Mattilsynet

Funn av naturlige plantegifter i urtete

Del
I Mattilsynets overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter. For å redusere mulig helserisiko, anbefaler Mattilsynet å begrense inntaket av urtete.

Mange ugress produserer plantetoksiner (giftstoffer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Dersom slikt ugress følger med under innhøstingen av matplanter, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår.

Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne inneholde rester av ulike plantetoksiner. Prøvene blir analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

I 2021 ble det analysert 30 prøver i et eget overvåkings- og kontrollprogram.

Mange funn i urtete

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid.

I 13 av produktene ble det gjort funn. Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Stoffene har blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

– Det finnes ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår. I likhet med flere andre land gir vi derfor et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, sier Gran.

I overvåking- og kontrollprogrammet ble også ti produkter av bokhvete/bokhvetemel analysert for tropane alkaloider (atropin og skopolamin). Det ble ikke gjort funn i noen av disse produktene.

Fakta om pyrrolizidinalkaloider

Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan inneholde disse plantegiftene. Pyrrolizidinalkaloider kan forekomme i ugress blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat. Pyrrolizidinalkaloider omdannes i kroppen til stoffene 1,2-umettede pyrrolizidinalkaloider som kan skade leveren, eventuelt også lungene ved lengre inntak, og er kreftfremkallende via en gentoksisk mekanisme (skader DNA). De kan antagelig også være fosterskadelige. Pyrrolizidinalkaloider kan dermed utgjøre en helsefare for voksne og barn, særlig ved inntak over lengre tid.

Det er kjennskap til om lag 600 ulike pyrrolizidinalkaloider i planter. Flere har vist seg å være levertoksiske, utviklingstoksiske, gentoksiske og kreftfremkallende i forsøksdyr, og kreftfremkallende i mennesker.

Fakta om tropane alkaloider

Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat.
Tropane alkaloider som hyoscyamin og skopolamin, som ble vurdert av EFSA i 2013, kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye