mer om Enovas industrisatsing på www.enova.no

OM ENOVA:

Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi, for at Norge skal nå klimamålene for 2050. I 2021 delte Enova ut 4,4 milliarder kroner til over 5500 smarte energi- og klimatiltak. Enova forvalter klima- og energifondet og er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet. Enova er lokalisert i Trondheim og har i overkant av 80 ansatte.

OM INOVYN NORGE AS:

Inovyn Norge AS er en del av norsk petrokjemisk industri med produksjonsvirksomhet på Rafnes og på Herøya. Selskapet produserer natronlut, plastråstoff og hydrogen på Rafnes. INOVYN Norge inngår i Ineos konsernet som har virksomhet på 194 fabrikksteder fordelt over 29 land..

 

Bilder

Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene med opp mot 21 000 tonn CO2 i året. Foto: Inovyn
Inovyns petrokjemianlegg på Rafnes vil redusere CO2 utslippene fra virksomhetene med opp mot 21 000 tonn CO2 i året. Foto: Inovyn
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye