NAF

NAF: Nå skal over halvparten ha elbil

Del
Over halvparten av alle bileiere sier at deres neste bil blir en elbil. Men forskjellen er fortsatt stor mellom by og land.
Det kommer stadig flere elbiler på norske veier, og interessen for både brukte og nye elbiler er høy (Foto: NAF)
Det kommer stadig flere elbiler på norske veier, og interessen for både brukte og nye elbiler er høy (Foto: NAF)

54 prosent av alle bileiere i Norge sier at deres neste bil skal være en elbil. Det viser nye tall fra en Norstat-undersøkelse gjennomført for NAF. 

- Pilene peker bare én vei nå. Interessen for elbil er økende, og det ser vi både i disse tallene og i salgstallene for elbiler. Det er ventelister på nye elbiler, og det omsettes rekordmange brukte elbiler, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Så langt i år er det kjøpt og solgt 56 000 brukte elbiler, og 60 000 nye elbiler. Elbiler utgjør nå 17 prosent av bruktmarkedet og 78 prosent av alle nye biler solgt. 

Dobbelt så høy elbilinteresse i byene 

Selv om interessen for elbil gjennomgående er høy, så er det likevel store geografiske forskjeller. Andelen som skal ha elbil som sin neste bil er dobbelt så høy i sentrale strøk som i Distrikts-Norge. 

- I Oslo og kommunene rundt Oslo sier nær to av tre, 64 prosent, at deres neste bil skal være en elbil. Men i de aller mest spredtbygde strøkene er det kun én av tre, 33 prosent, som sier det samme, forklarer Braadland. - Dette betyr at bilparken i sentrale strøk vil byttes ut i et svært høyt tempo i de kommende årene, sier han.  

Eldre mindre positive til elbil

Det er fortsatt noe elbilmotstand å spore, spesielt blant eldre bileiere. Blant de over 60 år svarer 12 prosent at de er «svært uenige» i påstanden om at «min neste bil skal være en elbil». Landsgjennomsnittet er ni prosent. Om man legger til andelen som sier svarer «uenige» i at deres neste bil skal være elbil svarer hver femte bilist over 60 år, - 19 prosent, at deres neste bil ikke blir en elbil. Folk i 30-årene er de mest positive.

Resultatene bygger på en landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF gjennomført i mai 2022. 1103 personer har svart på spørsmålene.

Inndelingen i by-distrikt er gjort etter SSBs sentralitetsindeks.
Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Noen eksempler på de mest perifere kommunene (kategori 6) er Gratangen, Dyrøy, Ulvik, Lavangen, Beiarn, Moskenes og Hasvik.

Jeg vil at min neste bil skal være en elbil - Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?

Kommunesentralitet

TOTAL

Mest sentrale

2

3

4

5

Minst sentrale

ASE

1103

192

318

297

160

95

41

Svært uenig

9%

5%

8%

10%

13%

12%

10%

Uenig

10%

9%

7%

12%

14%

9%

17%

Verken enig eller uenig

21%

18%

20%

22%

23%

22%

35%

Enig

27%

25%

31%

25%

27%

25%

11%

Svært enig

27%

38%

27%

25%

16%

26%

22%

Vet ikke

6%

6%

7%

6%

7%

6%

5%

Jeg vil at min neste bil skal være en elbil - Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?

Alder

TOTAL

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

BASE

1103

156

190

193

205

359

Svært uenig

9%

6%

6%

9%

10%

12%

Uenig

10%

14%

6%

12%

10%

10%

Verken enig eller uenig

21%

22%

16%

20%

19%

25%

Enig

27%

27%

32%

29%

24%

24%

Svært enig

27%

29%

36%

29%

28%

19%

Vet ikke

6%

3%

5%

2%

10%

9%

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det kommer stadig flere elbiler på norske veier, og interessen for både brukte og nye elbiler er høy (Foto: NAF)
Det kommer stadig flere elbiler på norske veier, og interessen for både brukte og nye elbiler er høy (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom