Siva – selskapet for industrivekst

Stor interesse for å bidra til å styrke norsk næringsliv

Del
89 innovasjonsselskaper ønsker å styrke norsk industri og næringsliv med nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, som Siva-partnere i en ny tiårsperiode med næringshage- og inkubasjonsprogrammene.
Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto Siva/Berre
Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto Siva/Berre

– Antallet søkere forteller oss at innovasjonsmiljøene ser på de nye programmene som relevante verktøy for å sikre bærekraftig vekst og omstilling, sier konstituert administrerende direktør Andreas K. Enge i Siva.  

Oppstart i 2023
Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer har vist seg som effektive virkemidler for over 5000 bedrifter (tall fra 2021). Programmene bidrar til at bedriftene raskere lykkes med sin vekst og utvikling.  

I sommer ble det lyst ut en ny periode, med oppstart i 2023. I bunn for utviklingen av de nye programmene ligger et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra den tiårige programperioden som nå går mot slutten. Bærekraft, økt norsk industriell produksjon, digitalisering, kompetanse og nettverk, samt tett samarbeid med FoU og andre virkemidler blir sentrale stikkord det neste tiåret. 

– Utvikling av et konkurransedyktig næringsliv over hele landet krever at vi styrker den nasjonale infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling. Gjennom de to programmene skal vi bidra til å skape vekst i lokale virksomheter, til at norske bedrifter lykkes i internasjonale markeder, og til at dette skal skje på en bærekraftig måte, sier Enge.  

Stor interesse
Av de i alt 89 søknadene er 46 på inkubasjonsprogrammet og 43 på næringshageprogrammet. Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere og står for finansieringen. Programmene er viktige for at fylkeskommunene skal nå sine innovasjons- og næringspolitiske mål. 

– Det er over tid utviklet relevante og sterke innovasjonsselskaper i alle fylker, og det er gledelig å registrere at søknadene kommer fra hele landet. Vi ser også at de kommer fra både nye og kjente miljøer. Dette lover godt for den fremtidige programvirksomheten i Siva og for norsk næringsliv, sier Carl-Jakob Midttun, som er leder i programstyret for næringshage- og inkubasjonsprogrammene.  

Siva starter nå en prosess hvor søknadene blir vurdert ut fra et kriteriesett. En anbefaling blir deretter gitt til fylkeskommunen, som fatter den endelige beslutningen. Hvilke innovasjonsselskaper som blir med i programmene vil være klart 1. desember 2022.  

Søkere per program 

Næringshageprogrammet 

Inkubasjonsprogrammet  

Aksello AS, Vestland 

6AM Accelerator AS, Trøndelag 

Blått Kompetansesenter AS, Trøndelag 

Aggrator AS, Viken 

Buskerud Næringshage AS, Viken 

Aksello AS, Vestland 

Egga Utvikling AS, Nordland 

Aleap , Oslo 

Fremtidens Industri AS, Trøndelag 

Angel Challenge AS, Oslo 

Hallingdal Næringshage AS, Viken  

Askershus AS, Viken 

Halti Næringshage AS, Troms og Finnmark 

Atheno AS, Vestland 

Hardanger og Voss Næringshage AS, Vestland 

Blått Kompetansesenter AS, Trøndelag 

Hermetikken Kulturnæringshage, Troms og Finnmark 

Energy Valley, Viken 

Inam AS, Trøndelag 

Fremtidens Industri AS, Trøndelag 

Klar Bedrift AS, Vestland 

Futurum AS, Nordland 

Landsbyen Næringshage AS, Innlandet

Industriutvikling Vest AS, Vestland 

Lindesnesregionen Næringshage, Agder 

InnoventusSør AS, Agder 

Linken Næringshage AS, Troms og Finnmark 

Kjeller Innovasjon AS, Viken 

Lister Nyskaping AS, Agder 

Klosser Innovasjon AS, Innlandet 

LoVe Utvikling AS, Nordland 

Kobben, Vestfold og Telemark 

Medvind24 Næringshage AS, Rogaland 

Kongsberg Innovasjon AS, Viken 

Midt-Troms Næringshage AS, Troms og Finnmark 

Kunnskapsparken Bodø AS, Nordland 

Nasjonalparken Næringshage AS, Trøndelag 

Kunnskapsparken Helgeland AS, Nordland 

Nordkappregionen Næringshage AS, Troms og Finnmark 

Kunnskapsparken Vestland AS, Vestland 

Nordveggen AS, Møre og Romsdal  

KUPA AS, Troms og Finnmark 

Næringshagen i Ullensvang AS, Vestland 

Kværnhuset industri-inkubator AS, Rogaland 

Næringshagen Østfold AS, Viken 

Kystinkubatoren AS, Nordland 

Orinor AS, Troms og Finnmark 

LoVe Utvikling AS, Nordland 

Pågang Næringshage AS, Agder 

Marin Energi Testsenter AS, Rogaland  

Rogaland Ressurssenter AS, Rogaland 

Norinnova AS, Troms og Finnmark 

Rørosregionen Næringshage AS, Trøndelag 

Næringshagen i Ullensvang AS, Vestland 

Sápmi Næringshage, Troms og Finnmark 

Orinor AS, Troms og Finnmark 

Sentrum Næringshage AS, Nordland 

Oslo Cancer Cluster Incubator AS, Oslo 

Skåppå AS, Innlandet 

Pan Innovasjon AS, Viken 

Sognefjorden Næringshage AS, Vestland 

Pro Barents AS, Troms og Finnmark 

Stryn Næringshage AS, Vestland 

Proneo AS, Trøndelag 

Suldal Vekst AS, Rogaland 

ProtoMore Kunnskapspark AS, Møre og Romsdal 

Sunnfjord Innovasjonsarena AS, Vestland 

Proventia AS, Vestfold og Telemark 

Sunnmøre Kulturnæringshage AS, Møre og Romsdal 

Sharelab AS, Oslo 

Sør-Hedmark Næringshage, Innlandet 

Skåppå AS, Innlandet 

Sør-Østerdal Næringshage AS, Innlandet 

Smart Innovation Norway AS, Viken 

TEAL AS, Rogaland 

Startuplab AS, Oslo 

Telemark Næringshage AS, Vestfold og Telemark 

Sunnmøre Kulturnæringshage AS, Møre og Romsdal  

Thams Innovasjon AS, Trøndelag 

Thams Innovasjon AS, Trøndelag 

Tindved Kulturhage AS, Trøndelag 

Tlab AS, Trøndelag 

Valdres Næringshage AS, Innlandet 

Validé AS, Rogaland 

Vindel AS, Møre og Romsdal 

Vestlandets Innovasjonsselskap AS, Vestland 

  

Vindel AS, Møre og Romsdal 

  

Vaager Innovasjon AS, Innlandet 

  

ÅKP AS, Møre og Romsdal 

 

FAKTA: 

  • En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. 
  • Næringshagen er en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. En viktig oppgave for næringshagene er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat. 
  • En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse bidrar til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skaper vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. 
  • Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i Sivas nye programmer, som ble lyst ut nasjonalt i midten av juni 2022.  
  • Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene.  
  • Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet finansieres gjennom statsbudsjettet med årlige bevilgninger fra Kommunal- og distriktsdepartementet 
  • På nåværende tidspunkt er det ikke avklart hvilken økonomisk ramme programmene har i 2023. Forslag til statsbudsjett legges frem 6. oktober. 

Kontakter

Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva, epost kristin.eriksen@siva.no, telefon 92 63 63 93
Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør, epost preben.sandborg.roe@siva.no, telefon 90 12 57 73

Bilder

Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto Siva/Berre
Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto Siva/Berre
Last ned bilde
Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva. Foto Siva/Berre
Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva. Foto Siva/Berre
Last ned bilde
Carl-Jakob Midttun, leder for programstyret for næringshage- og inkubasjonsprogrammene
Carl-Jakob Midttun, leder for programstyret for næringshage- og inkubasjonsprogrammene
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Torgard
7462 Trondheim

http://www.siva.no

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Følg pressemeldinger fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom