Diakonhjemmet

Fagskolen Diakonova starter opp høsten 2023

Del
Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er godkjent av NOKUT. Utdanningen starter etter planen høsten 2023.
Nå har du sjansen til å bli student ved den nye fagskolen. Planlagt opptak til studiet gjennom Samordna opptak våren 2023, med studiestart høsten 2023. Foto: NTB
Nå har du sjansen til å bli student ved den nye fagskolen. Planlagt opptak til studiet gjennom Samordna opptak våren 2023, med studiestart høsten 2023. Foto: NTB

– I løpet av høsten 2022 skal det rekrutteres en dyktig rektor som kan bygge opp og utvikle fagskolen. Det skal også ansettes utdanningsfaglig ansvarlig, faglærere og rådgiver/administrasjonskonsulent, sier styreleder Solveig Kopperstad Bratseth.

Fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er en høyere yrkesfaglig utdanning.Utdanningen skal bidra til kvalifiserte yrkesutøvere og sikre kritisk kompetanse i helse-, omsorg- og velferdstjenesten. Det er et stort behov for fagfolk innenfor helse og omsorg, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Denne utdanningen gir muligheter til kvalifisering og utvikling av kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. 

Studenter ved Fagskolen Diakonova vil kunne tilegne seg kompetanse som gjør dem i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring, og som stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå.

To studieretninger

Utdanningen har to studieretninger. Den ene studieretningen fokuserer på eldre personer med funksjonsendringer og begrensede ressurser pga. sykdom, skade eller generelle endringer pga. en normal aldringsprosess. Den andre studieretningen handler mer spesifikt om personer med utviklet demenssykdom. Etter avsluttet utdanning skal fagskolekandidatene kunne bidra til at eldre personer med helseutfordringer, uavhengig av sykdom og/eller lidelse, kan opprettholde et meningsfullt hverdagsliv ut fra sine forutsetninger og ønsker. 

Fagskolen Diakonova har en diakonal profil. Det innebærer at utdanningen vektlegger etikk, verdier, relasjoner og enkeltindividets ønsker og behov. Fagskolen Diakonova eies av stiftelsen Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet), Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS. Fagskolens hovedadministrasjon er i Oslo. I første omgang skal utdanningen tilbys ved campus Diakonhjemmet i Oslo og helsecampus Haraldsplass i Bergen.

Samarbeid på tvers

Samarbeidet med arbeids-, organisasjons- og samfunnslivet om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen. 

– Fagskolen ønsker å være en sentral aktør i de regionene hvor fagskolens eiere har virksomheter. I tillegg har fagskolen ambisjoner om å utvikle seg som nasjonal aktør og være samfunnsmessig relevant og et faglig solid, tydelig verdibasert og diakonalt forankret alternativ, sier adm.direktør/forstander ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

Med fagskoleutdanning og bachelorutdanning i sykepleie på samme campus, og med sykehus og omsorgstjenester innenfor samme virksomhet både i Bergen og Oslo, er det unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning, helse- og omsorgstjenester.I tillegg arbeides det med en framtidig videregående skole med helse- og oppvekstfaglig profil på campus i Oslo. Dette gir mulighet for synergier der utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning. Det kan også gi tjenestene økt tilgang på kvalifisert personale, og studenter kan bidra i utvikling og kvalitetsheving av helse – og omsorgstjenester.

– Fagskolen Diakonova kombinerer teori og praksis gjennom tette bånd til arbeidslivet, og vil bidra til økt kompetanse og kvalitet innenfor helse- og omsorgssektoren hvor kompetansebehovene vil være store i årene som kommer, sier Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Jeg håper mange vil søke en fagskole som løfter kompetanse og sentrale verdier høyt på agendaen, oppfordrer Theis.

Styreleder Solveig Kopperstad Bratseth oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Fagskolen Diakonova ønsker å være tett på arbeidslivet og skreddersy utdanningstilbudet til behov i tjenestene, understreker hun. 

Vil du vite mer om Fagskolen Diakonova – les her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nå har du sjansen til å bli student ved den nye fagskolen. Planlagt opptak til studiet gjennom Samordna opptak våren 2023, med studiestart høsten 2023. Foto: NTB
Nå har du sjansen til å bli student ved den nye fagskolen. Planlagt opptak til studiet gjennom Samordna opptak våren 2023, med studiestart høsten 2023. Foto: NTB
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Sørkedalsveien 43
0369 Oslo

22 45 15 00https://www.diakonhjemmet.no

Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolene tett med arbeidslivet.

Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen skal bidra til å styrke kompetanse, kapasitet og rekruttering til tjenester til eldre personer med ulike helseutfordringer, og bidra til at eldre kan være delaktige i hverdagslivet så lenge som mulig.

Utdanningen skal vektlegge etikk, verdier, relasjoner, personlig dannelse og utvikling, og enkeltindividets ønsker og behov.

Ambisjonen er at utdanningen vil gjøre deg til en etterspurt medarbeider, med en utviklende jobb innenfor helse og omsorg.

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom