Norad

Norad støtter grønn hydrogen i Afrika: – Kan bli et vendepunkt i arbeidet med å nå klimamålene

Del
Norad gir 85 millioner kroner i støtte til det norske selskapet Scatec for å utvikle grønne hydrogenprosjekter i Afrika. Dette er første gang Norad støtter prosjekter innen grønn hydrogen.
Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Foto: Brent Ninaber on Unsplash
Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Foto: Brent Ninaber on Unsplash

– Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Vi mener det er riktig å støtte disse prosjektene nå, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Grønn hydrogen blir produsert via elektrolyse der kraften kommer fra fornybare energikilder som vind og solkraft, og er særlig egnet til å redusere CO2- utslippene i industrien og transportbransjen.

– Grønn hydrogen kan være en gamechanger. Dersom vi lykkes med å få opp investeringene i grønn hydrogen kan det bli et vendepunkt i arbeidet med å nå klimamålene globalt. I tillegg vil det være en sterk bidragsyter til økt matsikkerhet i Afrika, sier Solhjell.

Grønn hydrogen kan skapes om til ammoniakk, som brukes til å lage kunstgjødsel. Det er stor mangel på kunstgjødsel i afrikanske markeder, og økt tilgang vil kunne styrke matsikkerheten på et kontinent allerede rammet av klimakrise, tørke og økte matvarepriser.

Støtte til prosjekter i Egypt, Tunisia, Marokko og Sør-Afrika

Scatec har fått tilsagn om støtte på totalt 85 millioner kroner til utvikling av hydrogenprosjekter i Egypt, Tunisia, Marokko og Sør-Afrika. Hydrogenet skal brukes til produksjon av grønn ammoniakk.

Deler av støtten er til risikopremien i finansiering av Scatecs planlagte hydrogenanlegg i Egypt. Scatec har inngått avtale med selskapet Fertiglobe og Egypts Sovereign Fund om å utvikle og bygge et grønt hydrogenanlegg som skal produsere grønn hydrogengass som skal selges til en produsent av ammoniakk.

– Vi er stolte av at Norads første støtte til storskala grønn hydrogenproduksjon går til Scatec. Vi har ingen tid å miste. Scatec har tre konkrete prosjekter under utvikling, og omfattende planer for flere prosjekter i fremtiden. Grønn hydrogen og grønn ammoniakkproduksjon er nå i startfasen, men kommer til å bli en utrolig viktig bidragsyter for energisikkerhet og nullvekstmålet, sier Scatec CEO, Terje Pilskog.

Prosjektet i Egypt er stort og innovativt. Støtten fra Norad bidrar med å redusere risikoen og dermed tiltrekke privat kapital som sikrer gjennomføringen av prosjektet.

– Når vi velger å støtte Scatecs satsing på grønn hydrogen i Afrika er det fordi dette kan utløse betydelige private investeringer i grønt hydrogen og bidra til grønn omstilling i industrien i en fase der det fortsatt innebærer risiko for prosjektutviklere, sier Solhjell.

En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om energiutsiktene i Afrika viser at de private investeringene i fornybar energi må dobles årlig dersom vi skal oppnå FNs klimamål om ren og rimelig energi til alle innen 2030.

Krigen i Ukraina øker etterspørselen

Krigen i Ukraina har ført til en global energikrise. Grønt hydrogen kan erstatte gass fra Russland, og det er økende etterspørsel i OECD og mellominntektsland etter grønt hydrogen.

– Norge har svært gode forutsetninger for å støtte opp under utvikling av hydrogensektoren i våre samarbeidsland i sør, både ved overføring av kunnskap og ved ulike former for økonomisk støtte og risikoavlastning, sier Solhjell.

FAKTABOKS

Fakta om hydrogen

  • Hydrogen er et av våre vanligste grunnstoff, men det meste på jorden er bundet til oksygen i form av vann, H2O. Ren hydrogengass H2, er en energirik, eksplosiv gass som finnes naturlig i svært små mengder.

  • Hydrogen produseres i dag først og fremst av naturgass men det kan også produseres gjennom elektrolyse av vann med hjelp av elektrisitet.

  • Hydrogen har forskjellige navn avhengig av hvordan det er produsert. Grønt hydrogen er produsert av fornybar elektrisitet uten klimagassutslipp. Blå hydrogen er produsert av naturgass med et fjerningsanlegg for CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage) som tar bort mesteparten av CO2 utslippene. Grå hydrogen er produsert av naturgass uten CCS.

  • Hydrogen kan sammen med nitrogen fra luft konverteres til ammoniakk som i sin tur er råstoff for produksjon av gjødsel. Ammoniakk er vesentlig enklere å transportere enn hydrogen.

  • Grønn hydrogen kan også bli eksportert. Det er en økende etterspørsel i OECD og mellominntektsland for grønt hydrogen spesielt innen transport og for industriell sektor. I tillegg skal eksisterende hydrogenproduksjon fases ut i tråd med «Net Zero» målet.

Om tildelingen:

  • Norad inviterte høsten 2021 norske og internasjonale næringslivsaktører til å sende inn søknader innen tilskuddsordningen «Bedriftsstøtte for Næringsutvikling» for støtte til forundersøkelser, prosjektutvikling og garanti- og risikopremier i langsiktig finansiering av fornybare energiprosjekter i utviklingsland.

  • 25 søknader har fått innvilget tilsagn om støtte på total 324 millioner kroner. Av disse var det fire søknader om støtte til grønne hydrogenprosjekter.
    ·

Kontakter

Bilder

Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Foto: Brent Ninaber on Unsplash
Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Foto: Brent Ninaber on Unsplash
Last ned bilde
Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad (Foto: Norad)
Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad (Foto: Norad)
Last ned bilde
Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad og Terje Pilskog, CEO i Scatec under Arendalsuka mandag, der støtten  ble lansert under et arrangement om det grønne hydrogenskiftet. (Foto: Idunn Myklebust / Norad )
Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad og Terje Pilskog, CEO i Scatec under Arendalsuka mandag, der støtten ble lansert under et arrangement om det grønne hydrogenskiftet. (Foto: Idunn Myklebust / Norad )
Last ned bilde

Om Norad

Norad
Norad
Bygdøy allé 2
0257 Oslo

+47 23 98 00 00http://norad.no

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Sammen beveger vi verden.

Følg pressemeldinger fra Norad

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norad på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norad

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom