Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist hos rev

Del
Denne sommeren har det blitt påvist fugleinfluensa hos et stort antall villfugler langs hele kysten. Nå er viruset også for første gang i Norge funnet hos to rødrever.

Mattilsynet ble tidligere i juli varslet av viltnemnda i Stad kommune om syke revevalper. To av disse ble avlivet, og prøver av den ene ble sendt til analyse. I tillegg ble det tatt prøver av en rev funnet i Kinn kommune. Veterinærinstituttet har nå påvist høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1) hos begge.

– Dette er første gang det oppdages høypatogen fugleinfluensa hos rev i Norge, men vi er kjent med slike funn både i Sverige og Finland, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Fugleinfluensa kan potensielt smitte til flere dyrearter. I 2021 og 2022 har det i Europa blitt påvist sporadiske tilfeller hos en rekke ville pattedyr, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.

Ifølge Veterinærinstituttet kan kliniske symptomer på høypatogent fugleinfluensavirus hos rovdyr variere, men nevrologiske symptomer som sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse er hyppigst rapportert.

Det er ikke kjent hvordan disse revene har blitt smittet, men det kan antas at de har spist eller på annen måte hatt tett kontakt med syke fugler. 

Få kjente tilfeller av smitte til mennesker

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet å ta noen forholdsregler.

– Vi ber alle om å la syke og døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Jahr.

–  Hvis du finner syke eller døde fugler ber vi deg om å varsle Mattilsynet, slik at vi kan vurdere om vi skal rykke ut for å ta prøver, sier Jahr.

Dette gjelder artene andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråkefugler).

Mattilsynet ønsker også melding om syke rovdyr, spesielt med nevrologiske symptomer (for eksempel sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse), i områder hvor det er påvist høypatogent fugleinfluensavirus hos villfugler.

Ingen tilfeller hos kjæledyr i Norge

Det er lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet av dette viruset. Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Fugleinfluensa har ikke blitt påvist hos kjæledyr Norge, og kun i svært få tilfeller internasjonalt.

– Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler. Man bør som vanlig også huske på god håndhygiene når man håndterer hunder og katter og vaske hendene før du spiser, sier Jahr.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye