Nærings- og fiskeridepartementet

Vil ha helhetlig vurdering av fremtidig fangst av snøkrabbe

Del
Bør fangst av snøkrabbe reguleres annerledes enn i dag? Det er oppdraget Nærings- og fiskeridepartementet nå gir Fiskeridirektoratet.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjøre en helhetlig vurdering av framtidig regulering av fangst av snøkrabbe med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten.

Kortere periode

Bakgrunnen for oppdraget er at totalkvoten på snøkrabbe blir fangstet opp innenfor en kortere tidsperiode enn tidligere, og at et stort antall fartøy har tillatelse til å fangste snøkrabbe, samtidig som kun en mindre andel av disse faktisk fangster. Det foreligger også oppdatert kunnskap om bestanden på norsk sokkel i Barentshavet.

Spesialisert fangst

Snøkrabbetillatelse blir i hovedsak kun tildelt fartøy som har annet driftsgrunnlag enn snøkrabbe. Dette skjer i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang til fangst av snøkrabbe. For de rederiene som har investert og deltar i denne fangsten, har fangst av snøkrabbe utviklet seg mer i retning av å bli en spesialisert fangst.

Utvikling

– Utviklingen i fangst av snøkrabbe de seinere årene gjør at jeg mener det er tid for å se nærmere på reguleringen. Vi har en helt åpen tilnærming til disse spørsmålene og er opptatt av å få mer kunnskap på bordet før vi bestemmer om fangst av snøkrabbe skal reguleres på en annen måte enn idag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ingen føringer

Det ligger ingen føringer for Fiskeridirektoratets helhetlige gjennomgang. Nærings- og fiskeridepartementet gjør likevel oppmerksom på at dersom myndighetene på et senere tidspunkt skulle beslutte å begrense deltakelsen i snøkrabbefangsten, vil aktivitet eller investeringer gjort etter denne dato, ikke kunne gi grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe.

FAKTA:

Les mer om snøkrabbe på Fiskeridirektoratets nettsider:

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tall-og-analyse/Fangst-og-kvoter/Fangst/fangst-av-snokrabbe

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom