Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barn gjør foreldre mer fornøyde med livet

Del
Flertallet av norske foreldre er mer fornøyde med livet etter at de fikk barn. Det viser en ny undersøkelse fra Bufdir som er utført i forbindelse med FNs internasjonale dag for foreldre 1. juni.
1. juni er en hyllest til verdens foreldre. Foto: Getty Images
1. juni er en hyllest til verdens foreldre. Foto: Getty Images

Den internasjonale foreldredagen markeres årlig av FN. Dagen er en hyllest til foreldre over hele verden for deres innsats.

På vegne av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), har Sentio gjennomført en undersøkelse blant norske foreldre for å finne ut hvordan de opplever foreldrerollen.

Undersøkelsen viser at 7 av 10 foreldre er mer, eller mye mer, fornøyde, med livet etter at de fikk barn. 2 av 10 svarer at de er like fornøyde som tidligere, mens under 1 av 10 er mindre fornøyde.

Andelen som svarer at de er mye mer fornøyde er noe større blant kvinner enn menn.

Kommunikasjon med barnet er den største utfordringen
– Det er gledelig, men kanskje ikke så overraskende, at en så høy andel av foreldre sier at barn gjør livet bedre. Samtidig kan foreldrerollen være krevende. Nye utfordringer kan oppstå i alle faser av barnets liv, sier Guro Birkeland, avdelingsdirektør for oppvekst i Bufdir.

1 av 3 (35 prosent) mener at den største utfordringen med foreldrerollen er kommunikasjon med barnet.

Foreldre med barn i alderen 1-6 år opplever dette i større grad enn andre. 34 prosent synes barnets helse og velvære er det mest utfordrende.

– Kommunikasjon med barn kan være utfordrende for alle foreldre, og særlig i småbarnsfasen. Barn klarere ikke alltid å formidle hva de har behov for. Prøv å akseptere barnet som det er, med sine begrensninger og muligheter. Et råd kan være å sette av litt tid hver dag til å være sammen med barnet og snakke sammen. Kvalitetstid bygger gode relasjoner for mer utfordrende tider, fortsetter Birkeland.

Birkeland understreker at det er helt normalt å streve litt i foreldrerollen.

– Husk at hvis foreldrerollen blir krevende, så finnes det mange gode offentlige hjelpetilbud som kan gi dere støtte i parholdet og foreldrerollen. Søk hjelp hvis noe blir for vanskelig, og gjør det gjerne før det etablerer seg mønstre som er vanskelige å snu, sier Guro Birkeland.

Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen:

• De fleste foreldre er mer fornøyde med livet sitt nå, sammenlignet med før de ble forelder.

• Kommunikasjon med barnet og barnets helse og velvære er det som oppleves som mest utfordrende med foreldrerollen.

• Foreldre med barn under 6 år opplever i større grad enn andre utfordringer knyttet til eget sosialt liv, mens foreldre med barn over 12 år i opplever i større grad enn andre utfordringer knyttet til barnets sosiale liv. 

• 22 prosent opplever ganske- eller svært ofte utfordringer med foreldrerollen.

• 25 prosent er ganske- eller svært ofte usikre på om de tar de rette valgene som foreldre.

• Flertallet spør venner eller familie om råd og hjelp knyttet til foreldrerollen.

• 24 prosent svarer at de har oppsøkt hjelp/veiledning for foreldrerollen fra offentlige tjenester, av disse oppgir 43 prosent at de fikk veiledning til foreldre, mens 29 prosent svarte at de fikk hjelp av familievernet.

(Kilde: Bufdir/Sentio)


Trenger dere hjelp eller råd i familielivet?
Da finnes det flere offentlige hjelpetilbud:

Familievernet er en gratis offentlig hjelpetjeneste for familier, som drives av Bufdir/Bufetat.
- Bufdir har også nettsiden foreldrehverdag.no, der du finner gode råd til foreldre med barn i alle aldersgrupper.
- I kommunen din kan du finne gratis foreldreveiledningstilbud (ICDP) gjennom blant annet helsestasjon og trossamfunn.

Om undersøkelsen:
Utvalget er 1011 personer i alderen 22-67 år med barn under 18 år. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio i perioden 5.- 25. mai 2022. Metoden er webpanel.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, ta kontakt med:
Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon, på e-post ingvill.meltvedt@bufdir.no / 472 32 769

Bilder

1. juni er en hyllest til verdens foreldre. Foto: Getty Images
1. juni er en hyllest til verdens foreldre. Foto: Getty Images
Last ned bilde
Guro Birkeland, avdelingsdirektør i Bufdir
Guro Birkeland, avdelingsdirektør i Bufdir
Last ned bilde

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom