Bane NOR

Nå skal togene i Portugal spare strøm med norsk teknologi

Del
Flere land har tatt i bruk norsk teknologi som sparer klimaet og samfunnet for store utgifter. Nå gjør Portugal det samme. Hvis hele Europa fulgte etter, kan det spares strøm som tilsvaret forbruket til 35 millioner husstander.
Norge leder an i utviklingen av teknologi for å spare strøm på jernbanen. Nå blir også Portugal med på dugnaden for å spare strøm. Foto: Shutterstock/NTB
Norge leder an i utviklingen av teknologi for å spare strøm på jernbanen. Nå blir også Portugal med på dugnaden for å spare strøm. Foto: Shutterstock/NTB

Transport står for en tredjedel av klimautslippene i Norge. Av dette er jernbanens andel kun 0,3 prosent. Det betyr at tog bruker minst energi per passasjer – av alle transportformer. Samtidig jobber Bane NOR med å gjøre jernbanen enda mer klimavennlig og bærekraftig.

Ett viktig bidrag er Erex, et strømsparingssystem som kan kutte opptil 30 prosent av togenes strømforbruk.

– Takket være dette systemet bruker togene 75 prosent av energien de gjorde tidligere. Det gir lavere strømregning til togselskapene og sparer miljøet for unødvendig energibruk. En skikkelig vinn-vinn-situasjon, Dyre Martin Gulbrandsen, leder for energihandel i Bane NOR

Felles dugnad for å spare strøm
Systemet utvikles og driftes av Bane NOR i Oslo, som også er i førersetet for opplæring av våre europeiske naboer.

– Vi synes samarbeid og kunnskapsdeling er veldig viktig, og deler teknologien med alle land som ønsker å bli partnere. Vi har derfor satset på et stort dugnadssamarbeid der vi lærer av hverandre og deler på kostnadene. Vi er veldig glade for at Portugal nå blir med i samarbeidet, forteller Gulbrandsen.

Totalt er ni nasjoner gått inn som medlemmer og brukere av teknologien: Belgia, Danmark, Finland, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige og Norge. Nå skal Portugal bli testpartner, som er et første skritt mot fullt partnerskap i samarbeidet. I testfasen skal Portugal lære seg systemet og høste erfaring fra de andre medlemslandene.

Økonomisk kjøring av togene
Den klimavennlige gevinsten oppstår ved å måle og overvåke togenes energibruk. Takket være data som kommer fra Erex, kan togselskapene analysere hvor og når de lager og bruker mest strøm, og hvordan lokførerne bør styre togene for å bruke minst mulig.

– Moderne tog fungerer på samme måte som en elbil. Toget produserer strøm ved bremsing og bruker strøm når vi trenger energi for å komme oss opp i fart, forklarer Gulbrandsen.

Teknologi gjør jernbanen mer bærekraftig
Strømsparingen skjer derfor både under bremsing og ved at lokførere tilpasser kjørestilen for å bruke mindre strøm.

– Vi ser at enkelte lokførere sparer opp til 30 prosent av forbruket. Denne strømmen mates tilbake til strømnettet via kontaktledningen, og kan selges videre til andre tog eller strømabonnenter som deg og meg. Tidligere gikk mye av denne energien tapt som varme i bremsene, forklarer Gulbrandsen.

Han mener det er viktig med bærekraftig satsing, for å stadig øke jernbanens miljøfortrinn.

– Det betyr mye for klimaet og for at jernbanen skal bli enda mer konkurransedyktig, sier Dyre Martin Gulbrandsen.

FAKTA - Dette er Erex:

  • Et norsk IT-system som benytter avanserte energimålesystemer på togene.
  • Gjør togselskapene i stand til å forstå bruken av energi slik at de kan redusere både forbruket og kostnadene.
  • Informasjonen fra Erex brukes i opplæring av lokførere slik at de utvikler en effektiv og energivennlig kjørestil fra start.
  • Systemet fører til en reduksjon på 25-30 prosent i energibruken for tog.
  • Over 7000 tog i Europa bruker teknologien.
  • Skapt av Bane NORs forløper, Jernbaneverket, i 2003. I dag utvikles og driftes systemet av Bane NOR.
  • Eies av et samarbeid mellom jernbaneorganisasjoner i ni europeiske land: Sveits, Spania, Belgia, Nederland, Luxembourg, Danmark, Finland, Sverige, og Norge. Samarbeidet kalles Eress.
  • EU krever at samtlige tog får muligheten til å bruke denne typen spareteknologi. Norske Erex er det eneste systemet som er ferdig utviklet og i bruk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norge leder an i utviklingen av teknologi for å spare strøm på jernbanen. Nå blir også Portugal med på dugnaden for å spare strøm. Foto: Shutterstock/NTB
Norge leder an i utviklingen av teknologi for å spare strøm på jernbanen. Nå blir også Portugal med på dugnaden for å spare strøm. Foto: Shutterstock/NTB
Last ned bilde
Den norske strømsparingsteknologien gjør togselskapene i stand til å forstå bruken av energi slik at de kan redusere både forbruket og kostnadene. Systemet utvikles og driftes av Bane NOR. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Den norske strømsparingsteknologien gjør togselskapene i stand til å forstå bruken av energi slik at de kan redusere både forbruket og kostnadene. Systemet utvikles og driftes av Bane NOR. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.