Juristforbundet

Revidert budsjett: – Kommunene må følge opp kompetansebehovet

Del
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke kommuneøkonomien med opptil 2,3 milliarder kroner. Det støtter Juristforbundet – Kommune. Men skal innbyggerne få bedre rettssikkerhet og kvalitet på tjenestetilbudet, må kommunene bruke disse midlene til å styrke den interne kompetansen.
Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen, sier leder Benedicte Gram-Knutsen.
Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen, sier leder Benedicte Gram-Knutsen.

Regjeringen hevder å være opptatt av at folk i bygd og by skal ha et godt tjenestetilbud der de bor. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett styrkes derfor kommuneøkonomien med mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

Mangler juridisk kompetanse
Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen, sier leder Benedicte Gram-Knutsen.

– Vi håper dette fører til at kommunene ser behovet for relevant intern kompetanse. For skal kommunene kunne gi innbyggerne gode tjenester innenfor viktige lovpålagte områder som skole, oppvekst, helse og omsorg, og ikke minst barnevern, fordrer det at kommunen har jurister i sin forvaltning, sier Gram-Knutsen.

I Juristforbundets kommuneundersøkelse (Rambøll 2020) fremgår det at 45 prosent av landets kommuner ikke har jurister ansatt. Av kommuner som faktisk har ansatte jurister, har bare 4 prosent prioritert skole og oppvekst. Barnevern er heller ikke et fagfelt kommunene har funnet viktig nok til å få sikret lovmessig virksomhet. Kun 6 prosent av landets kommuner har sett behovet for juridisk kompetanse innen dette fagfeltet.

Bedre økonomi er ikke nok
Juristforbundet – Kommune støtter at regjeringen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett retter fokus mot kvaliteten i tjenesteapparatet til små og store kommuner. Gram-Knutsen vil likevel påpeke at en styrking av kommuneøkonomien ikke nødvendigvis betyr styrking av innbyggernes rettssikkerhet.

– Det er dessverre slik at kvaliteten i tjenesteapparatet ikke automatisk blir bedre av større økonomiske rammer. Skal man sikre innbyggerne riktige og bedre tjenester, forutsetter dette en profesjonell kommune med riktig kompetanse i alle ledd av forvaltningen, sier lederen av Juristforbundet - Kommune.

– Hvem tolker lovverket og driver rettsanvendelse i en kommune uten jurister? Hvordan kan innbyggerne ha tillit til at kommunen følger loven og at deres rettsikkerhet ivaretas, hvis det ikke finnes juridisk kompetanse i kommunen der de bor?, spør Gram-Knutsen.

Juristforbundet - Kommune oppfordrer landets mange kommuner å investere i økt juridisk kompetanse. En styrket og profesjonell forvaltning er en viktig faktor for å øke kvalitet i de lovpålagte tjenestene.

Nøkkelord

Kontakter

Benedicte Gram-KnutsenLeder Juristforbundet - Kommune

Juristforbundet – Kommune er Norges Juristforbunds seksjon for jurister ansatt i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale virksomheter og kommunale foretak.

Tel:922 77 896benedicte.gram-knutsen@bergen.kommune.no

Bilder

Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen, sier leder Benedicte Gram-Knutsen.
Juristforbundet – Kommune ønsker en styrking av kommuneøkonomien velkommen, sier leder Benedicte Gram-Knutsen.
Last ned bilde

Om Juristforbundet

Juristforbundet
Juristforbundet
Kristian Augustsgt 9
0164 Oslo

+47 40 00 24 25http://www.juristforbundet.no

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Juristforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom