Felleskjøpet Agri

Ny konserndirektør i Felleskjøpet Agri 

Del
Ada Helen Schjelderup er ansatt som ny konserndirektør Drift og utvikling i Felleskjøpet Agri. Ansettelsen er et resultat av en mindre omstruktureringsprosess.
Ada Helen Schelderup
Ada Helen Schelderup

På Felleskjøpet Agris årsmøte i år informerte konsernsjef Svenn Ivar Fure om justeringer i organisasjonen. De største endringene var at det som tidligere var Divisjon Produksjon og Vareforsyning (PV) ble oppløst og at enhetene ansvarlig for korn, kraftfôr og teknisk ble en del av en ny Divisjon Landbruk. Videre ble det etablert en ny drifts- og utviklingsdivisjon der IT, juridisk, innkjøp, transport og sentrallagerfunksjonene samles. Målsetningen for denne enheten er å bygge kompetanse, realisere stordriftsfordeler og drive digitalisering av arbeids- og leveranseprosesser. Det er denne enheten som Ada Helen Schjelderup skal lede. 

- Vi er veldig glade for at Ada sa ja til Felleskjøpet. Hun kommer med kompetanse og erfaring fra store endrings- og digitaliseringsprosesseri den sikkerhetskritiske verdikjedenfor nasjonal drivstoffdistribusjon. Sammen med Drifts- oguviklingsteametvil oppgaven hennes være å fortsette å skape trygg og effektiv drift, samtidig som vi øker konkurranse- og bærekrafta gjennom opplæring, forbedringsprosesser, ny teknologi og digitalisering, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Utvikle Felleskjøpet til å levere bedre resultater

Ada HelenSchjelderupslange erfaring innen IT, transport og logistikk iCircleK er noe som vil komme godt med i arbeidet med å utvikle mer effektive prosesser og felles digitale verktøy. Hun har vært iCircleK (tidl. Statoil) siden 2004 og har blant annet hatt ansvar for strategiske logistikkprosjekter og verdikjedeoptimalisering ilogistikkjeden.   

Det å både kunne få bruke fagkompetansen min samtidig som jeg kan være med å utvikle Felleskjøpet til å levere bedre resultater, gjorde at jeg rett og slett ikke kunne la være å søke på denne jobben, sier den nye konserndirektøren for Drift og utvikling, Ada HelenSchjelderup.

Et selskap jeg kan identifisere meg med 

ForSchjelderupvar det slett ikke vanskelig å si ja til Felleskjøpet:

For meg er det viktig å jobbe i et selskap jeg kan identifisere meg med. Felleskjøpet er i mine øyne en bedrift som er svært viktig for at Norge skal gå rundt. Det å kunne bidra til nettopp dette synes jeg er utrolig motiverende.Jeg tror jeg kan bidra med å skape entusiasme og samarbeid på tvers i Felleskjøpet, og jeg gleder meg til å møte mine nye medarbeidere og å lære mer om hvordan Felleskjøpet drives. 

 Schjelderup starter i rollen i januar 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ada Helen Schelderup
Ada Helen Schelderup
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 20,2 milliarder i 2022 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe.

Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av i rundt 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.