Avinor

Avinor satser på solkraft: Åpner Rogalands største bakkemonterte solcellepark

Del
Fredag 13. mai er det offisiell åpning av solcelleparken på Stavanger lufthavn, Sola. Solkraft blir et viktig bidrag i å rigge infrastruktur som kan betjene elektriske fly. Målet er at verdens første kommersielle rute med elektrifiserte fly skal gå mellom Stavanger og Bergen i 2026.
Solcelleparken innvies av (f.v.) Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp). Foto: Avinor/Anna K Langhammer
Solcelleparken innvies av (f.v.) Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp). Foto: Avinor/Anna K Langhammer

Solcelleparken på Stavanger lufthavn, Sola, strekker seg over 10 mål og har en produksjonskapasitet på rundt 800.000 kWh. Dermed er dette blant Norges største bakkemonterte solcelleanlegg. Det etableres med nødvendig infrastruktur og etter hvert batterier for effektutjevning, og er en del av Elnett21-prosjektet.

Solcelleparken innvies av Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp), Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola.

Tilrettelegger for fremtidens infrastruktur
Allerede i 2026 kan de første kommersielle elflyrutene være på plass på Sola.

− Utbyggingen av et nytt, sentralisert kraftproduksjonsanlegg og nett tar fem til ti år å få helt på plass. Det er viktig for satsningen på fossilfri transport i regionen vår at vi starter arbeidet nå med å etablere kraftproduksjon der kraftbehovet er, sier Tom Henning Slethei, ordfører (Frp), Sola kommune.

– Det er åpenbart at regionale mobilitetsknutepunkt også bør bli kraftknutepunkt. Elektrifisering av båt, buss og fly gir lavere utslipp og mindre støy, men krever et mer komplekst energisystem. Vi tilrettelegger lokal infrastruktur med strøm produsert fra flere lokale, fornybare kilder som betyr at innen 2026 vil elektriske passasjerfly kunne lande og ta av på Sola med strøm produsert lokalt, sier Anette Sigmundstad, lufthavndirektør, Stavanger lufthavn, Sola.

Ferdigregulerte areal som er velegnet til kraftproduksjon
To kryssende rullebaner på Sola gjør at lufthavnen dekker et areal på 4200 mål totalt. Ettersom dette er store, ferdigregulerte areal som ikke skal benyttes til eksempelvis boligbygging eller matproduksjon, egner de seg svært godt til energiproduksjon. 

– På grunn av at vi har kryssende rullebaner hos oss, har vi relativt store arealer som er viktige for lufthavnen, men som vi ikke kan lande fly på. Vi har store områder vi kan bruke til solkraftproduksjon, sier Sigmundstad.

Del av en større fornybarsatsning i Avinor
Med solkraftprosjektet skal Stavanger lufthavn, Sola, nå vise vei for å bruke sol som energikilde på flere norske lufthavner. Avinor er en pådriver for fossilfri luftfart, og har som mål å tilrettelegge for at lufthavnene med behov for det skal ha tilstrekkelig infrastruktur for lading innen 2030. Helelektriske flyruter vil føre til at strømforbruket mangedobles. En energihub på lufthavnen kan redusere behov for nettutbygging og frigjøre en tilstrekkelig mengde kraft og effekt til å lykkes med rask elektrifisering av transport.

– Dette er første del i en større energisatsning, og flere solcellepanel skal det bli. Avinor har hårete mål når det kommer til satsningen på fornybar energi, sier Sigmundstad.

Framtidens smarte og bærekraftige byer forutsetter at energi produseres fornybart og lokalt, noe som innebærer at kraftproduksjonen må foregå der behovet er. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge (30 prosent). I 2017 var totale, norske utslipp omtrent 8,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Elektrifisering av transport kan gi en reduksjon på rundt 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge.

FAKTA

Om prosjektet:

 • Investeringssum 13 millioner kroner
 • Forventet årlig produksjon 800 MWh. Det estimeres at det kan tilsvare rundt 400 tur- og returreiser med et ni-seters elektrifisert fly mellom Stavanger-Bergen, eller drift av banelys og navigasjon på Stavanger lufthavn, Sola, i 2,5 år.
 • Nedbetalingstid på solcelleanlegget: Gitt en strømpris på 1,5kr/KWh, er nedbetalingstiden 11 år. Gitt en strømpris på 2,5kr/KWh, er nedbetalingstiden 6,5 år.

Om Stavanger lufthavn, Sola:

 • En av de fire store lufthavnene i Norge (i tillegg til Oslo, Bergen og Trondheim).
 • Norges eldste sivile lufthavn – 85 år i år.
 • Lufthavnen tilrettelegger for både helikoptertrafikk og flytrafikk. I tillegg er blant annet kontrollsentralen og underveistjenesten, Hovedredningssentralen for Sør-Norge, Forsvaret inkludert drift av skvadron 330 (SAR-helikoptere), verksteder for helikopter og fly lokalisert på lufthavnen.
 • To kryssende rullebaner og store arealer: Avinor eier rundt 4.200 dekar hovedsakelig innenfor flyplassgjerdet. Dette utgjør drøyt 6 prosent av Sola kommune.

Om Elnett21:

 • Elnett21 vil vise hvordan elektriske transportløsninger for det 21. århundret kan se ut i praksis.
 • Demoprosjektet vil bidra til effektiv energibruk, testing av nye forretningsmodeller og løsninger for strømproduksjon og lading. Elnett21 skal optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet.
 • Har fått 40 MNOK i støtte fra Enova som del av «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem».
 • Partnere i konsortiet: Avinor, Stavangerregionen Havn og Forus Næringspark, Lnett (nettselskap) og Lyse energi (leverer smart styringssystem/Smartly).
 • Totalbudsjett: omtrent 110 MNOK.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Solcelleparken innvies av (f.v.) Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp). Foto: Avinor/Anna K Langhammer
Solcelleparken innvies av (f.v.) Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp). Foto: Avinor/Anna K Langhammer
Last ned bilde
Solcellepark åpnet på Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Avinor/Margareth Aske
Solcellepark åpnet på Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Avinor/Margareth Aske
Last ned bilde
Solcelleparken innvies av (f.v.) Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp). Foto: Avinor/Anna K Langhammer
Solcelleparken innvies av (f.v.) Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola, Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp). Foto: Avinor/Anna K Langhammer
Last ned bilde

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Første kvartal 2024: God dialog med eier for å sikre bærekraftige finansielle rammebetingelser14.5.2024 08:49:52 CEST | Pressemelding

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye