Norne Securities

Norne Securities med rekordresultat

Del
I første halvår 2022 har Norne Securities AS («Norne») levert sitt beste halvårsresultat siden etableringen i 2008. Selskapet omsatte for NOK 91 millioner og oppnådde et resultat på over NOK 24 millioner. Halvårsresultatet følger en sterk utvikling fra 2021 da selskapet leverte sitt beste årsresultat, med en omsetning på NOK 111 millioner og et resultat på NOK 13 millioner.
Administrerende direktør, Erik Valen.
Administrerende direktør, Erik Valen.

Historiske tall
Norne er et verdipapirforetak og tilbyr investeringstjenester til bedrifts- og privatmarkedet. Selskapet er eiet med 82% av norske sparebanker og 15% av de ansatte. Sparebanken Vest er største eier med 40% av aksjene i selskapet. Selskapet har i første halvår 2022 en omsetning på 90,9 (58,5) millioner kroner og et resultat før skatt på 24,3 (8,4) millioner kroner.

God lønnsomhet
Begge de to hovedforretningsområdene, Investment Banking og Online, viser god lønnsomhet. Det er særlig den strategiske satsningen på eiendomsprosjekter innenfor Investment Banking som har bidratt til resultatet i første halvår. Norne har etablert en egen avdeling, Norne Project Finance, som tilrettelegger eiendomsprosjekter med lange kontrakter mot profesjonelle investorer. Innenfor Investment Banking er det også stor aktivitet i rådgivning for norske sparebanker, med igangsettelse og gjennomføring av flere emisjons-, salgs- og fusjonsoppdrag.

Styrket samarbeid med banker
Kundeaktiviteten innen Online, som omfatter både aksje- og fondshandel til privatkundemarkedet, er meget god. I dette markedet utvikler Norne sine tjenester i nært samarbeid med bankene som distribusjonspartnere. Norne har agentavtaler med 75 banker for sin aksjehandelsløsning. Innenfor fondsområdet tilbyr Norne en fondsplattform som benyttes av 25 banker. Nornes Online-løsninger gir betydelige stordriftsfordeler for bankene. I tillegg til de uavhengige sparebankene i «Frende-familien» inngikk Norne, i 2021, ytterligere samarbeid med sparebankene i den nye alliansen Lokalbank.

Samarbeidet med alle bankene gir selskapet et svært godt grunnlag for videre vekst lokalt og tett på kundene.

Ved inngangen til andre halvår er makrosituasjonen preget av stor usikkerhet hvor høy inflasjon, krigen i Ukraina og turbulens i kapitalmarkedene er viktige nøkkelord. De langsiktige konsekvensene er uklare, men selskapet opplever at utsiktene for resten av året er gode.


Kontaktinformasjon
Administrerende direktør Erik Valen
erik.valen@norne.no
Tel +47 9133 9341

Bilder

Administrerende direktør, Erik Valen.
Administrerende direktør, Erik Valen.
Last ned bilde

Om Norne Securities

Norne Securities
Norne Securities
Postboks 7801
5020 Bergen

55 55 91 30https://norne.no/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye