KLP

KLP utelukker amerikanske flyktningmottaksselskaper

Del
KLP og KLP-fondene utelukker de to amerikanske selskapene Core Civic og GEO Group for å bryte menneskerettighetene og arbeidstakeres rettigheter ved deres flyktningmottak.
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: KLP
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: KLP

– De to selskapene driver flyktningmottak i flere delstater i USA og er blant de største aktørene innen sikkerhetstjenester. Flyktninger på enkelte av mottakene blir holdt mot sin vilje og uten rettslig grunnlag. Slike tilfeldige fengslinger er brudd på folkeretten, sier Kiran Aziz, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Hun legger til at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert selskapenes praksis med å holde tilbake flyktninger uten lovlig grunn og uten å sikre deres rettigheter.

KLP har hatt dialog med selskapene for å kunne påvirke dem, men uten at det har gitt resultater. KLP mener selskapene har vist liten grad av forståelse for anklagene som er rettet mot dem, og har overfor KLP nektet for at kritikkverdige forhold finnes i deres virksomhet.

– At selskapene har brutt flere av de viktigste menneskerettighetene over lang tid er dokumentert av flere menneskerettighetsgrupper. De er også fulgt opp av statlige aktører som riksadvokaten i delstaten Washington. Bruddene omfatter uforsvarlige boforhold, manglende helsestell for innsatte med livstruende sykdom, slavelignende arbeidsforhold og seksuelle overgrep.

– Selskapenes virksomhet utgjør en uakseptabel risiko for å bidra til brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vår vurdering er at det er stor risiko for at menneskerettighetsbruddene vil fortsette og derfor ekskluderer vi selskapene, sier Aziz.

KLP og KLP-fondene eide aksjer for knapt fire millioner kroner i selskapene. Disse aksjene er nå solgt.

For mer informasjon kontakt:

Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Tlf 952 08 194

Glenn Slydal Johansen, kommunikasjonsrådgiver i KLP. Tlf. 930 37 976

Nøkkelord

Bilder

Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: KLP
Kiran Aziz er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Foto: KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP ekskluderer selskaper som bryter med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Mer informasjon om selskaper som er utelukket, og hvorfor, finner du på klp.no.