Mattilsynet

Ny fjørfebesetning i Rogaland avlives etter mistanke om newcastlesjuke

Del
For å hindre videre smittespredning av den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke, avlives nok en fjørfebesetning. Besetningen har rundt 14 000 dyr og ligger i Time kommune.

Oppdatering 28.09.22: Resultatet fra prøvene som ble tatt i besetningen er negative. Det er altså ikke påvist Newcastlesyke i denne besetningen.

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt. 

Slaktekyllingbesetningen med rundt 14 000 dyr som nå blir avlivet ligger på Kverneland i Time Kommune, og 9,8 km fra gården der newcastlesyke ble påvist 

Avliver for å hindre spredning av sykdommen  

Svarene på prøvene tatt i slaktekyllingbesetningen gir ikke et entydig svar, men kan heller ikke utelukke at det er newcastlesyke.  

- Vi må derfor behandle dette som en mistanke på newcastlesyke. I sitasjonen vi står i nå, vil det ikke være forsvarlig å ikke avlive, det er for mye som står på spill, sier regiondirektør i Mattilsynet Lise Petterson.  

Mattilsynet tar nye prøver i besetningen i dag, som sendes til analyse hos Veterinærinstituttet for å få endelig svar 

Utbrudd i flere land 

I Norge har det bare vært ett utbrudd av newcastlesyke på fjørfe tidligere. Det var i en flokk konsumegghøner på Finnøy i 1996. Newcastlesyke ble påvist på ville duer i Oslo i august. 

På verdsbasis har newcastlesyke vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.   

Les mer om Newcastle disease her: 

 

Kontakter

Regiondirektør i Mattilsynet, Lise Petterson, mob 974 16 885

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom