DLA Piper

2021 ble et rekordår for globale datasenter-investeringer

Del
Globale datasenter-investeringer mer enn doblet seg i 2021 sammenlignet med 2020. De samlede investeringene økte fra USD 24,4 milliarder i 2020 til USD 59,5 milliarder i 2021. Videre økte antallet datasentertransaksjoner med 64 % i samme periode, opp fra 69 transaksjoner i 2020 til 117 i 2021, ifølge en rapport utgitt av det globale advokatfirmaet DLA Piper. 100 toppledere som operer innen sektoren, både investorer, långivere, drivere og utviklere, fra hele verden har deltatt i undersøkelsen som danner grunnlag for rapporten.

Den ekstraordinære veksten forventes å fortsette i år, og allerede er det gjennomført 41 transaksjoner til en verdi av 21,3 milliarder USD (7. juni 2022). Dette er en økning på over 100 % sammenlignet med samme periode i fjor, og nesten like mye som de samlede årlige investeringene i 2019 og 2020. 45 % av utviklerne, 56 % av långiverne og 67 % av investorene har planer om å investere i nye datasenterprosjekter i løpet av de neste 24 månedene. Den rekordstore etterspørselen etter datasentre er drevet av veksten av «hyperscalers» som Facebook, Google og Microsoft, som har blomstret i overgangen til skytjenester, en tjeneste som har vokst under koronapandemien.


Selv om datasenterinvesteringer hovedsakelig har funnet sted i USA og Europa, forventes Asia og Stillehavsregionen (APAC) å være den største kilden til fremtidig vekst. Til tross for at 70 % av respondentene anser amerikanske datasentre for å være overvurdert, står landet for nesten halvparten av den globale hyperscale-kapasiteten og har flest planlagte datasenterprosjekter. Imidlertid pekte 79 % av respondentene på Kina som et av landene de forventer å se størst vekst i datasenter-investeringer i løpet av de neste 24 månedene, etterfulgt av India (56 %) og USA (54 %). Dette skiftet mot investering i APAC kan være drevet av fremveksten av kinesiske hyperscalers, herunder Alibaba, Tencent og ByteDance.


Energisikkerhet blir i økende grad sett på som en av de viktigste faktorene innen datasenter-investeringer. 90 % av investorene, 89 % av utviklerne og 85 % av långiverne ville betalt overkurs for å investere i et datasenter med en god og kostnadseffektiv strømforsyning. Globale gass- og elektrisitetspriser har steget de siste 12 månedene, og har hatt stor innvirkning på datasenterets driftskostnader. Rapporten viser at det er toppledere i APAC som i størst grad er villig til å betale overkurs for energisikkerhet, noe som kan ha sammenheng med hyppige strømbrudd i Kina og India i andre halvdel av 2021.

ESG er en annen viktig driver for datasenterinvesteringer. Nesten alle toppledere (94 %) sier at gransking og due diligence rundt ESG-spørsmål ble mer utbredt de siste 24 månedene, så mye at 75 % av långiverne og investorer og 70 % av utviklerne ville betale overkurs for å investere i et datasenter med svært god til utmerket ESG-sertifisering.


ESG-forpliktelsen er større i Europa (84%) og USA (80%), sammenlignet med APAC (56%). Økt ESG-fokus i Europa og Nord-Amerika gjenspeiler regulatoriske krav og bransjeledede initiativer som Climate Neutral Data Center Pact, lansert i januar 2021. Avtalen satte et mål om å oppnå klimanøytralitet i den europeiske datasentersektoren innen 2030.

Rapporten viser at de rekordstore investeringene i datasentre globalt er drevet av den enorme veksten av "hyperscalers" og overgangen til skytjenester som har blitt akselerert av pandemien. Det er ingen ende på denne etterspørselen, og investeringene til dags dato i 2022 er mer enn doblet sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Datasentre er energiintensive, og derfor spiller økende energipriser og spørsmålet om forsyningssikkerhet en stadig viktigere rolle i beslutningsprosessen for hvor og hvordan sentre utvikles og attraktiviteten i prosjektene.  Våre undersøkelser viser også at de globale aktørene har fokus nettopp på de kvalitetene som Norge, kanskje mer enn noen andre, kan tilby, som bl.a. energisikkerhet, energiforbruk, kostnadseffektivitet og bærekraft, sier partner i DLA Piper Magnus Lutnæs.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om DLA Piper

DLA Piper
DLA Piper
Bryggegata 6
0250 Oslo

+47 24 13 15 00http://www.dlapiper.no

DLA Piper er et ledende, fullservice globalt forretningsadvokatfirma med kontorer i over 40 land. Vi er det eneste advokatfirmaet med tilstedeværelse i alle de fire nøkkelmarkedene i Norden med kontorer i København, Aarhus, Stockholm, Helsinki og Oslo. I Oslo holder vi til i på Aker Brygge, hvor vi er omkring 120 ansatte. Les mer på www.dlapiper.no

Følg pressemeldinger fra DLA Piper

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra DLA Piper på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DLA Piper

DLA Piper med ytterligere forsterking av sitt forsikrings- og tvisteløsningsteam31.1.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

DLA Piper er i sterk vekst i Norge og i Norden og opplever en stadig økende etterspørsel av advokattjenester innenfor forsikringsrett og tvisteløsning. DLA Pipers tvisteløsningsteam ble i 2022 styrket med to nye partnere. Nå øker teamet ytterligere med rekrutteringen av en ny partner. Vi er glade for å kunne ønske Mohsin Ramani velkommen som ny partner fra 1. februar 2023.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom