Eiendom Norge

Historisk oppgang i leieprisene i andre kvartal

Del
Leieprisene i de fire store byene steg med 2,7 prosent i andre kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 4,2 prosent.

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at det var en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i andre kvartal 2022. Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 5,2 prosent etterfulgt av Oslo med 3,2 prosent og Trondheim med 2,5 prosent.

- Etter en kraftig oppgang i leieprisene i første kvartal falt leieprisene i Bergen med 3,1 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Stor vekst på Vest- og Sørvestlandet

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger/Sandnes og Bergen med en oppgang på 10,3 og 6,6 prosent. Deretter fulgte Trondheim med en oppgang på 4,7 prosent og Oslo med 3,6 prosent.

- Den sterke veksten i leieprisene på Vest- og Sørvestlandet knytter vi til at det er sterk vekst i norsk økonomi som følge av økt aktivitet i oljenæringen i denne regionen. I studentbyen Bergen drives trolig også prisene opp av at pandemien er over og smittevernstiltakene er opphevet, sier Lauridsen.

Historisk lavt utbud

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal til 2022 er 2191. Av disse er 873 i Oslo, 483 i Bergen, 561 i Trondheim og 274 i Stavanger/Sandnes.

- Vi har aldri tidligere registret et så lavt utbud av boliger til leie på Finn.no. Mens utbudet er noenlunde stabilt i Bergen og Trondheim, har utbudet gått mye ned i Stavanger/Sandnes og Oslo. I Oslo er utbudet på et urovekkende lavt nivå, noe som stemmer godt med de beskrivelse av tilstanden i utleiemarkedet i hovedstaden i august som er kommet frem i mediene, sier han.

Boligpriser er politikk

- Vi knytter den lave tilbudssiden delvis til den økte formuesbeskatningen av sekundærboliger i 2022, da vi har fått tilbakemeldinger om mange ønsker å selge sine utleieboliger som følge av dette.

- På samme tid har etterspørselen etter utleieboliger kommet sterkt tilbake etter at smittevernstiltakene mot korona ble lempet på ved inngangen til andre kvartal. Studenter er tilbake på campus og arbeidsinnvandringen er høy igjen. Dette er to grupper som i stor grad etterspør utleieboliger.

- I likhet med kjøpsprisene i boligmarkedet påvirkes også leieprisene av politikk. Tilbudssiden i hovedstadsregionen og Oslo spesielt er et vedvarende problem. Det er på høy tid at myndighetene ser helheten og konsekvensene av politikken de fører. Kun mer boligbygging og en velfungerende tilbudsside vil kunne gi oss mer moderat bolig- og leieprisutvikling, avslutter han.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde

Nøkkelord

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.