Kulturtanken

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

Del
67 prosjekter mottar til sammen 12,6 millioner kroner fra tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv».
Illustrasjonsbilde: NTB
Illustrasjonsbilde: NTB

– Vår oppgave er å gjøre kultur tilgjengelig og gi et løft til kulturen over hele landet. Å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter er viktigere enn noensinne, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturtanken har ansvar for tilskuddsordning for inkludering av barn og unge i kulturlivet. I 2022 er ordningen på 12,6 millioner kroner. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 161 søknader med en samlet søknadssum på over 31 millioner kroner. 12,6 millioner kroner er fordelt på 67 prosjekter. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.

– Tilskuddsordningen bidrar til å skape et inkluderende og mangfoldig kulturtilbud til målgruppen ved å motvirke marginalisering, utenforskap og diskriminering. Som statlig etat for kunst og kultur til barn og unge, er det en glede å kunne bidra til å gi alle barn og unge like muligheter uavhengig av bosted, bakgrunn, funksjonsnivå og sosiokulturelle forhold, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Prosjektene har en variert målgruppe og omfatter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Blant prosjektene finner vi revyfestival på Høylandet, ferieaktiviteter med korps, Barnas verdensdager i Halden, musikal på Hamar, sy- og redesign, og et prosjekt som setter fokus på konsekvensene av fornorskingen med mål om å styrke identiteten til samiske barn.

– Jeg er imponert over pågangsmotet og viljen til kulturfrivilligheten for å komme i gang etter koronaen og inkludere nye grupper i aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kulturtankens ungdomsråd har også vært involvert i søknadsbehandlingsprosessen. I årets runde vurderte ungdomsrådet til sammen 11 søknader. Ni av disse prosjektene ble innstilt av rådet og deretter godkjent av Kulturtankens ledelse.

– Det var tydelig engasjement for selve prosjektet i de ni søknadene, og vi så samtidig at søkerne har både kontroll og oversikt. Flere av disse prosjektene vil nå mange barn og unge og gi dem kule opplevelser. Andre av de ni prosjektene vi innstilte har en mer spisset målgruppe, vi ville gi et tilbud til de man kanskje ellers ikke treffer, oppsummerer rådsmedlem Rasmus Fægri.

Fakta om tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv»

  • Kulturtanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet.
  • Ordningen ble opprettet i 2020 og var da på fem millioner kr. I 2022 er ordningen på 12,6 millioner.
  • Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.
  • Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Kulturtankens Ungdomsråd har en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.
  • I 2022 kom det inn 161 søknader. 67 prosjekter ble prioritert.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde: NTB
Illustrasjonsbilde: NTB
Last ned bilde
Kulturtankens direktør Øystein Strand. Foto: Erik Brandsborg
Kulturtankens direktør Øystein Strand. Foto: Erik Brandsborg
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye