Norske Kvinners Sanitetsforening

Ny allianse krever satsning på kvinnehelse

Del
En rekke organisasjoner på kvinnehelsefeltet går nå sammen og danner Kvinnehelsealliansen. Hensikten er å bli hørt og få en sterkere stemme.

En rekke organisasjoner på kvinnehelsefeltet går nå sammen for å bli hørt og danner Kvinnehelsealliansen. Mange bruker- og pasientorganisasjoner opplever at det er vanskelig å nå fram. Derfor etablerer vi nå en ny allianse for å få en sterkere stemme.  

- Vi bryter tausheten og løfter kvinnehelseområder som er underkommunisert, underfinansiert og mangler tilbud, sier Elisabeth T. Swärd fra Sanitetskvinnene, som skal ha en koordinatorrolle for den nye alliansen. 

Det er store kunnskapshull som følge av for lite forskning. Disse sykdommene og lidelsene er ofte komplekse og kompetansen blant helsepersonell lav. Behandlingstilbudet er mangelfullt for flere av de typiske kvinnesykdommene, og mange må vente i årevis for å få en diagnose. Mange opplever å ikke bli hørt og tatt alvorlig når de oppsøker helsevesenet. Disse sykdommene har lav status.De kan gi smerter, blødninger og andre konsekvenser som nedsatt livskvalitet over tid. 

Har forventninger til statsbudsjettet

En satsning på kvinnehelse handler om forbedret livskvalitet for pasienter og deres nærmeste, og er også god samfunnsøkonomi. Mange har hyppig fravær fra jobb, skole eller utdanning. Noen opplever langvarige sykemeldinger, eller blir uføre av manglende behandling.

- Det er gledelig at lanseringen faller sammen med et fornyet engasjement for kvinnehelse. At mange nå deltar i debatten og er opptatt av kvinnehelse, gir håp om at Kvinnehelsealliansen vil nå fram. Vi forventer en satsning på kvinnehelse i statsbudsjettet, som legges fram neste uke, sier Elisabeth T. Swärd.

Kvinnehelsealliansen lanseres onsdag 28.09 kl. 17.00 i Sanitetskvinnenes lokaler i Kirkegata 15 (9.etasje) i Oslo. Representanter fra de ulike organisasjonene vil være til stede og er tilgjengelige for intervju.     

Dette er organisasjonene som er med i alliansen: 

Endometrioseforeningen 

Endometriose skyldes at vev som likner livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren, og er forbundet med kraftige blødninger og smerter. Sykdommen rammer en av ti kvinner, og den beslektede sykdommen adenomyose rammer to av ti.Totalt har rundt 500.000 kvinner i Norge en av eller begge diagnosene.Tid på diagnostisering er gjennomsnittlig 7 år, men mange pasienter må dessverre vente mye lenger. 

Landsforeningenfor kvinnelig bekkenleddhelse

Rundt 12.000 kvinner rammes hvert år av bekkenleddsmerter under og etter graviditet. Av disse opplever 4.000 5.000 langvarige smerter. Mange får ikke tilstrekkelig hjelp. 

PMDD Norge 

PMDD (premenstruell dysforisklidelse) er en syklisk, hormonelt utløst stemningslidelse som kan gi premenstruelle symptomer som angst, depresjon og i verste fall suicidale tanker.5 prosent av kvinner i fertil alder antas rammet av sykdommen, dette tilsvarerrundt 60.000 kvinner i Norge, men det er store mørketall. Mange blir feildiagnostisert og det tar i snitt sju til ti år for å få riktig diagnose. 

Stoffskifteforbundet 

Stoffskiftesykdom rammer 250.000 mennesker i Norge, og 80 prosent av disse er kvinner. 50.000 opplever ikke å få tilstrekkelig behandling. 

 Vulvodyniforeningen 

Vulvodyni er langvarige smerter i underlivet, en tilstand som rammer mellom 10 og 15 prosent av kvinner i løpet av livet. I Norge er det kun tre vulvapoliklinikker med begrenset åpningstid, og ventetid som varierer fra seks måneder til tre år. Det betyr at enkelte landsdeler mangler tilbud.  

PCOS Norge - Foreningen for polycystisk ovariesyndrom 

Polycystisk ovariesyndrom er et endokrint og metabolsk syndrom, en hormonell ubalanse som påvirker hele kroppen og alle aspekter ved livet. Anslagsvis 1 av 8 kvinner, tilsvarende 15 prosent, har PCOS på verdensbasis. Men det er store mørketall på diagnostisering. 

Norsk lymfødem og lipødemforbund 

Lipødem er en smertefull sykdom som oftest rammer underekstremiteter, men i noen tilfeller også armer. Smertene kan være så intense at lipødem i enkelte tilfeller er direkte invalidiserendeGrunnet manglende forskning vet vi lite om forekomst.

Landsforeningen for kvinner med fødselsskade 

Med fødselsskader menes akutt skade som oppstår i forbindelse med fødsel, ruptur i grad 3a, b, c og grad 4. Det er det årlig rundt 800 kvinner som får påvist alvorlig ruptur. Rupturer fører med seg skader som kan føre til dysfunksjon, og fører med seg flere utfordringer over tid. Mindre skader som grad 2 og okkulte rifter (ikke oppdagede innvendige rifter) kan gi vel så omfattende og alvorlige, livsbegrensende plager. Forskjellige typer prolaps utgjør 25 prosent av alle inngrep på gynekologiske avdelinger.

Ufrivillig vannlating rammer 30 - 40 prosent av alle kvinner. Vansker med å holde på luft og avføring er en klar indikasjon på en fødselsskade. Disse tilstandene kan bli underkommunisert av kvinnen selv. I tillegg kommer seksuell dysfunksjon, som også er vanskelig å snakke om. Tabu, dårlig oppfølging og liten forståelse for tilstanden kan også være et hinder. Det offentlige behandlingstilbudet varierer sterkt. Dagens system for registrering er utilstrekkelig og vi etterlyser systematisk oppfølging av kvinners bekkenbunn etter svangerskapet. 

Osteoporoseforbundet 

Osteoporose rammer annenhver kvinne over 50 år og hver femte mann. Det er 300.000 mennesker i Norge med osteoporose. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Om Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

24 11 56 20http://www.sanitetskvinnene.no

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon. Hovedsatsingsområdet er kvinners helse og livsvilkår. Organisasjonen bidrar med rundt 25 millioner kroner årlig til forskning innen kvinnehelse.

Følg pressemeldinger fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Kvinners Sanitetsforening på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske Kvinners Sanitetsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom