VID vitenskapelige høgskole

VID åpner to nye masterprogram innenfor barnevernfaglig utdanning

Del
Barne- og familieminister, Kjersti Toppe, besøker VID vitenskapelige høgskole mandag 22. August kl 11. Hun vil stå for den offisielle åpningen av høgskolens to nye masterprogram innenfor barnevernfaglig utdanning ved fakultet for sosialfag, henholdsvis master i barnevern og master i barnevernsarbeid.

Fra 2022 ble det innført endrede krav til nyansettelser i barnevernet. Skal man jobbe i barnevernsinstitusjon, må man ha bachelorutdanning. For de fleste oppgavene i barneverntjenesten i kommunene er det krav om mastergrad fra 2031 tilsvarende også for ledere i barneverntjenesten og på barneverninstitusjoner.

De nye masterprogrammene er et direkte svar på den nye forskriften og vil være en viktig satsning for å bidra inn i styrkingen av den formelle kompetansen til ledere og ansatte som arbeider med barnevernets kjerneoppgaver. 

VID først med to masterprogram

VID er den første av de 11 universitetene og høgskolene som i statsbudsjettet fikk tildelt midler til å opprette nye studieplasser etter de nye forskriftene og som nå vil tilby begge masterprogrammene fra høsten 2022. 

- Sosialt arbeid og barnevern er fagområder vi har lang erfaring med både innen forskning og undervisning, og vi har deltatt i arbeidet med kompetanseutviklingen på barnevernfeltet i ulike fora over flere år. Vi er opptatt av å følge opp signalene som kommer på området, så vi er veldig stolte over at vi lyktes i å kunne tilby to gode masterløp så raskt, sier rektor Bård Mæland. 

I høst starter 70 studenter til sammen på begge masterprogrammene fordelt på heltid og deltid.

Dekan for Fakultet for sosialfag, Mona-Iren Hauge, mener at søkertallene til de nye masterprogrammene viser at de nye utdanningene har blitt godt mottatt.

— Utdanningene retter seg både mot ansatte i barnevernet som i årene fremover skal øke sin barnevernfaglige kompetanse, og studenter som vil ta en masterutdanning etter endt bachelor i barnevern, sosialt arbeid eller de andre utdanningene som kvalifiserer for masterstudiene, sier hun. 

Fakta om master i barnevern:

Utdanningen er spesielt rettet mot barnevernspedagoger som jobber innenfor barneverntjenesten, institusjonsomsorgen, barne- og ungdomspsykiatri, kriminalomsorg og i barnehage og skole. Masterstudiet bygger videre på bachelor i barnevern og skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt. 

Fakta om master i barnevernsarbeid:

Master i barnevernsarbeid er en masterutdanning rettet mot studenter med sosialfaglig bachelorutdanning. Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere er aktuelle studenter i tillegg til studenter med annen utdanningsbakgrunn som har lang erfaring fra barnevernets praksisfelt. Utdanningen retter seg mot arbeid i barneverntjenesten, barnevernsinstitusjon og andre områder der sosialarbeidere møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. 

Program mandag 22. august 2022 kl 10.50 – 12.30

Sted: Diakonveien 16, klasserom D16-119/120 J/K 

 • 10.50    Statsråd Kjersti Toppe ankommer
 • 11.15 Velkommen v/ dekan Mona-Iren Hauge 
 • 11.25Åpning v/ statsråd Kjersti Toppe 
 • 11.30Hilsener ved
  • Organisasjonen for barnevernsforeldre v/ Merethe Løland, leder 
  • Norsk Fosterhjemsforening v/ Marianne Oftedahl, Fagansvarlig
  • FO v/ Ole Henrik Kråkenes, leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger 

For spørsmål kontakt: Dekan for Fakultet for sosialfag, Mona-Iren Hauge: +47 920 17 764, mona-iren.hauge@vid.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Postboks 184 Vinderen
0319 OSLO

+47 99 09 00 05https://www.vid.no

Fakta VID vitenskapelig høgskole

 • Ca. 5600 studenter og 560 ansatte
 • VID har campus i Oslo, Sandvika, Bergen, Stavanger og Tromsø.
 • Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.
 • PÅ VID kan du ta årsstudium, bachelor, master, phd, profesjonsutdanning, videreutdanning og enkeltemner.
 • Fagområder: helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi
 • https://www.vid.no/om-oss/

Følg pressemeldinger fra VID vitenskapelige høgskole

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra VID vitenskapelige høgskole på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra VID vitenskapelige høgskole

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom