Kystverket

Rekordsesong for cruisedestinasjon Norge

Del
Årets cruisesesong blir «all time high», med 40 prosent flere anløp enn i 2019. Både færre Korona-restriksjoner og den spente sikkerhetssituasjonen rundt krigen i Ukraina påvirker mengden cruiseanløp til Norge.
Kystverket forbereder seg på en rekordsesong for cruisetrafikk langs norskekysten. Målet er å sikre trygg seilas og effektiv trafikkavvikling. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Kystverket forbereder seg på en rekordsesong for cruisetrafikk langs norskekysten. Målet er å sikre trygg seilas og effektiv trafikkavvikling. Foto: Ruben Iversen / Kystverket

I år blir en rekordsesong for antall cruiseanløp i norske havner. Reiseaktiviteten er definitivt gjenopptatt etter Korona-pandemien og mange booker seg derfor cruiseferie. Tall fra Cruise Norway viser at det i 2019 (før Korona) var 3,745 millioner cruisepassasjerer som besøkte norskekysten. Et tilsvarende anslag for 2022 er rundt 4 millioner passasjerer. 

Kystverket jobber for å sikre trygg seilas og effektiv trafikkavvikling. Foruten at cruisefartøy følger seilingsregler, fartsforskrifter og meldingsplikt til Kystverkets skipsrapporteringssystem SafeSeaNet, er det spesielt de operative fagmiljøene innen los og sjøtrafikkledelse som nå forbereder høysesongen.

Årets trender
På bakgrunn av sikkerhetssituasjonen rundt krigen i Ukraina, har cruiserederiene kansellert cruise i Østersjøen og sender i stedet flere skip til Norge, Sverige og Danmark. For Norges del omdirigeres de fleste av disse til Oslofjorden og Skagerrak-kysten. De typiske cruisehavnene har imidlertid lite eller ingen ledig kai-kapasitet. Løsningen har blitt at flere cruiseskip vil komme til å anløpe havner som tidligere ikke har vært typiske cruise-destinasjoner. De tidligere mest besøkte havnene, som for eksempel Stavanger og Kristiansand, har også henvist anløpsønsker videre til nærliggende havner, for å unngå for høyt besøkstrykk. Det er vanskelig å forutsi, men kommer en ny smittebølge kan det påvirke trafikktallene negativt utover høsten.

Innmeldte cruiseanløp med los p.t, nasjonalt:

2019    totalt    2881    anløp
2020    totalt     173    anløp
2022    totalt    3422    anløp

Lostjenesten
Lostjenesten har forberedt seg gjennom særskilte planleggingsmøter med de største cruise-agentene i lengre tid. Det er gjennomført planleggingsmøter mellom den enkelte losformidling (tre lokasjoner/områder), losdirektør og losoldermenn (leder for losområder, landet delt i fem) slik at avviklingen skal skje så smidig som mulig for hele kysten. I tillegg har de tre lokasjonene for losformidling forsterket bemanningen for de travleste månedene, mai til august. Losformidlerne er navet i tjenesten og legger ned en stor innsats i høysesongen. Noen losbestillinger gjøres lang tid i forveien, men noen kommer også på kort varsel. Det må både losformidlingen og losoldermannskapene prøve å ta høyde for.


Artikkel om hvordan losene tar i bruk VR-teknologi for å forberede cruisesesongen
For detaljer om de ulike losområdene, se lengre ned.


Sjøtrafikksentralene
Sjøtrafikksentralene våre er bemannet av maritime trafikkledere med lang erfaring som skipsførere/navigatører. De overvåker, informerer og organiserer skipstrafikken i sine tjenesteområder. I høysesongen for cruisetrafikk er det naturlig nok mer trafikk å overvåke. Cruisefartøyene blir håndtert og regulert etter gjeldene regelverk og seilingsregler innen hvert VTS området. For detaljer om hvert VTS-område, se lengre ned.

Viktig samspill
Kystverkets fem sjøtrafikksentraler (Vessel Traffic Services, VTS) overvåker og styrer sjøtrafikken i spesielt trafikkerte områder langs kysten. Lostjenesten og VTS er to sjøsikkerhetstiltak som virker samtidig i samme området - lag på lag. I områder med stor trafikk og/eller trangt farvann er dette samarbeidet veldig viktig for god og smidig avvikling av trafikken. Når skipene blir større og leia og havnene forblir like smale blir marginene små. Da er det viktig at trafikklederne har klarert farvannet for annen trafikk når losene ankommer med store fartøy.

Informasjon om forholdene for ulike deler av kysten

Sjøtrafikksentralene
Fedje VTS
følger tankskiptransport til og fra Sture og Mongstad-terminalene, og overvåker og regulerer skipstrafikken til og fra Bergen. Den dekker området fra Sognesjøen i nord til farvannet ved Marstein i sør. De organiserer trafikken og gir fartøyene prioritert rekkefølge dersom de skal ta los samtidig, slik at det ikke blir opphoping i Fedjeosen. De sørger også for at det er sikker avstand mellom fartøyene. I 2019, før Korona, hadde vi 1033 klareringer av cruisefartøy i virkeområdet til Fedje VTS. Tallene for 2020 og 2021 var naturligvis betydelig lavere.

Kvitsøy VTS
dekker området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. De deltar sammen med havnene i arbeidet med å legge til rette for sikker seilas for cruisetrafikken i området. Sammen med flere aktører i cruisenæringen har vi utarbeidet ROS analyse for cruiseanløp i Mekjarvik, nord for Stavanger. Det samme er tidligere gjort for Stavanger. For god og sikker planlegging utarbeides det daglige oversikter over cruisetrafikken i Stavanger med detaljer for hvert anløp, for å sikre trygg trafikkavvikling.

Brevik VTS
overvåker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland. Her tar de ikke imot cruiseanløp.

Horten VTS
har som ansvar å overvåke og regulere skipstrafikken i farvannet fra Færder og inn til Oslo.Her behandler trafikksentralen hvert skip individuelt og planlegger ikke noe spesielt for cruiseskip.

Vardø VTS
Vardø sjøtrafikksentral (NORVTS) overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk langs norskekysten og havområdene rundt Svalbard. Den har også ansvar for å overvåke og organisere farvannet ved gassterminalen på Melkøya.De har oversikt over trafikk utenfor de andre sjøtrafikksentralenes ansvarsområder. Cruisenæringen har tidligere spilt inn at de forventet 130 % av 2019-nivået for antall cruiseanløp til norske havner.


Lostjenesten
Troms og Finnmark
I Troms og Finnmark flytter lostjenesten vaktdøgn mot høysesong, kjøper overtid der nødvendig. Losene er generelt villig til å ta i et ekstra tak når det behøves. Vi flytter også loser fra de losstasjonene vi vet kan bli roligere og benytter dem strategisk der vi antar behovet er størst.  Uansett er alle loser klar over at det kan bli reising på kort varsel både til Svalbard og for å erstatte loser som skal til Svalbard eller har annen spesialkompetanse. Selveste losoldermannen har også blåst støvet av gammeluniformen om det skulle bli nødvendig.

Nordland
I Nordland forventer vi en økning i aktiviteten sammenlignet med 2019. Vi setter flere loser på vakt i hele høysesongen. Cruiseskipene seiler som kjent over store områder, noe som krever at losene som benyttes har lossertifikater over store kyststrekninger. Vi setter derfor sammen en vaktstyrke av loser med «lange sertifikater» fra samtlige losstasjoner som skal ivareta bestillinger som går over flere døgn. Inn og utseilinger i nærheten av stasjonene ivaretas av de losene som har korte sertifikater.  

Møre og Trøndelag
Vi ser en økning i trafikken her over det hele. Men Ålesund utmerker seg med hele 250 anløp. Totalt antall innmeldte cruiseanløp i dette området er 677. (Antall anløp for landets 10 største havner – se lengre ned)
Geiranger har satt en begrensning på tre cruiseskip til ankring av gangen. Geiranger og Hellesylt (Stranda Havn) har en nedgang i antall anløp sammenlignet med 2019.
Lille Geiranger tar imot svært mange cruiseanløp, og fjorden og fjordbunnen er trang. For å sikre at både skipsbevegelser og ankring skjer på en trygg måte, forbereder losene i Midt-Norge hvert år cruisesesongen med en egen ankringsplan. Her er årets.

Vestlandet
I Bergen har de satt tak på maks tre cruise skip pr. dag, og max 8000 passasjerer. De har også bygget ut landstrømanlegg, og kan nå levere strøm til 3 cruise skip samtidig. Til tross for reduksjonen i antall skip og passasjerer pr. dag er det meldt inn nesten 300 cruise skipanløp i år. Det betyr færre skip pr. dag, men lengre sesong.

I Måløy bygger de ny cruisekai, og det er ventet ca 25 cruiseskip her i år. For å være best mulig forberedt til å ta inn de største skipene til Måløy, har samtlige loser ved Florø losstasjon vært på simulator kurs. Ellers er det stort sett ny rekord i antall innmeldte cruise skip anløp på de fleste av områdets cruisehavner.

Rogaland
Losene i Rogaland har gjennomført simulatortrening for stor cruisetonnasje er gjennomført for losene i Rogaland.Stavanger havn har satt et tak på vel 200 anløp, og henviser anløpsønsker videre. Haugesund har i løpet av de fire siste årene gått fra ingen til 140 anløp. Vi har også opprettet en mulighet for at cruise fartøyer med avgang fra Haugesund kan kvitte los på Røvær , dette sparer både tid og bunkers.

Losoldermenn (lederne for losområdene) for Møre og Trøndelag, Vestlandet og Rogaland har sammen med leder for losformidlingen nasjonalt, Halvard Heimland deltatt i et viktig møte for å diskutere både lokale og felles utfordringer, og samhandling generelt. Hovedtema var god og effektiv felles bruk av losressursene på tvers av losoldermannskap og hvordan loser og losformidlere kan samhandle tett i en utfordrende høysesong.

Skagerrak
Kristiansand er største cruisedestinasjon i dette området. Byen får anløp av ca 140 cruiseskip i løpet av 2022, med 3 anløp pr dag på det mest hektiske. Mindre destinasjon i områder har mellom 1 og 11 anløp i år. Disse er Egersund, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Mandal, Arendal, og Kragerø.  

Som følge av økt trafikk i sesongen er bemanningen i Kristiansand og Sokndal styrket gjennom bruk av planlagt overtid tilpasset bestillingene for dagene. Dette arbeidet er gjort i tett samarbeid med samtlige loser og de tillitsvalgte.  

Oslofjorden
I Oslofjorden forventer vi at det blir en stor økning i aktiviteten sammenlignet med 2019 (siste normal sesong). Her forsterker vi også vaktlistene. I all hovedsak går cruiseskipene til og fra Oslo. Ingen andre havner besøkes av cruiseskip i dette området, så langt registrert.

 

Cruisesesongen i tall

15 største cruisehavner i Norge 2022:

1. Bergen
2. Ålesund
3. Stavanger
4. Tromsø
5. Olden
6. Geiranger
7. Oslo
8. Kristiansand
9. Haugesund
10. Flåm
11. Eidfjord
12. Trondheim
13. Alta
14. Leknes
15. Svolvær

 

Vil du se nærmere på tallene for ditt område?
Tall knyttet til regioner eller enkelthavner kan hentes ut fra denne fila. Merk dette er innrapporte anløp per publiseringsdato 19. mai.

I Kystverkets datavarehus for maritime data, Kystdatahuset, https://kystdatahuset.no/logginn
er statistikk om cruiseanløp i norske havner også søkbar. Det er enkelt å opprette en bruker for formålet.

Andre cruiserelaterte saker:

Vintercruise
Vi så en økning i vintercruise de første 2,5 månedene i 2020 ift tidligere år. Det er ikke så mange skip som utgjorde økningen, men de som seilte var her ofte. Dette er en trend vi forventer vil øke. Les mer om dette her:
https://www.kystverket.no/sjotransport-og-havn/havnesikring/cruise-og-passasjertrafikk/ (inkludert veileder for strandhugg)


Beredskap for cruise
Stadig flere cruiseskip besøker norske farvann. Hva slags beredskap har vi om noe går galt med fartøy med tusenvis av passasjerer? Etter nesten-ulykka med cruiseskipet Viking Sky utarbeidet et eget utvalg en rapport som så nærmere på dette. Rapporten ble levert Justisdepartementet i februar 2022.
Nyhetssak om arbeidet og anbefalinger i rapporten
Her er selve rapporten: Trender og utvikling i cruisetrafikken i norske farvann mot 2040.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kystverket forbereder seg på en rekordsesong for cruisetrafikk langs norskekysten. Målet er å sikre trygg seilas og effektiv trafikkavvikling. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Kystverket forbereder seg på en rekordsesong for cruisetrafikk langs norskekysten. Målet er å sikre trygg seilas og effektiv trafikkavvikling. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Last ned bilde
Cruiseskip i Ålesund. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Cruiseskip i Ålesund. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Last ned bilde
Cruiseskip i Ålesund. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Cruiseskip i Ålesund. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Last ned bilde
Cruiseskip i Ålesund. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Cruiseskip i Ålesund. Foto: Ruben Iversen / Kystverket
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye