Møller Mobility Group

Gode tertialtall fra Møller Mobility Group tross utfordrende leveransesituasjon

Del
Møller Mobility Group leverer et solid resultat før skatt på 408 MNOK 1. tertial 2022, 219 MNOK svakere enn rekordåret 2021, men på nivå med resultatene i 2019 og 2020. Omsetningen endte på 10,4 milliarder, og resultatgraden ble 3,9 prosent.

Fortsatt god etterspørsel i et meget godt elbilmarked
Etterspørselen etter nye biler, brukte biler og servicemarkedstjenester er fortsatt god. Andelen elektriske biler fortsetter å øke, og utgjorde 84 prosent av konsernets salg av nye personbiler i Norge.

- Dessverre preges årets første måneder av en utfordrende leveransesituasjon for nye biler grunnet krigen i Ukraina, og en generelt utfordrende global vareflyt. I tillegg kommer høyt sykefravær knyttet til pandemien i starten på året, og dermed lavere produksjon på servicemarkedet. Vi har jobbet intenst i vinter med å sikre kontroll over situasjonen og ikke minst være aktivt i dialog med våre kunder, sier konsernsjef i Møller Mobility Group, Petter Hellman.

- Både leveransesituasjonen for nye biler og sykefravær er kraftig forbedret inn mot sommeren, og vi er optimister med tanke på utleveringsvolumer og nye kontrakter fremover, selv om den geopolitiske og makroøkonomiske usikkerheten er høy, utdyper Hellman.

Markedsandelen økte til 21 prosent
Nybilsalget i Norge er redusert med 15 prosent i forhold til 1. tertial 2021. Totalmarkedet for personbiler endte på 42.067 biler i 1. tertial, mot 49.475 biler i samme periode i fjor. Den samlede markedsandelen for konsernets personbilmerker ble 21 prosent, mot 19 prosent i 2021.

– Vi er selvsagt godt fornøyde med denne utviklingen. At mer enn hver femte personbil som selges i Norge er våre merker, bekrefter attraktiviteten til produktene våre og kompetansen hos våre medarbeidere. Med sterke nykommere som VW ID Buzz og VW ID 5, i tillegg til svært populære og etablerte modeller i markedet som VW ID 4, Skoda Enyaq og Audi e-tron, befester vi vår posisjon som den ledende bilaktøren i Norden, forklarer Hellman.

Styrket satsning innen folk og bærekraft
Utvidelse av lederprogram, forsterket arbeid innen HMS, samt et styrket fokus på mangfoldarbeidet i virksomheten er viktige drivere for å videreutvikle en attraktiv arbeidsplass.

-Virksomheten har i sin strategi mot 2025 som mål å bli en foretrukken arbeidsgiver uavhengig av bransje. For å nå dette målet må det være plass til alle typer mennesker. Vi utvikler derfor nå en ambisiøs mangfoldstrategi som skal sette en ny standard i bransjen, sier Hellman.

Konsernet tok i bruk Great Place to Work som styringsverktøy for medarbeiderutvikling. Faktabasert innsikt gjennom GPTW er vesentlig for å kunne videreutvikle virksomhetens kultur.

Viktige fremskritt innen bærekraft
I 2022 har Møller Mobility Group gjort viktige fremskritt i arbeidet med bærekraft, som er en integrert del av virksomhetens forretningsstrategi. Styret vedtok i februar overordnede utslippsmål for konsernet der målet er å redusere 44 prosent av totale utslipp i scope 1 og 2 fra 2019-2027, samt 30 prosent reduksjon i karbonintensitet for scope 3 fra 2019-2027. Dette følger anbefalingene til Science Based Targets, og vil redusere utslipp i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål.

Møller Mobility Group har nylig også inngått en avtale som implementerer tre bærekraftmål i den eksisterende lånefasiliteten på 2 milliarder kroner. Bærekraftmålene er knyttet til klimagassutslipp, utslippsintensitet og sosial inkludering gjennom Møller Medvind.

 -I års- og bærekraftrapporten for 2021 presenterte vi for første gang et helhetlig målbilde knyttet opp mot våre 12 bærekrafttema og fire hovedinitiativ. Dette er et viktig steg på veien mot å implementere integrert rapportering, og er et arbeid jeg er svært stolt av, avslutter Hellman.

__

Tall fra forretningsområdene

Harald A. Møller (Bilimport Norge) oppnådde et resultat før skatt på 239 millioner kroner mot 297 millioner i 2021. Omsetningen er ned 14% i forhold til 2021. Når Ukrainakrigen brøt ut i februar 2022 fikk underleverandører av Volkswagen AG utfordringer som har ført til redusert produksjon av elektriske biler, og omsetningen fra Volkswagen, Skoda og Volkswagen Nyttekjøretøy er redusert, mens Audi øker omsetningen noe i forhold til fjoråret. Omsetning av deler og tilbehør ble redusert med 2%. Bruttofortjenesten er samlet sett noe svekket drevet av omsetningsnedgangen. Lavere markedsføringskostnader og garantikostnader fører til totalt sett reduserte kostnader i forhold til 2021.

Møller Bil (Bilforhandlere i Norge og Sverige) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 167 millioner kroner mot 349 millioner kroner i 2021. Bruktbilsomsetningen er stabil, men antall utleverte nye biler i Norge er lavere enn i fjor og drar ned nybilsomsetningen, og høyt sykefravær grunnet Covid førte til redusert servicemarkedsomsetning. Samlet sett er omsetningen for Møller Bil totalt 5% lavere enn i fjor. Kostnadene har økt i forhold til fjoråret, drevet av strøm, husleie, IT-kostnader og noen flere ansatte.

Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 54 millioner kroner mot 47 millioner kroner i 2021. Resultatet for importvirksomheten ble 34 millioner kroner mot 21 millioner kroner i 2021, og resultatet fra forhandlervirksomheten ble 19 millioner kroner mot 27 millioner kroner i 2021. Lavere nybilomsetning drar ned, mens økt bruktbilsomsetning, gode marginer og god kostnadskontroll bidrar positivt.

Møller Mobility Services (MMS) inkluderer konsernets eierandeler i tjenesteleverandører utenom bilforhandlere, det vil si Volkswagen Møller Bilfinans, HYRE, Mitt Dekkhotell og LaserWash. MMS oppnådde et resultat før skatt på 29 millioner kroner i 1. tertial 2022 mot 43 millioner kroner i 2021. Resultatandelen fra Volkswagen Møller Bilfinans utgjør 44 millioner kroner mot 47 millioner kroner i 2021. Hyre vokser kraftig og øker topplinjen med 92%, men har et underskudd på 19 millioner kroner i 1. tertial.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Møller Mobility Group

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom