Mattilsynet

Påvisning av Newcastle disease i fjørfebesetning i Rogaland

Del
Det er påvist Newcastle disease i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland. Newcastle disease er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.
Området hvor det er innført soner med restriksjoner.
Området hvor det er innført soner med restriksjoner.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland.Newcastle disease fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, men symptomene kan variere. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet vil bli avlivet og det er innført soner med restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen. Dette gjør vi for å hindre videre smittespredning, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. 

Mattilsynet ble fredag varslet om mistanken av Veterinærinstituttet etter at flere blodprøver var positive for antistoff mot viruset. Analyser av nye prøver lørdag bekrefter at det er Newcastle disease. 

Besetningen på 7 500 høns er båndlagt, noe som betyr at det ikke kan flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen. 

Mattilsynet har et tett samarbeid med næringen i denne hendelsen.  

Innfører tiltak for å hindre smitte  

Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning.  

Det er innført vernesone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte forbudt. Alle disse tiltakene blir innført for å hindre smitte. Det er mulig å søke lokalt mattilsyn om unntak fra forbudene. 

Det blir også innført portforbud i sonene. Det vil si at alle typer tamme fugler må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. 

Mattilsynet vil så raskt som mulig komme tilbake med en utfyllende informasjon over hvilke regler som vil gjelde.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Næsset. Han oppfordrer til å følge med på Mattilsynets nettsider. 

Viktig med godt smittevern  

– Det viktigste nå er at alle som har fjørfe og andre fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Næsset. 

Newcastle disease er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er Newcastle disease i besetningen sin. 

Utbrudd i flere land 

I Norge har det bare vært ett utbrudd av Newcastle disease på fjørfe tidligere. Det var i en flokk konsumegghøner på Finnøy i 1996.Newcastle disease ble påvist på ville duer i Oslo i august. 

På verdsbasis har Newcastle disease vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.  

Les mer om Newcastle disease her: 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Området hvor det er innført soner med restriksjoner.
Området hvor det er innført soner med restriksjoner.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye