Statens vegvesen

Statens vegvesen skal oppgradere elektriske anlegg i Sørfold-tunnelene

Del
Statens vegvesen planlegger en sikkerhetsoppgradering av flere av tunnelene på E6 i Sørfold i Nordland. Arbeidet starter i oktober og vil pågå i ett år.
Illustrasjonsfoto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen.
Illustrasjonsfoto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen.

Elektroarbeidet som skal utføres i flere av de eksisterende tunnelene på E6 gjøres for å øke trafikksikkerheten i tunnelene. Det skal blant annet monteres flere SOS-skap, og ledelys som gir økt sikkerhet dersom det oppstår behov for evakuering.

Det skal også monteres røde stopplys ved de tre tunnelene på strekningen som ikke har det i dag. Stopplysene skal hindre trafikk inn i tunnelene i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og trafikkhendelser.

Arbeidet vil pågå fra oktober 2022 og fram til november 2023. Jobben vil i hovedsak bli utført om natten for at trafikken skal bli minst mulig påvirket.

Frist for levering av tilbud på elektrokontrakten på E6 i Sørfold er 5. september.

Nødvendig oppgradering selv om ny veg bygges

Selv om det er planlagt å bygge ny E6-trasé på strekningen Megården-Mørsvikbotn, er det også helt nødvendig å oppgradere de eksisterende tunnelene.

Årsaken er at dagens tunneler vil ha høy trafikkbelastning helt fram til ny E6 på denne strekningen blir ferdig. Den nye vegstrekningen planlegges åpnet for trafikk i 2028.

Etter at ny veg er ferdig, vil dagens E6-strekning bli gjort om til fylkesveg. Den vil da bli omkjøringsveg og beredskapsveg for ny E6. Omkjøringstiden vil bli redusert fra over 11 timer til under to timer. Fylkesvegen vil også bli viktig for lokaltrafikken.

Flere av de eksisterende tunnelene på E6 i Sørfold har utfordringer knyttet til vegbredde, høyde, lysforhold, stigning og kurvatur. Statens vegvesen har nylig redusert hastigheten i flere av tunnelene.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen.
Illustrasjonsfoto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen.
Last ned bilde
Tunnelene som skal få oppgradert sikkerhetsutstyr ligger på rekke og rad langs E6 nord for Fauske. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Tunnelene som skal få oppgradert sikkerhetsutstyr ligger på rekke og rad langs E6 nord for Fauske. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom