Statens vegvesen

Statens vegvesen belønner entreprenør som bedrer arbeidsvilkår og klima

Del
For første gang er gode arbeidsvilkår en del av konkurransen om vegkontrakter i Statens vegvesen. Mesta har i tillegg forpliktet seg til klimakutt og bedre beredskap i Gjøvikområdet og på Romerike.
Statssekretær Mette Gundersen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Kristin Folge i Mesta holdt snora, mens prosjektstøtte Stine Hasund Eid fikk æren av å klippe den grønne snora for ny driftskontrakt. Lastebilen bak driftes med biogass. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen.
Statssekretær Mette Gundersen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Kristin Folge i Mesta holdt snora, mens prosjektstøtte Stine Hasund Eid fikk æren av å klippe den grønne snora for ny driftskontrakt. Lastebilen bak driftes med biogass. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen.

Totalt sju nye driftskontrakter for riksveger fra Alta i nord til Stavanger i sør trer i kraft 1. september. Kontraktene omfatter drift og vedlikehold av totalt 3120 kilometer riksveg, og har samlet kontraktsum på 4,2 milliarder kroner (inkl. mva.). Kontraktene varer i fem år, med gjensidig opsjon for forlengelse på tre år.

Mer for pengene

Statens vegvesen har krav til klima og arbeidsmiljø i alle kontrakter, men i kontrakten for riksvegene i Gjøvikområdet og på Romerike er entreprenørene i tillegg utfordret til å komme med løsninger som kan gi bedre arbeidsvilkår, større klimakutt og bedre beredskap. Denne konkurransen vant Mesta – som også hadde lavest pris. Kontraktsbeløpet er 436 millioner kroner.

– Statens vegvesen skal gi samfunnet og den enkelte trafikant mest mulig igjen for pengene. Det gjør vi best når vi samarbeider med entreprenørene om å finne gode løsninger, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han mener anbudskonkurransen viser at det ikke er noen motsetning mellom gode arbeidsvilkår, grønnere drift og pris.

– Dette er en innovativ anskaffelsesmetode, der vi for første gang anvender såkalt «Best value procurement» innen driftskontrakter. Et viktig poeng med Statens vegvesens kontraktstrategi er at vi skal ha flere verktøy i verktøykassa enn bare pris. Resultatet av denne kontrakten bekrefter hypotesen om at det er god bedriftsøkonomi å tenke helhetlig, sier Bjørn Laksforsmo.

Gleder seg

Mesta ser fram til å ta fatt på oppdraget.

– Vi er veldig glad for at Statens vegvesen utlyste en kontrakt med vekting både på pris og gjennomføring. Det gjør at vi får bidratt med spisset kompetanse blant annet innen miljø og bærekraft – som er noe vi i Mesta jobber mye med. På kontrakten har vi en fantastisk gjeng med både egne ansatte og underentreprenører som ser fram til å begynne på oppdraget, sier konserndirektør for Drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge.

Totalt vil rundt 100 personer være sysselsatt med drift og vedlikehold av vegene i området. I tillegg til Mestas egne folk er følgende underentreprenører på plass: Killingmo Freseservice AS, SLT AS, Jan Erik Ånerud AS og Monsen Maskin og Transport AS.

Best på arbeidsvilkår

I kontrakten for Gjøvik og Romerike har Mesta forpliktet seg til å ha markedsledende arbeidsvilkår for egne ansatte og underentreprenører. Det innebærer at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i denne kontrakten skal være blant de beste i bransjen. Underentreprenører sidestilles med egne ansatte når det gjelder kompensasjon og opplæring.

Mesta har også satt som krav at alle ansatte både i egen virksomhet og underentreprenør skal ha tariffavtale.

Større utslippskutt

Statens vegvesen har stilt krav om størst mulig reduksjon av CO2-fotavtrykket som skapes av aktiviteter knyttet til vegdriften. Mesta har lovet å kutte CO2-utslippene med 29 prosent fra første år, og øke til 40 prosent i løpet av kontraktsperioden. Dette skal blant annet oppnås ved at over 40 prosent av kjøretøyene er fossilfrie.

Mesta vil blant annet benytte elektriske biler og lastebiler som går på biogass, og har forpliktet seg til å redusere andel tomgangskjøring, bedre logistikken og jobbe mer effektivt, blant annet gjennom bruk av digitale verktøy.

Bedre beredskap

I tillegg garanterer Mesta for kortere responstid ved uforutsette hendelser enn det som følger av Statens vegvesens standardkontrakter. Gjennom bedre utstyr og plassering av utstyr og folk vil utrykningstida bli 45 minutter på dagtid og 1,5 timer på natta. Det betyr at vegen kan åpnes raskere igjen ved eventuelle hendelser.

Femårskontrakten for Gjøvik og Romerike omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på E6 Gardermoen Kolomoen og E6 Vingrom Moelv, riksveg 4 Mjøsbrua Gjelleråsen, E16 Kongsvinger Kløfta og E16 Gardermoen Jevnaker, totalt 445 km.

Det var fem tilbydere som leverte tilbud, og Mesta kom best ut på samtlige kriterier.

I konkurransen ble pris vektet 30 prosent, mens øvrige kriterier i sum ble vektet med 70 prosent.

Fakta om Statens vegvesens driftskontrakter

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. Fra 1. september 2022 har Statens vegvesen 24 rene riksvegkontrakter, mens 19 kontrakter er felles med fylkeskommunene.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med tre års gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nye kontrakter neste år

I 2023 kommer nye driftskontrakter for Øst-Finnmark, Sør-Troms, Ofoten, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal og deler av Telemark. I tillegg til noen geografiske endringer, kan det bli justeringer som følge av at Nye Veier AS overtar drift av enkelte riksvegstrekninger. De nye kontraktene som trer i kraft høsten 2023, lyses ut seinere i høst eller tidlig i 2023.

Se oversikt over alle driftskontrakter i hele landet her.

Dette er de nye kontraktene fra 1. september 2022 – 1. september 2027

Område                         Entreprenør                                 Kontraktsum (eks. mva.)

Romerike – Gjøvik          Mesta                                            436 mill. kr.

Rogaland                          Risa                                               509 mill. kr.

Alta og Nord-Troms        Anlegg Nord                                 469 mill. kr.

Østfold og Follo              Mesta                                            463 mill. kr.

Hardanger og Sogn        Presis Vegdrift AS                       670 mill. kr.

Drammen                         Vaktmesterkompaniet                415 mill. kr.

Midt-Norge                      Mesta                                            445 mill. kr.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Statssekretær Mette Gundersen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Kristin Folge i Mesta holdt snora, mens prosjektstøtte Stine Hasund Eid fikk æren av å klippe den grønne snora for ny driftskontrakt. Lastebilen bak driftes med biogass. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen.
Statssekretær Mette Gundersen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Kristin Folge i Mesta holdt snora, mens prosjektstøtte Stine Hasund Eid fikk æren av å klippe den grønne snora for ny driftskontrakt. Lastebilen bak driftes med biogass. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye