Meteorologisk institutt

Sørlandet og Østlandet: Tørreste på 26 år

Del
Det hydrologiske året 2021-22 på Sør- og Østlandet har vært det tørreste siden 1995-1996. Uvanlig lite nedbør har ført til lav grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Tørken har også ført til lavere vanntilsig i elver og vannmagasiner enn normalt.
Ørteren juli 2022, foto: Kristian Løksa/NVE
Ørteren juli 2022, foto: Kristian Løksa/NVE

Månedsskiftet august til september markerer slutten på det hydrologiske året. Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat har i den anledning sett på været og vanntilsiget de siste 12 månedene.  

Vått i nord, tørt i sør 

To av de fem hydrologiske regionene legger bak seg et tørt år. Det gjelder Sørlandet med Agder fylke og Østlandet som omfatter Viken, Oslo, Innlandet samt Vestfold og Telemark. Disse områdene sammenfaller i all hovedsak med prisområde NO1 og NO2. 

– Begge regionene utpeker seg som tørre, og begge legger bak seg det 21. tørreste hydrologiske året som er observert i en serie på 121 år, sier Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. 

Målingene av nedbørsmengder går tilbake til 1901-1902. 

– Det er bare to tidligere år vi har observert mindre nedbør de siste 30 årene. Det var i 2003 og 1996 på Sørlandet, og 1996 og 1991 på Østlandet, sier Hygen. 

I resten av landet har det hydrologiske året vært vått, og særlig i Nord-Norge og Midt-Norge. Sistnevnte fikk den høyeste registrerte nedbørsmengden. 

Må regne dobbelt så mye som normalt  

Uvanlig lite nedbør siden høsten 2021 førte til svært lav grunnvann- og vannstand i flere innsjøer og elver på Østlandet og Sørlandet denne våren. Til tross for at snøsmeltingen og flere nedbør-episoder gav noe påfyll til grunnvann og vannmagasiner lokalt, har sommerens høye temperaturer og relativt lite nedbør Østafjells opprettholdt tørken i store deler av Sør-Norge. I begynnelsen av september er området med lav grunnvannstand gradvis i ferd å utvide seg til hele Sør-Norge. 

– Situasjonen i starten av september er preget av lav eller svært lav og synkende grunnvannstand i store deler av Sør-Norge. Det lave grunnvannsnivået gir også lavere tilsig av vann til elver og vannmagasiner, sier hydrolog og avdelingsdirektør Hege Hisdal i Noregs vassdrags- og energidirektorat.  

Det meste av norsk vannkraftproduksjon foregår med vann fra magasiner i fjellene. I de sørlige prisområdene NO1, NO2 og NO5 regner det normalt 360 millimeter i september og oktober.    

– Ved utgangen av uke 35 hadde Sør-Norge et nedbørunderskudd på 320 millimeter. For å ta igjen for det tørre året må det regne cirka dobbelt så mye som vanlig frem til snøen legger seg, sier Hisdal.  

Til sammenligning er gjennomsnittlig årsnedbør i Oslo 840 millimeter og 2500 millimeter i Bergen.  

– Hvis regnet skal bidra til en median fyllingsgrad i vannmagasinene i NO1, NO2 og NO5 er det avgjørende at det faller i fjellområdene med vannmagasin. Men det er ikke slik at magasinene trenger å være på medianen, våre analyser viser at vi vil ha nok strøm gjennom vinteren, sier Hisdal.

Hvor mye vann som er i magasinene, avhenger ikke kun av hvor mye vann som renner inn, det kommer også an på hvor mye kraft som blir produsert.  

Faktaboks 

  • Median - den verdien som vi finner i midten av et rangert datamateriale. Det betyr at halvparten av årene mellom 2001-2020 lå magasinfyllingen over og halvparten av årene lå magasinfyllingen under medianverdien.

  • De sørlige prisområdene NO1, NO2 og NO5 har en gjennomsnittlig årsnedbør som varierer fra cirka 850 millimeter per år til 3300 millimeter per år. I gjennomsnitt har disse feltene en årsnedbør på cirka 1800 millimeter.

  • Ved utgangen av uke 35 hadde NO1, NO2 og NO5 et nedbørunderskudd på 320 millimeter regn.

  • I disse områdene kommer i gjennomsnitt 20 prosent av årsnedbøren, eller 360 millimeter, i løpet av september og oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt: Tlf 911 23 958


NVEs pressetelefon: 48 99 76 67 (pressevakt – ikke SMS)

Bilder

Ørteren juli 2022, foto: Kristian Løksa/NVE
Ørteren juli 2022, foto: Kristian Løksa/NVE
Last ned bilde

Om Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt
Meteorologisk institutt
Postboks 43 Blindern
0313 Oslo

22 96 30 00http://www.met.no

Følg pressemeldinger fra Meteorologisk institutt

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Meteorologisk institutt på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Meteorologisk institutt

Polhavets fortid og framtid er tema i en stor forskingskonferanse i Tromsø2.11.2023 07:00:00 CET | Pressemelding

Det store norske forskingsprosjektet Arven etter Nansen har studert klima- og økosystemforandringene i det nordlige Barentshavet i sju år. Prosjektet organiserer nå en stor internasjonal avslutningskonferanse i Tromsø den 6.–9. november 2023 med 250 forskere fra Norge og 18 andre land. Hovedfokuset i konferansen er å sette det nye kunnskapsgrunnlaget fra Barentshavet sammen med forskningsresultater fra ander deler av Arktis og danne et grunnlag for forståelse og bedre forvalting av hele Polhavet. Tromsø er dermed, 130 år etter starten på Nansens Fram-ekspedisjon, igjen porten til en ny forståelse for Arktis.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom