Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Flere henvendelser til sentrene mot incest og seksuelle overgrep

Del
Sentrene mot incest og seksuelle overgrep mottok 38 701 henvendelser i 2021. Det viser tall fra Sentio, som er innhentet på vegne av Bufdir.
Sentrene mot incest og seksuelle overgrep har hatt økning i henvendelser. Foto: Getty Images
Sentrene mot incest og seksuelle overgrep har hatt økning i henvendelser. Foto: Getty Images

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/Nok.-sentrene) har hatt økning i henvendelser hvert år siden 2014.

Ny statistikk viser at trenden fortsetter.

- Statistikken viser at seksuelle overgrep er et omfattende samfunnsproblem. Samtidig er det bra at mange oppsøker hjelp og kjenner til tilbudet. Det er dermed trist og gledelig på samme tid at antallet henvendelser øker hvert år, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet).

Bufdir er ansvarlig for sentrene.

- Sentrene har stor betydning for enkeltmenneskers liv. For mange som har vært utsatt for overgrep er det viktig å få hjelp av profesjonelle og finne et fellesskap med andre. Vi håper at alle som har det vanskelig, vet at det finnes hjelp, sier Bruusgaard.

På samme nivå som før pandemien
Antall henvendelser i 2021 var høyere enn alle tidligere registreringsår (2014-2020). Antall unike brukere i 2021 var omtrent på nivå med årene før pandemien brøt ut. I overkant av 2800 personer tok i bruk sentrenes tilbud i 2021.

- Besøkstilbudet på sentrene ble noe påvirket av pandemien i 2021. Likevel har sentrene i stor grad opprettholdt tilbudene gjennom en krevende tid, sier Bruusgaard.

I 2021 var det betydelig færre sentre som måtte stenge tilbudene midlertidig sammenlignet med 2020. Alle sentrene tilbød enesamtale og hjelp til å ta kontakt med andre tjenester i hele perioden.

Hovedtrender fra statistikken for 2021:

• 79 prosent av brukerne som oppsøkte senteret var selv utsatt for seksuelle overgrep, mens 16 prosent oppsøkte senteret som pårørende. 4 prosent besøkte senteret både som pårørende og utsatt.

• En høy andel av brukerne var nye i 2020, henholdsvis 53 prosent av dem som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og 73 prosent av de pårørende.

• Det er flest kvinner blant brukerne av sentrene. Kvinneandelen var 86 prosent blant de som var utsatt for seksuelle overgrep, og 71 prosent blant de pårørende.

• 46 prosent av de pårørende brukerne var mor til noen som var utsatt for overgrep og 11 prosent far. 18 prosent var ektefeller, partnere eller kjærester.

• Mange av dem som er utsatt for seksuelle overgrep svarte at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode. 56 prosent var yngre enn 14 år ved første overgrep. 44 prosent ble utsatt for overgrep i en periode på ett år eller mer.

• Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de kjente fra før, av et familiemedlem, en partner eller en venn. Kun 15 prosent var utsatt for overgrep fra en ukjent person.

• 98 prosent av kvinnene og 80 prosent av mennene ble utsatt for mannlig en overgriper. En høyere andel menn enn kvinner hadde imidlertid vært utsatt for kvinnelig overgriper, henholdsvis 29 prosent og 5 prosent.

• 37 prosent av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep, svarte at én eller flere saker var anmeldt. Halvparten av de som oppga at saken(e) var anmeldt, opplevde henleggelse.

Statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep (bufdir.no)

(Kilde: Sentio/Bufdir)

Fakta om sentrene:
Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Brukerne får råd, veiledning og bistand uten krav om henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Flere av Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) byttet i 2020 navn til Nok.-sentrene, mens noen fortsatt heter SMISO. Sentrene gir det samme tilbudet.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp?

Nøkkelord

Kontakter

Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon, på e-post ingvill.meltvedt@bufdir.no / 472 32 769

Bilder

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep har hatt økning i henvendelser. Foto: Getty Images
Sentrene mot incest og seksuelle overgrep har hatt økning i henvendelser. Foto: Getty Images
Last ned bilde
Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.   Foto: Tine Poppe/Bufdir
Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir. Foto: Tine Poppe/Bufdir
Last ned bilde

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom