LO

Arbeidsministeren deltar på LOs sommerpatrulje:

Del
Onsdag 29. juni kl. 12 deltar arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen på LOs sommerpatrulje, der hun møter unge i sommerjobb i Oslo.

LOs sommerpatrulje består av unge tillitsvalgte i LO, som reiser rundt i hele landet og informerer unge om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Hvert år siden 1985 har LOs sommerpatruljen besøkt unge i sommerjobb. Målet er å sørge for økt kunnskap om arbeidslivets spilleregler.

-          Etter to år med pandemi der det har vært vanskelig for unge å få seg sommerjobb, ser vi i år at det er langt flere som får prøve seg i arbeidslivet. Det er positivt, men det er også viktig at de unge får et godt møte med arbeidslivet, sier ungdomsrådgiver Sindre Hornnes i LO.

Sommerjobb er ofte de unges første møte med arbeidslivet og Hornnes sier at LOs sommerpatrulje vil bidra til å gjøre dette møtet så trygt som mulig.

-          Kunnskap om rettigheter og plikter gir et sikrere arbeidsforhold, både for arbeidstaker og arbeidsgiver, mener Hornnes.

Rekordmange sommerjobber
Ved utgangen av mai 2022 var det, ifølge tall fra NAV, 4918 ledige sommerjobber. På samme tid i fjor var tallet 3324.

-          Det gode arbeidsmarkedet er en unik mulighet i å inkludere flere. Det er viktig at arbeidsgivere ansetter unge og andre som har stått utenfor og gir dem god opplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og legger til:

-          Også de som er i sommerjobb skal ha gode arbeidsvilkår. Sommerpatruljen gjør en viktig jobb for å sikre unge et godt og trygt møte med arbeidslivet.

LOs sommerpatrulje opplyser at de under pandemien kunne registrere en økning i brudd på arbeidsmiljøloven - fra 39,9 prosent i 2019 til 45,8 prosent i 2021.
LO er spesielt bekymret for at det er de yngste under 18 år som er særlig utsatt. I denne gruppen opplevde hele 58,3 prosent brudd på lovverket.

-          Det er en trend vi må snu og jeg håper vi har mange arbeidsgivere med på laget.

Han kan opplyse at LOs sommerpatrulje stort sett blir tatt godt imot av arbeidsgivere.

-          Vår erfaring er at de aller fleste er villige til å ta tak i det som bør tas tak i og ikke er som det skal være.

Arbeidskontrakt viktig
I år kommer LOs sommerpatrulje til å være spesielt opptatt av at arbeidskontrakter er på plass.

-          I tillegg følger vi også opp med om ungdommene får tilstrekkelig og nødvendig opplæring, vaktlister og overtidsbetalt, sier Hornnes.

Kontaktperson: Ungdomsrådgiver i LO, Sindre Hornnes, tlf. 959 60 060

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.